25-04-16 Δεν προβλέπεται αναθεώρηση περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια

25 04 16ekpaideytikoi

25-04-16 Δεν προβλέπεται αναθεώρηση περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια

Δεν προβλέπεται αναθεώρηση των περιοχών μετάθεσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης στο πλαίσιο ερώτησης για τον καθορισμό περιοχών μετάθεσης για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.

 

Όσον αφορά στον επανακαθορισμό των περιοχών μετάθεσης της Α/θμιας Εκπ/σης, οι περιοχές μετάθεσης επανακαθορίστηκαν με την αριθμ. 147801/Δ1/23-11-2012 (ΦΕΚ 3240/5-12-2015 τ.Β’) υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.1824/1988 και της παρ. 1 της αριθμ. Δ/5716/15-4-1988 (ΦΕΚ 217/Β/21-4-1988) Υπουργικής Απόφασης η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 (Ε’) του ίδιου νόμου, μετά από πρόταση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Βασική αρχή του επανακαθορισμού αυτού ήταν η ενοποίηση των πολλαπλών περιοχών μετάθεσης αρκετών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού και να επιλυθούν προβλήματα που δημιουργούσε ο κατακερματισμός αυτός. Ως εκ τούτου, με την προαναφερόμενη απόφαση δεν έγινε καμιά διαίρεση περιοχής μετάθεσης που θα δημιουργούσε τέτοιου είδους προβλήματα.

 

Επίσης, ο επανακαθορισμός των περιοχών μετάθεσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η αναγκαιότητα για τον οποίο προέκυψε μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010- ΦΕΚ87τΑ΄/02.06.2010), πραγματοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 152263/Δ2/04.12.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 3437τΒ΄/24.12.2012), μετά από πρόταση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top