22-04-16 Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ekpaideutikoi 400px

ΘΕΜΑ: Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία (τέως Κεντρική Υπηρεσία)
και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016 – 2017.


Σε συνέχεια της αριθμ. 67520/Ε1/20-4-2016 (ΑΔΑ: 9ΛΙ94653ΠΣ-1ΡΘ) εγκυκλίου της Γενικής
Δ/νσης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζεται, ότι οι εκπαιδευτικοί
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που είναι αποσπασμένοι στην Γενική Γραμματεία (τέως
Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και επιθυμούν την ανανέωση της απόσπασής
τους για το σχολικό έτος 2016 - 2017, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στη
διεύθυνση https://opsyd.sch.gr μέχρι και 16/5/2016 και αφού την εκτυπώσουν, να επισυνάψουν
σε αυτήν σύντομο βιογραφικό σημείωμα, τα οποία να καταθέσουν απευθείας στο Τμήμα Α΄ της
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠΠΕΘ για τους
ενδιαφερόμενους ανανέωσης της απόσπασης στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ (Γραφείο 2049) και στο Τμήμα Β΄
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς για τους ενδιαφερόμενους ανανέωσης της απόσπασης στη Γενική Γραμματεία Δια
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γραφείο 2082).
Οι εκπαιδευτικοί που θα αιτηθούν ανανέωση απόσπασης στις ανωτέρω Γενικές
Γραμματείες και επιθυμούν να δηλώσουν απόσπαση και για ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, θα πρέπει να
καταθέσουν ή να αποστείλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ60 που επιθυμούν να
ανανεώσουν την απόσπασή τους στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), προκειμένου να απασχοληθούν στον Παιδικό Σταθμό,
καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός της παραπάνω προθεσμίας, με ειδική μνεία επί των
παρατηρήσεων αυτής (της αίτησης), ότι η απόσπασή τους αφορά αποκλειστικά την απασχόλησή
τους στον Παιδικό Σταθμό.
Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top