freinet 13 06

13-06-18 Πρόσκληση για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet)

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 23/24-05-2018 του Δ.Σ) το ΥΠ.Π.Ε.Θ εγκρίνει και υλοποιεί τη συνέχεια και επέκταση του εκπαιδευτικού πιλοτικού προγράμματος για την εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet). Οι σκοποί και τα χαρακτηριστικά της μεθόδου Freinet αποτυπώνονται στο παράρτημα 1.

Ειδικότερα, (i) στους χώρους του 1ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) επί των οδών Μαρασλή & Σουηδίας από 5/10/2018 έως 30/11/2018 (1η φάση: Εισαγωγική επιμόρφωση) και από 10/1/2019 έως 25/5/2019 (2η φάση: Εφαρμογή και εμβάθυνση) (βλ. Παράρτημα 2α) και (ii) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη 20100-Κόρινθος, από 12/10/2018 έως 7/12/2018 (1η φάση: Εισαγωγική επιμόρφωση) και από 11/1/2019 έως 1/6/2019 (2η φάση: Εφαρμογή και εμβάθυνση) (βλ. Παράρτημα 2β), θα πραγματοποιηθεί πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet) που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) αντίστοιχα δικαιοδοσίας (i) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και (ii) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας

Στο πρόγραμμα αυτό, συνεργάζονται Τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιμορφωτές από το γαλλικό δίκτυο Φρενέ (ICEM) και  η παιδαγωγική ομάδα για τη διάδοση της παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «ΤΟ ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ - Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας», που κατέθεσε και τη σχετική πρόταση και αναλαμβάνει την επιστημονική καθοδήγηση του προγράμματος.

To πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις κατά το ερχόμενο σχολικό έτος 2018-2019.  Στην πρώτη φάση θα γίνει εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν, ενώ στη δεύτερη φάση θα ακολουθήσει εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ σε πιλοτικές τάξεις και σχολεία με την υποστήριξη των υπευθύνων του προγράμματος, καθώς και ανταλλαγή εμπειρίας των εκπαιδευτικών. Στο τέλος του προγράμματος  θα γίνει απολογισμός και διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής. Η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης θα είναι 52 ώρες.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ανωτέρω Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πιλοτικό Πρόγραμμα,  να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 25/06/2018 (14.00 μ.μ), συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση freinet@iep.edu.gr την σχετική αίτηση (βλ. Παράρτημα 3). Η φόρμα της αίτησης αναμένεται να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., σε ειδικό χώρο αφιερωμένο στο συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα.

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά βαρύτητας: α) η προηγούμενη εμπειρία από επιμορφώσεις και εφαρμογές της παιδαγωγικής Φρενέ , όπως π.χ. η συμμετοχή στις συναντήσεις του Δικτύου συνεργατικών Σχολείων, β) η συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, με στόχο την δημιουργία πυρήνων συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ και γ) η αιτιολόγηση της πρόθεσης των ενδιαφερομένων να παρακολουθήσουν το Πιλοτικό Πρόγραμμα, όπως θα εκτίθεται στην αίτησή τους.

Τα ονόματά των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να συμμετάσχουν θα έχουν ανακοινωθεί ως τις 10/ 07/2018.

Επισημαίνεται ότι, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια διετούς προγράμματος, που υλοποίησε με επιτυχία η Παιδαγωγική ομάδα «Το σκασιαρχείο – Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας», με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στα δημόσια σχολεία από εθελοντές/ντριες εκπαιδευτικούς των Δημοτικών και Γυμνασίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής και ολοκληρώνεται στο τέλος αυτής της χρονιάς με την πραγματοποίηση διημερίδας στις 18-19 Ιουνίου 2018 στους χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ( Καλλιθέα, Θεσσαλονίκης 151) με θέμα «Εμπειρίες από την πιλοτική Εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ 2016-2018».

Παράρτημα 1: Οι σκοποί και τα χαρακτηριστικά της μεθόδου Freinet

Παράρτημα 2α: Φάσεις της πιλοτικής εφαρμογής – χρονοδιάγραμμα για την ΠΔΕ Αττικής

Παράρτημα 2β: Φάσεις της πιλοτικής εφαρμογής – χρονοδιάγραμμα για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε.  Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας

Παράρτημα 3: Υπόδειγμα αίτησης

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top