02-05-18 Διεθνές συνέδριο, με θέμα: “Strategic internationalization in higher education: Promoting Cooperation, Respecting Diversity”

logotypo 448 400

02-05-18 Διεθνές συνέδριο, με θέμα: “Strategic internationalization in higher education: Promoting Cooperation, Respecting Diversity” (Στρατηγική διεθνοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Προάγοντας τη συνεργασία με σεβασμό στη διαφορετικότητα)

Η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), υλοποιεί την Πρόταση «Greece Exploring Advanced Recognition in Higher Education – GEAR /Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση – GEAR» -ΕΑCΕΑ 49/2015, η οποία κρίθηκε επιλέξιμη από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Το πρόγραμμα (GEAR–577798-EPP-1-2016-1-EL–EPPKA3-BOLOGNA), περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και θα ολοκληρωθεί στις 31-05-2018. Έχει στόχο να αποτιμήσει την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με την κινητικότητα, τις διαδικασίες αναγνώρισης σπουδών και να συνεισφέρει στη βελτίωσή τους με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τελική δράση του προγράμματος GEAR αποτελεί το διεθνές συνέδριο, με θέμα: “Strategic internationalization in higher education: Promoting Cooperation, Respecting Diversity” (Στρατηγική διεθνοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Προάγοντας τη συνεργασία με σεβασμό στη διαφορετικότητα), το οποίο θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Ζακλίν ντε Ρομιγύ» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την Πέμπτη 03 και την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018.

Σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος: https://gear.minedu.gov.gr

Απευθύνεται σε εκπροσώπους των ΑΕΙ, στελέχη διοίκησης, εκπροσώπους Οργανισμών, φοιτητές καθώς και εκπροσώπους  της ακαδημαϊκής κοινότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν:

 - τα ευρήματα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν ΑΕΙ και Τμήματα αυτών, αναφορικά με την κινητικότητα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και τα πορίσματα των συνεντεύξεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους αρμόδιων  φορέων (ΙΚΥ, ΔΟΑΤΑΠ, ΑΔΙΠ).

- τα συμπεράσματα της δραστηριότητας εκμάθησης ομοτίμων “Peer Learning Activity on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools”, που διεξήχθη στην Αθήνα, στις 26 και 27 Απριλίου 2017, καθώς και των επτά(7) επιτόπιων εργαστηρίων τα οποία πραγματοποιήθηκαν στα ΑΕΙ της χώρας, από τον Μάιο  έως τον Οκτώβριο του 2017.

Τo σύνολο των ευρημάτων των παραπάνω δράσεων αξιοποιήθηκε για την εκπόνηση του Οδηγού του προγράμματος, στον οποίο παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις σχετικά με τα θέματα κινητικότητας , αναγνώρισης σπουδών και διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το Συνέδριο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας γόνιμης συζήτησης σε θέματα κινητικότητας, αναγνώρισης σπουδών και διεθνοποίησης των ΑΕΙ, στην κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων του προγράμματος.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top