08-12-16 Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος της ΕΕΚ στην Περιφερειακή Ανάπτυξη» σε συνεργασία με Φινλανδούς εκπαιδευτικούς

filandia2

08-12-16 Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος της ΕΕΚ στην Περιφερειακή Ανάπτυξη» σε συνεργασία με Φινλανδούς εκπαιδευτικούς

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Μαθητείας, οργανώθηκε χθες στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly»  ημερίδα εργασίας με θέμα «Ο ρόλος της ΕΕΚ στην Περιφερειακή Ανάπτυξη». Η ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία του ΥΠΠΕΘ με τον Φινλανδικό εκπαιδευτικό οργανισμό ΟΜΝΙΑ με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών από το χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κοινωνικούς εταίρους, την αγορά εργασίας, το Υπουργείο Εργασίας και συναρμόδιους φορείς του δημόσιου τομέα.Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η έναρξη του διαλόγου σε ζητήματα που αφορούν: α) στο ρόλο που μπορεί να επιτελέσει η ΕΕΚ σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης, β) στον εντοπισμό και τη διασύνδεση όλων των εμπλεκομένων με την επαγγελματική ζωή και την παρεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης και γ) στην ανάπτυξη ενός μοντέλου για συνεχή διάλογο με στόχο την εδραίωση  μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της αγοράς εργασίας και του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές Εκμάθησης στο χώρο Εργασίας (Work- based learning) αποφοίτων σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Φινλανδία και δεδομένα μελέτης αντιλήψεων και στάσεων παρόχων εργασίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ορίστηκαν μικρές ομάδες εργασίας που παρουσιάστηκαν σε κοινό διάλογο αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της Μαθητείας στην Ελλάδα για την πιο ομαλή κι εργασιακά κατοχυρωμένη μετάβαση αποφοίτων της ΕΕΚ σε περιβάλλοντα εργασίας με την συνεπακόλουθη πιστοποίηση προσόντων και ικανοτήτων τους.

 

Χαιρετίζοντας τις εργασίες της ημερίδας ο Υφυπουργός  Δημήτρης  Μπαξεβανάκης είπε:

 

Supporting the implementation of the National Strategic Framework for the Upgrading of VET and Apprenticeships in Greece

 

Ο ρόλος της ΕΕΚ στην περιφερειακή ανάπτυξη

 

Εκλεκτοί  προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι,

Η σημερινή ημερίδα που διοργανώνουμε εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού στρατηγικού πλαισίου που έχουμε συντάξει σε συνεργασία με το Υπ. Εργασίας και τον ΟΑΕΔ για την αναβάθμιση της ΕΕΚ και της Μαθητείας. Με σκοπό να ενισχυθεί ο κοινωνικός κι εργασιακός ρόλος της ΕΕΚ και να διασυνδεθεί με το συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό η σημερινή ημέρα αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια να ανοίξει ένας στοχευμένος διάλογος μεταξύ φορέων της ΕΕΚ και ενδιαφερόμενων μερών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον κατασκευαστικό κλάδο.

Θέτουμε ως προτεραιότητα, δηλαδή, την υλοποίηση του πλαισίου για το στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΕΚ καθώς η ανάπτυξη της ΕΕΚ αποτελεί κοινωνικό μέτρο που μπορεί να συμβάλει στην άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων του παρελθόντος, εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας παρέχοντας υπαρκτές επαγγελματικές διεξόδους στους αποφοίτους της.

Σε αυτό τον άξονα θα μελετήσουμε σήμερα στην πράξη στο πως η ΕΕΚ μπορεί να συνεισφέρει στην περιφερειακή ανάπτυξη και κυρίως στην εδραίωση μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της αγοράς εργασίας και της ΕΕΚ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα καλής τέτοιας πρακτικής αποτελεί το φινλανδικό μοντέλο την εμπειρία του οποίου θα μοιραστούν μαζί μας εκπρόσωποι του δημόσιου φινλανδικού οργανισμού ΟΜΝΙΑ που όντας ειδικοί σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης θα  μας ενημερώσουν αναφορικά με το πως μέσα σε μια εικοσαετία η δεύτερη σε σειρά επιλογής ΕΕΚ ανασχεδιάστηκε με αποτέλεσμα να αποτελεί κατά το παρόν επιλογή του 50% των αποφοίτων γενικής εκπαίδευσης.

Ευελπιστούμε, έτσι, μέσα από εφαρμοσμένες ευρωπαϊκές προσεγγίσεις να υιοθετήσουμε ένα κοινό διάλογο συνεργασίας βασισμένο στην τεχνογνωσία και εμπειρογνωσία των εταίρων προσαρμοσμένο όμως στο δικό μας εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για την ΕΕΚ και τη μαθητεία ώστε να καταλήξουμε σε σαφή παραδείγματα σχεδιασμού οργανωμένων δράσεων και λειτουργικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.  Παρέχοντας, δε, αναβαθμισμένες εκπαιδευτικές και εργασιακές ευκαιρίες στους μαθητές/σπουδαστές των εκπαιδευτικών δομών της ΕΕΚ θα θέσουμε τις βάσεις ώστε να αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή η παγκόσμια στρατηγική για την απασχόληση των νέων σε ποιοτικές θέσεις εργασίας με ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης.

Χαιρετίζω, επομένως, τη σημερινή πρωτοβουλία και καλωσορίζω όλους τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην προσπάθειά μας αυτή να θέσουμε στο προσκήνιο τη σημασία εφαρμογής εκπαιδευτικών πρακτικών που οδηγούν σε οικονομικά βιώσιμες κοινωνίες και κοινότητες πρακτικής και δια βίου μάθησης. 

 

Ο χαιρετισμός του Υφυπουργού στα Αγγλικά :

 

Dear associates, colleagues, stakeholders and experts from Finland,

It’s a great honor to welcome you all in today’s workshop which relates to our national strategic framework for the upgrading of VET and Apprenticeships in Greece. It is within our priorities to be able to support and strengthen the social role of VET, to upgrade the working role of VET and further link VET with the overall Growth Strategy of the country. All of these objectives are vital so as to battle the low attractiveness of Greek VET that disallows our High school graduates from choosing technical vocational schools.

We need, thus, to apply a strong legal framework and adopt specific educational VET policies that will offer our VET graduates advanced, quality learning experiences and equal working opportunities. For that we attempt to bring together VET experts, employers’ organizations, social partners and labour partners so as to discuss the implementation of working- based learning models that could be applied in our technical schools.

I therefore welcome you all in today’s working agenda that lays particular emphasis on developing VET educational practices that lead to financially sustainable societies through active communities of practice.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top