Τμήμα Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443388

Γραφείο: 1053

email: 

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) την οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι., της ακαδημαϊκής τους
διάρθρωσης και για θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας τους, με την επεξεργασία, κατάρτιση και προώθηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κανονιστικών πράξεων,
β) την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ.) που αφορούν στην επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων ΤΕΙ,
γ) τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου,
δ) την οργάνωση και λειτουργία των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,
ε) την οργάνωση και λειτουργία των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων,
στ) την οργάνωση και λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών, του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων που σχετίζονται με την Ανώτατη Εκπαίδευση,
ζ) την οργάνωση και λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ), του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) και του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ),
η) την παρακολούθηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τα προαναφερόμενα θέματα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top