Τμήμα ΣΤ΄ Καταβολής δαπανών εξετάσεων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442341

Γραφείο: 2077

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα ΣΤ΄ Καταβολής Δαπανών Εξετάσεων είναι αρμόδιο για:
α) την εκκαθάριση όλων των δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια εισιτηρίων εξετάσεων στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση,
β) την εκκαθάριση όλων των δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων ΚΠΓ και εξετάσεων Ελληνομάθειας,
γ) την εκκαθάριση όλων των δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια λοιπών εξετάσεων που διενεργούνται με ευθύνη της ΚΥ του Υπουργείου,
δ) τις μεταφορές πιστώσεων γα καταβολή των ανωτέρω δαπανών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης,
ε) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top