27-01-16 Υποβολή Προτάσεων για το ''Erasmus+/τομέας Νεολαία''για το έτος 2016

25 01 16 erasmus

Το ΥΠΠΕΘ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας για τη βελτιστοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών και δομών που θα εγγυώνται μια δυναμική και ισχυρή πολιτική υποστήριξης και ενίσχυσης των πρωτοβουλιών και δράσεων των νέων πολιτών της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Αρχή του προγράμματος Erasmus+/τομέας Νεολαία εντείνει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ώστε να ξεκινήσει ομαλά και απρόσκοπτα η δυναμική υλοποίηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο με έναρξη υποβολής προτάσεων στο R2/2016.

O απώτερος σκοπός παραμένει η εξυγίανση όλων των διαδικασιών και των εμπλεκομένων φορέων, η δραστηριότητα των οποίων επί σειρά ετών οδήγησε στη σπήλωση των θεμάτων Νεολαίας και στην απώλεια Ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά το έτος 2015 δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν.  Για όποια νεότερη ενημέρωση τόσο για την επίλυση των πιθανών εκκρεμοτήτων και των προβλημάτων που ανέκυψαν στο παρελθόν, όσο και για τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το έτος 2016, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την Εθνική Αρχή - Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Erasmus+Youth@minedu.gov.gr

 29 01 16 simai

 

The Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs announces the completion of the first phase of processes for optimizing and strengthening of procedures and structures that will guarantee a dynamic and strong political support to the initiatives and activities of young citizens in the country.

To this context, the Hellenic National Authority of the EU Erasmus+/sector Youth programme intensifies its cooperation with the European Commission and the Youth and Lifelong Learning Foundation (INEDIVIM), for the smooth and unobstructed dynamic implementation of the programme at national level, having as their priority the safeguarding of submission of proposals at R2/2016.

Consolidation of all procedures and stakeholders involved over a number of years that have led to a rather negative impact on youth issues and loss European funds, remains as our overall top political priority.  

Any proposals submitted during the year 2015 cannot be evaluated.

For updated information, both on the resolving of possible leftovers and implications encountered in the past, as well as on the announcement of the new official deadline for submission of applications for the year 2016, those interested can communicate with the National Authority - General Secretariat for Lifelong Learning and Youth, via the following web address: Erasmus+Youth@minedu.gov.gr

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top