12 06 17gear

29-05-17 Πρώτο επιτόπιο εργαστήριο GEAR στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα  «Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα»

Η Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ συμμετείχε με την Πρόταση “Greece Exploring Advanced Recognition in Ηigher Εducation (GEAR )” στην πρόσκληση υποβολής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΑCΕΑ 49/2015, η οποία και κρίθηκε επιλέξιμη από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Το πρόγραμμα (GEAR–577798-EPP-1-2016-1-EL–EPPKA3-BOLOGNA), υλοποιείται μέσα από μια σειρά δράσεων και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 31-05-2018. Έχει στόχο να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με την κινητικότητα και τις διαδικασίες αναγνώρισης σπουδών και να συνεισφέρει στην απλούστευσή τους  με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠΠΕΘ, ΑΕΙ-ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων, εισερχόμενοι και εξερχόμενοι φοιτητές). Επίσης η συμμετοχή των φορέων που εμπλέκονται στις διαδικασίες πιστοποίησης (ΑΔΙΠ), κινητικότητας (ΙΚΥ) και αναγνώρισης τίτλων σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ). 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του GEAR προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διεξαγωγή επτά επιτόπιων  εργαστηρίων με θέμα «Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα» σε AEI της χώρας (Παν/μιο Αιγαίου, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Α.Π.Θ., Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και Παν/μιο Ιωαννίνων) και στο ΥΠΠΕΘ.

Το πρώτο επιτόπιο εργαστήριο (in-situ workshop) πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017, με τη συμμετοχή στελεχών του Πανεπιστημίου καθώς και φοιτητών που είχαν συμμετάσχει σε δραστηριότητα κινητικότητας.

Παρεμβάσεις έγιναν επίσης από στελέχη του Πανεπιστημίου, οι οποίοι βρίσκονταν στα νησιά Χίο, Λήμνο, Ρόδο κα Σάμο και συμμετείχαν στις εργασίες μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κύριος στόχος του επιτόπιου εργαστηρίου ήταν να παρουσιαστούν τόσο τα ευρήματα της έρευνας, αναφορικά με τα εργαλεία αναγνώρισης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, καθώς και ο τρόπος προώθησής τους, όσο και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διεθνή δραστηριότητα εκμάθησης ομοτίμων «Peer Learning Activity (PLA) on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools» που διεξήχθη στην Αθήνα στις 26 και 27 Απριλίου 2017, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος GEAR. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δόθηκε επίσης στους  συμμετέχοντες η δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με τα θέματα της κινητικότητας, της αναγνώρισης σπουδών και της διεθνοποίησης των ΑΕΙ, συμβάλλοντας προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων του προγράμματος.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων . Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top