Εφαρμογή Υπουργικών Αποφάσεων για τα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (24-06-10)

Οι με αριθμ.:

 

1.      Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010,(ΦΕΚ804,τ.Β΄), «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα»

2.      Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010,(ΦΕΚ804,τ.Β΄) «Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα» και

3. Φ.3/724/71442/Γ1/18-6-2010 «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ 804 /9-6-2010 τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «ορισμός 800 δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα» Υπουργικές Αποφάσεις, θα εφαρμοστούν χωρίς παρεκκλίσεις.

Επισημαίνεται ότι η αναστολή εφαρμογής του ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Σχολικού Συμβούλου εφ’ όσον έχει εκλείψει τουλάχιστον ένας από τους λόγους - κριτήρια επιλογής των ως άνω σχολείων, που αναφέρονται στη με αριθμ. Φ.12/652/63838/Γ1/3-6-2010 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΘ με Θέμα: «Διευκρινίσεις για τα 800 δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα» (Κεφ. «Επιμέρους Διευκρινίσεις», παρ. 1).

Συγκεκριμένα αναστολή εφαρμογής εκτός των αναφερομένων στην παραπάνω εγκύκλιο, μπορεί να γίνεται σε περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων (φυσικές καταστροφές – βλάβες κτηρίων κ.λ.π.).

Σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων την έχει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, η δε σχετική πρόταση υποβάλλεται μόνο από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

Είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή των προαναφερομένων αποφάσεων και εγκυκλίων του Υπ. ΠΔΒΜΘ, είναι υποχρεωτική.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Ο ΕΙΔΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                                                                                                                           ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Για να ανακτήσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top