Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 210 3443183, -3182, -3195, -3179

Γραφείο: 2162

E-mail: programs@minedu.gov.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για:
α) την εποπτεία υλοποίησης και εφαρμογής προγραμμάτων της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Οργανισμών και τη σύνταξη της ετήσιας διαβεβαίωσης προς την Ε.Ε. επί της υλοποίησης των προγραμμάτων,
β) την παρακολούθηση, αναζήτηση, συγκρότηση και συστηματική ενημέρωση κοινής βάσης δεδομένων για τα προγράμματα, τις πρωτοβουλίες και τα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. και άλλων περιφερειακών Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ευρώπη,
γ) την υποστήριξη των υπηρεσιών και των φορέων στην κατάρτιση και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς,
δ) την υλοποίηση δράσεων προγραμμάτων σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς,
ε) την εποπτεία, καθοδήγηση και υποστήριξη των αρμόδιων οργανωτικών δομών ως προς την εκτέλεση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης,
στ) την υποβολή και υλοποίηση σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την προαγωγή της εθνικής πολιτικής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top