19-01-16 Οι πίνακες της τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

23 12 15 dieythintes

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης και με βάση το χρονοδιάγραμμα αναρτώνται σήμερα οι πίνακες της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν οι ενστάσεις των υποψηφίων επί των τελικών πινάκων. Η προθεσμία είναι από τις 20 έως τις 22 Ιανουαρίου. Στις 25 Ιανουαρίου θα εκδικαστούν οι ενστάσεις και θα καταρτιστούν οι αναμορφωμένοι πίνακες οι οποίοι θα αποσταλούν προς κύρωση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και θα δημοσιευτούν  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου αναφέρει για τις ενστάσεις:

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις κατά των πινάκων αυτών εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών από την ανάρτησή τους, ήτοι από 20-1-2016 έως 22-1-2016.

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στους αριθμούς 26510 83974 ή 2651075605 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@ipeir.pde.sch.gr.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος από 27/1/2016 έως 29/1/2016  θα έχουμε:

Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης από τα Συμβούλια Επιλογής – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα αναλάβουν υπηρεσία την 1η Φεβρουαρίου.

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Ηπείρου

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Αττικής

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Κρήτης

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων 2021, δηλαδή από τις 14-6-2021 έως και τις 28-6-2021 (συμπεριλαμβανομένων και των Σαββάτων), προβλέπεται η απαγόρευση της εισόδου του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας. Για επείγουσες υποθέσεις θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού μετά τις 11:00π.μ. και όχι αργότερα από τις 18:00 μ.μ.. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top