label omilies

16-12-19 Ομιλία Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 2020

 rsz 1screenshot 2019 12 16 110542

16-12-19 Ομιλία Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 2020

Ομιλία της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 2020

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Από τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί έως σήμερα από τους Υπουργούς και τους εισηγητές της Κυβέρνησης έχει καταστεί σαφές ότι ο Προϋπολογισμός που συζητάμε είναι διαφορετικός από αυτούς των προηγούμενων ετών. Ένας Προϋπολογισμός που οριοθετεί ξεκάθαρα το διαφορετικό δρόμο τον οποίο επέλεξαν οι πολίτες με την ψήφο τους στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Ένας προϋπολογισμός με ξεκάθαρη αναπτυξιακή στόχευση, που υπηρετεί με συνέπεια μια άλλη πολιτική, μια άλλη ιδεολογία, αυτή της μείωσης των δυσβάστακτων και παράλογων φόρων που επέβαλε η προηγούμενη Κυβέρνηση, και παράλληλα τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων προκειμένου να ενισχυθεί το οικονομικό και επενδυτικό κλίμα της χώρας.

Το μέλημα της Κυβέρνησης του χθες ήταν πώς θα μοιράζει μια μίζερη πίτα, το στενό πορτοφόλι του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς λογική, χωρίς σχέδιο, ενώ αντίθετα η δική μας Κυβέρνηση μεριμνά για το πώς θα μεγαλώσει αυτή η πίτα, πώς θα γεμίσει περισσότερο αυτό το πορτοφόλι, προκειμένου όλο και περισσότεροι πολίτες να βιώνουν τα οφέλη στην καθημερινότητά τους.

Πώς;

-              με φοροελαφρύνσεις για να πάρει μπρος η πραγματική οικονομία,

-              με κίνητρα για ανάπτυξη και επενδύσεις, ξένες και εγχώριες

-              με νέες θέσεις εργασίας.

Κυρίες και κύριοι,

Προχωράμε σε όλους τους κρίσιμους τομείς πολιτικής, με βήματα σταθερά και αποφασιστικά. Και γυρίζουμε σελίδα. Και στην παιδεία.

Αρχικά, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για το 2020 αυξάνεται κατά 102 εκ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις πληρωμών του 2019 για την παιδεία είναι 4 δις 851 εκ. ευρώ. Ενώ ο προϋπολογισμός 2020 προβλέπει 4 δις 953 εκ. ευρώ.

 Και για να προλάβω, όσους θελήσουν να προσφύγουν για ακόμα μία φορά στη δημιουργική λογιστική, τονίζω ότι η σύγκριση και με τις εκτιμήσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 2019 είναι επίσης θετική, καθώς οι προβλέψεις εκεί (4.962 εκ. ευρώ) περιελάμβαναν και τον προϋπολογισμό της ΓΓΕΤ ύψους 120,9 εκ. ευρώ, που μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τον νόμο για το Επιτελικό Κράτος, όπως και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Άρα, όπως και να το δει κανείς, όποια στοιχεία και χρησιμοποιήσει, αυτά των πραγματικών πληρωμών 2019 ή αυτά του προϋπολογισμού 2019, υπάρχει σημαντική αύξηση.

Και η αύξηση επί της ουσίας είναι ακόμη μεγαλύτερη, η αύξηση είναι κατά 113 εκ. ευρώ αν συνυπολογίσει κανείς και το νέο Πρόσθετο Ειδικό Αποθεματικό που θεσμοθέτησε η Κυβέρνησή μας για την εξυπηρέτηση των δαπανών κάποιων ευαίσθητων τομέων και κυρίως παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, άμυνας και ασφάλειας. Σε αυτό το ειδικό αποθεματικό, το ποσό που αφορά στις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας είναι 11 εκ. ευρώ.

Και επειδή άλλοι εξαγγέλλουν και άλλοι πραγματικά υλοποιούν, τονίζω ότι ο προϋπολογισμός του 2020 περιλαμβάνει τους διορισμούς 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και τους διορισμούς 5.250 μόνιμων εκπαιδευτικών, υπό τη Μείζονα Κατηγορία 21 «Παροχές σε εργαζόμενους» (του Ειδικού Φορέα 1019-206-0000000 «Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής»).

Θα ήθελα να εστιάσω τώρα στις ενέργειες που έχουμε αναλάβει ή προγραμματίζουμε ως προς την επισκόπηση δαπανών του Υπουργείου Παιδείας τους 5 μήνες που έχουμε την ευθύνη του.

1.            Δρομολογούμε τον προγραμματισμό των προμηθειών και εργασιών των υπηρεσιών του Υπουργείου σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της αποτελεσματικής και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πιστώσεων των Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού του Υπουργείου οικ. έτους 2020, σύμφωνα και με την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2.            Έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με αντικείμενο τον εξορθολογισμό των δαπανών προμήθειας επιστημονικών συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

3.            Σχεδιάζουμε την εντατικοποίηση και περαιτέρω βελτίωση των ήδη εφαρμοζόμενων δράσεων, όπως για παράδειγμα:

o             Την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων και αξιολόγηση, με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου.

o             Τη μείωση δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος με παροχή έκπτωσης λόγω έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασμών της ΔΕΗ.

4.            Επιτυγχάνουμε την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου προς το σκοπό της διάθεσης πιστώσεων σε παραγωγικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, πιστώσεις καταναλωτικών δαπανών αξίας 4,5 εκ. ευρώ κρίθηκαν ότι θα μπορούσαν χρησιμοποιηθούν σε περισσότερο παραγωγικές δράσεις και μεταφέρθηκαν με τη μορφή της επιχορήγησης στα Ανώτατα Ιδρύματα.

5.            Και τέλος, έχουμε προχωρήσει σε περιστολή των καθημερινών δαπανών φιλοξενίας για τις ανάγκες των Γραφείων Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου.

Τι άλλο έχουμε πετύχει:

1.            Ενισχύσαμε τα Πανεπιστήμια από ίδιους πόρους του Υπουργείου με έκτακτη επιχορήγηση σχεδόν 22 εκ. Ευρώ, επιπλέον της τακτικής χρηματοδότησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα ποσά που δόθηκαν στα πανεπιστήμια, δεν υπήρχαν κάπου κρυμμένα σε κάποιο σεντούκι, ούτε μας τα έδωσε κάποιος ως δώρο. Προέκυψαν στο πλαίσιο της ορθολογικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των πιστώσεων του τρέχοντος προϋπολογισμού, κάτι το οποίο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του διατάκτη–Υπουργού.

Και θα ήθελα να εστιάσω και στο γεγονός ότι ήδη έχουμε εισάγει αντικειμενικά κριτήρια στη χρηματοδότηση, για παράδειγμα, των ανώτατων ιδρυμάτων. Στο παρελθόν, η προηγούμενη ηγεσία αποφάσιζε την κατανομή της χρηματοδότησης στα ιδρύματα κατά το δοκούν. Εμείς φέρνουμε νόμο για την εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων και κριτηρίων ποιότητας αναφορικά με την κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, και ήδη – προ της ψήφισης του νόμου – η τελευταία έκτακτη επιχορήγηση προς τα πανεπιστήμια έγινε στη βάση του αριθμού των φοιτητών του κάθε ιδρύματος. Σε αντίθεση με τις πρακτικές του χθες, κάνουμε έμπρακτα πράξη μια άλλη νοοτροπία, που σέβεται και αξιοποιεί αντικειμενικά και αξιοκρατικά, τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου.

2.            Το τρέχον οικονομικό έτος 2019, εξοφλήσαμε το μεγαλύτερο ποσό της τελευταίας εξαετίας από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους αναμένεται να εξοφληθούν περισσότερα από 590 εκ. ευρώ, ήτοι 20% περίπου περισσότερα από τα έτη 2015, 2016 και 2017.

3.            Προχωρούμε σε εξορθολογισμό του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Με άλλα λόγια, νοικοκυρεύουμε τις οφειλές που μας κληροδότησε η απελθούσα Κυβέρνηση. Ενδεικτικά, αναφορικά με πληρωμές που οφείλουμε στους εκδότες πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, το 2017 εξοφλήθηκαν δαπάνες 33 εκ. ευρώ από τα 60 περίπου που οφείλονταν, αφήνοντας ένα υπόλοιπο περίπου 27 εκ. ευρώ. Εμείς εξασφαλίσαμε 58 εκ. ευρώ και για την αποπληρωμή οφειλών προηγούμενων ετών. Και στόχος μας είναι το συντομότερο να εξοφληθούν όλες μας οι υποχρεώσεις.

Σεβόμενοι τους προμηθευτές και τους συνεργάτες του Υπουργείου όπως θα έκανε κάθε σοβαρός οικονομικός διαχειριστής.

 Θα τα νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά του Υπουργείου Παιδείας κυρίες και κύριοι, βήμα βήμα θα το πετύχουμε. Διότι έχουμε και τη βούληση και τη γνώση.

4.            Προχωρήσαμε στην καταβολή της επιχορήγησης στα Πανεπιστήμια για την κάλυψη των δαπανών πρόσληψης εκπαιδευτικών με το καθεστώς ΠΔ/407 τον Νοέμβριο του 2019.

-              Για πρώτη φορά,

-              νωρίτερα από οποιοδήποτε άλλο οικονομικό έτος,

-              καλύπτοντας διπλάσια περίπου δαπάνη συγκριτικά με τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Έχουμε κάνει πολλά σε μικρό διάστημα και σε ένα βαριά ναρκοθετημένο τοπίο. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι είμαστε ακόμη στην αρχή.

Ξέρουμε, κοιτώντας το μέλλον με αισιοδοξία, ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε άλματα, όχι απλά βήματα, για να κάνουμε πράξη το όραμα μας.

Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι μόνο από καλές πολιτικές που σέβονται και υπηρετούν όλους τους πολίτες και μας πάνε μπροστά, αλλά και από αλλαγή νοοτροπίας.

Και η Παιδεία αποτελεί το σπουδαιότερο όχημα για μια πιο δημιουργική Ελλάδα που σέβεται τον εαυτό της και λειτουργεί διαφορετικά.

Στόχος μας είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα απελευθερώνει το δυναμικό των Ελλήνων.

Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εμπιστεύεται τους εκπαιδευτικούς του, τους αξιολογεί, τους στηρίζει και τους επιμορφώνει.

Ένα σχολείο που θα είναι ελεύθερο και σύγχρονο και δίνει πραγματικά εφόδια στους μαθητές του.

Ένα απελευθερωμένο και καινοτόμο πανεπιστήμιο, αυτοδύναμο και εξωστρεφές που μορφώνει ολόπλευρα τους νέους ανθρώπους, για να μπορούν να σταθούν ως ισότιμοι πολίτες σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Προφανώς δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Χρέος μας είναι να δουλέψουμε σκληρά και συλλογικά για να κάνουμε το όραμα μας έργο.

Και έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τους αποδέκτες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, τους μαθητές και τους φοιτητές, από όπου και αν προέρχονται όποια και αν είναι τα όνειρά τους.

Σας  ευχαριστώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top