06 10 16 tv

06-10-16 Πρόσκληση σε σχολεία Β/θμιας στο πλαίσιο της  Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προσκαλεί σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Στ. Ελλάδας και Πελοποννήσου να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους (5-7 λεπτών) με δημιουργούς και πρωταγωνιστές μαθητές της Β/θμιας εκπαίδευσης. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά για τις δηλώσεις συμμετοχής θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα στην ιστοσελίδα μας (www.inedivim.gr).  Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται στο πλαίσο Πράξης: «Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόραση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Σκοπός της Πράξης είναι η πιλοτική εφαρμογή διαδραστικής και βιωματικής εκπαιδευτικής τηλεόρασης, με την ενεργό συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του ψηφιακού σχολείου.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην παραγωγή και τηλεοπτική μετάδοση από την εκπαιδευτική τηλεόραση διαδραστικού και βιωματικού εκπαιδευτικού υλικού και φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο και οδηγό για την εισαγωγή στην εκπαίδευση σύγχρονων και δημιουργικών τρόπων διδασκαλίας με όχημα μορφές έκφρασης όπως ο κινηματογράφος, τα οπτικοακουστικά μέσα και τα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Στην πιλοτική του εφαρμογή θα συμμετέχουν σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης από τέσσερεις Περιφέρειες με την παρακάτω ποσόστωση, η οποία έχει προσδιοριστεί στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης σύμφωνα με την κατανομή του προϋπολογισμού στις αντίστοιχες Περιφέρειες:

Περιφέρεια Αττικής (24) –Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας (8) – Στ. Ελλάδας (2) - Πελ/σου (2)

Πιο συγκεκριμένα, ο/η υπεύθυνος καθηγητής/τρια και οι μαθητές/τριες της ομάδας εργασίας των 36 σχολείων θα επιλεγούν από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

1.Τεκμηριωμένη αιτιολόγηση συμμετοχής: 10 βαθμοί

2.Προγενέστερη εμπειρία του σχολείου σε δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο: 10 βαθμοί

3.Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από μαθητές με χρήση οπτικοακουστικών μέσων: 10 βαθμοί

4.Ύπαρξη κινηματογραφικής ομάδας στο σχολείο: 10 βαθμοί

5.Συμμετοχή του σχολείου σε ευρωπαϊκά προγράμματα: 10 βαθμοί

6.Πιστοποιημένη συμμετοχή του σχολείου σε ανάλογους διαγωνισμούς: 10 βαθμοί

7.Εξοικείωση του σχολείου σε προγράμματα καινοτόμων δράσεων και σε διάχυση καλών πρακτικών: 10 βαθμοί

8.Τυχόν βραβεία σε ανάλογους διαγωνισμούς: 10 βαθμοί

9.Εμπειρία υπεύθυνου καθηγητή της ομάδας στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην

εκπαίδευση: 10 βαθμοί

10.Γνώση μουσικών οργάνων της ομάδας εργασίας: 10 βαθμοί

Τόσο οι μαθητές όσο και οι υπεύθυνοι καθηγητές των ομάδων θα παρακολουθήσουν βιωματικά σεμινάρια από ειδήμονες επιμορφωτές. Ενδεικτικά πεδία επιμόρφωσης θα είναι:

-Η μετατροπή ενός γνωστικού αντικειμένου σε δραματουργία

-Η μεθοδολογία για την μετατροπή

-Οι βασικές αρχές της οπτικοακουστικής αφήγησης

-Οι τρόποι που μπορεί κανείς να αφηγηθεί μια ιστορία με εικόνες και ήχους

-Η μέθοδος υλοποίησης του έργου

-Οι συντελεστές για την δημιουργία ενός οπτικοακουστικού έργου

-Οι επί μέρους γνώσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός οπτικοακουστικού έργου (φωτισμοί, λήψεις, ηχοληψία, μοντάζ, κ.λπ.).

-Ορολογία της δημιουργίας ενός οπτικοακουστικού έργου

-Εισαγωγή στα βασικά εκφραστικά μέσα της κινηματογραφικής τέχνης, όπως οι έννοιες του κάδρου, του πλάνου, του μοντάζ, της μουσικής, κλπ.

Η θεματολογία της κάθε ταινίας, η οποία θα αποφασιστεί από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για να υπάρχει αντιστοιχία ενός θέματος ανά δύο σχολεία, θα αναφέρεται σε μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1.Σχέσεις των δυο φύλων

2.Αθλητισμός

3.Επαγγελματικός προσανατολισμός

4.Το σώμα μας

5.Φυσικό περιβάλλον

6.Σύγχρονες μορφές επικοινωνίας

7.Το βιβλίο

8.Η ιστορία των θεσμών

9.Προσφυγιά

10.Οι δυο όψεις της Τεχνολογίας

11.Σχολικός εκφοβισμός

12.Street art

13.Brain drain

14.Εξαρτήσεις

15.Μουσική

16.Η Ευρώπη

17.Σεβασμός στη διαφορετικότητα

18.Μειονότητες

Οι ταινίες των μαθητών/τριών, καθώς και χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της δημιουργικής τους πορείας, θα αποτελέσουν μέρος 18 ωριαίων τηλεοπτικών εκπομπών που θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ στα πλαίσια της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, ενώ

οι ίδιες οι ομάδες θα συμμετέχουν ενεργά στα στούντιο (της Αθήνας για τις μαθητικές ομάδες των Περιφερειών Αττικής, Στ. Ελλάδας και Πελ/σου, της Θεσσαλονίκης για ομάδες της Περιφέρειας της Κ. Μακεδονίας).

Σε κάθε μια από τις 18 τηλεοπτικές εκπομπές θα εξετάζεται, με την εποπτεία επιστημονικού συμβούλου, ένα γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο θα αναφέρονται οι ταινίες των δυο σχολείων που θα συμμετέχουν κάθε φορά. Στο τέλος, θα υπάρχει ψηφοφορία των τηλεθεατών στην ιστοσελίδα της εκπομπής.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των σεμιναρίων και των γυρισμάτων των ταινιών που θα γίνουν την παρούσα σχολική χρονιά 2016 –17, θα οριστούν σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Εφόσον επιλεγείτε, για την συμμετοχή του σχολείου σας στο πρόγραμμα είναι απαραίτητα:

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων

Υπεύθυνες Δηλώσεις των Γονέων/Κηδεμόνων των μαθητών/τριών

Χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Παιδείας, για να συμμετέχουν οι ομάδες των μαθητών και των υπεύθυνων καθηγητών τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια που θα διεξαχθούν σε αίθουσα του σχολείου τους.

Χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο, για να γίνουν τα γυρίσματα των ταινιών με το κινηματογραφικό συνεργείο που θα αναλάβει την υποστήριξη της μαθητικής ομάδας, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια επικοινωνίας της ανωτέρω Πράξης, Φωτεινή Σωτήρχου (Τηλ. 213 – 1314627, email: sotirxou.f@inedivim.gr)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων με υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Υπουργείου. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top