Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο:

Γραφείο: 2160

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για:
α) την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου και ιδίως της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Διά Βίου Μάθησης, της Νεολαίας και της Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων,
β) τον ορισμό των εκπροσώπων του Υπουργείου σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, Δίκτυα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
γ) τον συντονισμό υποβολής και υλοποίησης σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την προαγωγή της κρατικής πολιτικής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων, την Διά Βίου Μάθηση και την Νεολαία.
δ) τη διοργάνωση και υποστήριξη εθνικών διαγωνισμών στα πλαίσια αντίστοιχων ευρωπαϊκών για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, δια βίου μάθησης και νεολαίας,
ε) την παρακολούθηση και τον συντονισμό ζητημάτων που αφορούν στις διαδικασίες και τις στρατηγικές της Ε.Ε. για όλα τα επίπεδα της Τυπικής και της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης,
στ) τα θέματα του δικτύου "ΕΥΡΥΔΙΚΗ",
ζ) την επικαιροποίηση σε ετήσια βάση του κείμενου της «Περιγραφής του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος»,
η) τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων διεθνών συναντήσεων σχετικά με θέματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top