Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442312

Γραφείο: 2163

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών είναι αρμόδιο για:
α) εισηγήσεις επί του επιχειρησιακού σχεδίου αναφορικά με φοιτητικά θέματα,
β) τα θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου των προγραμμάτων του πρώτου κύκλου σπουδών,
γ) τη θεσμοθέτηση και παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου παροχών και βοηθημάτων στους φοιτητές,
δ) το θεσμικό πλαίσιο και τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων για την επιλογή, την προμήθεια, τη διανομή και την κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων στους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και κάθε άλλη απαιτούμενη συναφή πράξη,
ε) την εποπτεία και υποστήριξη της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.),
στ) τη χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών,
ζ) τη χορήγηση υποτροφιών μέσω κληροδοτημάτων σε μαθητές και φοιτητές,
η) την εποπτεία του Βαρβακείου Ιδρύματος και της Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών,
θ) την έκδοση Κ.Υ.Α. που αφορούν στον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι. και το χειρισμό κάθε άλλου θέματος σχετικού με την πρακτική άσκηση,
ι) την έκδοση Κ.Υ.Α. που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά φοιτητών.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι από τις 7/6/2018 έως και τις 30/6/2018, ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων των μαθητών στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου θα πραγματοποιείται από τις 12:00 το μεσημέρι έως και τις 14:00 μμ.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top