21 03 16 gymnasio

Η εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016−2017, έχει ως εξής:

Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης.

   Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2016−2017.

Η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των νηπίων στο νηπιαγωγείο οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Νηπιαγωγείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των νηπίων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των νηπίων στην ειδική κλήρωση του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των νηπίων που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση (γενική και ειδική), σε ίσο αριθμό από κάθε φύλο, όσοι μαθητές ή μαθήτριες απαιτούνται για την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώσει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρακτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες.

Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η ειδική κλήρωση, με την οποία θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο ή Λύκειο (εάν υφίστανται) και δεν φοιτούν στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο συνδεδεμένο Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Λύκειο (εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν από το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς, κατά την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες αδελφοί/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθητών/τριών που έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (β). Αν υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (γ). Στη περίπτωση αυτή προτεραιότητα έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου και ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδεδεμένου Δημοτικού, του συνδεδεμένου Γυμνασίου και του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική εγκυρότητα της κλήρωσης εγγυάται με την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου (Νηπιαγωγείου) ή του σχολείου στο οποίο υπάγεται το Νηπιαγωγείο.          

Παράλληλα, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν θα παραμείνουν μετά την ειδική κλήρωση επιλογής του 20% ή θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά σειρά μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε πίνακα αντίστοιχα, οι οποίοι επιλέγονται ως επιλαχόντες με κλήρωση που γίνεται μεταξύ των μαθητών και μαθητριών που δεν κληρώθηκαν για την κάλυψη των προβλεπόμενων κενών θέσεων. Για την περίπτωση των επιλαχόντων δεν υφίσταται κλήρωση ειδικών κατηγοριών.

Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανακοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη ανακοίνωσή του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου, των οποίων η ισχύς παύει με τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2016−2017. Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου.

Β. Εισαγωγή μαθητών (μη συνδεδεμένα)/Πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα)   και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016−2017.

   Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Δημοτικού Σχολείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών μέχρι την 13η Μαΐου 2016. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.

   Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο δεν συνδέεται με Πειραματικό Νηπιαγωγείο, η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση.

     Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Δημοτικού, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου Νηπιαγωγείου, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

   Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών στην ειδική κλήρωση του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

   Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση (γενική και ειδική), σε ίσο αριθμό από κάθε φύλο, όσοι μαθητές ή όσεςμαθήτριες απαιτούνται για την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.

   Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώσει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρακτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες.

     Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η ειδική κλήρωση, με την οποία θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Γυμνάσιο ή Λύκειο (εάν υφίστανται) και δεν φοιτούν στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στο Πειραματικό Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Νηπιαγωγείο ή στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Λύκειο (εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν από το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς, κατά την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες αδελφοί/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθητών/τριών που έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (β). Αν υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (γ).Στη περίπτωση αυτή προτεραιότητα έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Δημοτικού και ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδεδεμένου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Γυμνασίου και του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική εγκυρότητα της κλήρωσης εγγυάται με την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου (Δημοτικού).

   Παράλληλα, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν θα παραμείνουν μετά την ειδική κλήρωση επιλογής του 20% ή θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά σειρά μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε πίνακα αντίστοιχα, οι οποίοι επιλέγονται ως επιλαχόντες με κλήρωση που γίνεται μεταξύ των μαθητών και μαθητριών που δεν κληρώθηκαν για την κάλυψη των προβλεπόμενων κενών θέσεων. Για την περίπτωση των επιλαχόντων δεν υφίσταται κλήρωση ειδικών κατηγοριών.

   Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανακοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη ανακοίνωσή του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου, των οποίων η ισχύς παύει με τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2016−2017.Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου.

   Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α΄, για κάθε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο καλύπτονται με κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Πειραματικού Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των κενών θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται στο διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας.

   Τυχόν κενούμενες θέσεις μετά την ημερομηνία αυτή καλύπτονται από τον πίνακα επιλαχόντων ή από νέα προκήρυξη και κλήρωση.

Γ. Εισαγωγή μαθητών(μη συνδεδεμένα)/Πλήρωση κενών θέσεων(συνδεδεμένα)   και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016−2017.

     Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Γυμνασίου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών μέχρι την 13η Μαΐου 2016. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.

   Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Γυμνάσιο δεν συνδέεται με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση.

   Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών στο Πειραματικό Γυμνάσιο, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου Δημοτικού οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

     Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών στην ειδική κλήρωση του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

   Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση (γενική και ειδική), σε ίσο αριθμό από κάθε φύλο, όσοι μαθητές ή όσεςμαθήτριες απαιτούνται για την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.

     Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώσει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρακτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες.

   Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η ειδική κλήρωση, με την οποία θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο, Δημοτικό ή Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δεν φοιτούν στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Λύκειο ή στο συνδεδεμένο Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν από το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς, κατά την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες αδελφοί/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθητών/τριών που έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (β). Αν υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (γ).Στη περίπτωση αυτή προτεραιότητα έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Γυμνασίου και ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδεδεμένου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Δημοτικού και του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική εγκυρότητα της κλήρωσης εγγυάται με την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου (Γυμνασίου).

   Παράλληλα, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν θα παραμείνουν μετά την ειδική κλήρωση επιλογής του 20% ή θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά σειρά μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε πίνακα αντίστοιχα, οι οποίοι επιλέγονται ως επιλαχόντες με κλήρωση που γίνεται μεταξύ των μαθητών και μαθητριών που δεν κληρώθηκαν για την κάλυψη των προβλεπόμενων κενών θέσεων. Για την περίπτωση των επιλαχόντων δεν υφίσταται κλήρωση ειδικών κατηγοριών.

     Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανακοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη ανακοίνωσή του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου, των οποίων η ισχύς παύει με τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2016−2017.Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου.

   Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Β΄ τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016-17, θα γίνει με κλήρωση, με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου. Η κλήρωση διενεργείται στο διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016, με τη διαδικασία που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.

   Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Γ΄ τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016-17, θα γίνει με εξετάσεις (άρθρο 52&3 ν.3966/2011-Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύει), oι οποίες διενεργούνται με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου, κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου με τη διαδικασία που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.

Δ. Εισαγωγή μαθητών(μη συνδεδεμένα)/Πλήρωση κενών θέσεων(συνδεδεμένα)   και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2016−2017.

   Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνασίου έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτώνμέχρι την 13η Μαΐου 2016. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.

   Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Λύκειο δε συνδέεται με Πειραματικό Γυμνάσιο, η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση.

   Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών στο Πειραματικό Λύκειο, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Λύκειο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

   Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών στην ειδική κλήρωση του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

     Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση (γενική και ειδική), σε ίσο αριθμό από κάθε φύλο, όσοι μαθητές ή όσεςμαθήτριες απαιτούνται για την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.

   Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώσει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρακτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες.

     Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η ειδική κλήρωση, με την οποία θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο Πειραματικό Λύκειο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο, Δημοτικό ή Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δεν φοιτούν στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στο Πειραματικό Λύκειο ή στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν από το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς, κατά την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες αδελφοί/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθητών/τριών που έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (β). Αν υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (γ).Στη περίπτωση αυτή προτεραιότητα έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Λυκείου και ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδεδεμένου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Δημοτικού και του συνδεδεμένου Γυμνασίου. Την τυπική εγκυρότητα της κλήρωσης εγγυάται με την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου (Λυκείου).

Παράλληλα, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν θα παραμείνουν μετά την ειδική κλήρωση επιλογής του 20% ή θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά σειρά μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε πίνακα αντίστοιχα, οι οποίοι επιλέγονται ως επιλαχόντες με κλήρωση που γίνεται μεταξύ των μαθητών και μαθητριών που δεν κληρώθηκαν για την κάλυψη των προβλεπόμενων κενών θέσεων. Για την περίπτωση των επιλαχόντων δεν υφίσταται κλήρωση ειδικών κατηγοριών.

   Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανακοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη ανακοίνωσή του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου, των οποίων η ισχύς παύει με τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2016−2017.Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου.

   Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Β΄ τάξη των Πειραματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-17 θα γίνει με κλήρωσημε την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου(άρθρο 44&5 ν.3966/2011-Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύει),κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου.

Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Γ΄ τάξη των Πειραματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-17 θα γίνει με εξετάσεις,με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου ( άρθρο 52&3 ν.3966/2011-Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύει) κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου.

Ε. Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016−2017.

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία , η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016.

     Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:

• Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

     Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Συγκεκριμένα, εισέρχονται στο σύστημα της πλατφόρμας και συμπληρώνουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Επιπλέον, τυπώνουν το δελτίο εξεταζομένου από το σύστημα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στις εξετάσεις με το δελτίο εξεταζόμενου που έχουν εκτυπώσει από το σύστημα και ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα ΚΕΠ, τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

   Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με τη λήξη των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 25 Μαΐου 2016, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

   Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζονται, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους, κατά το διάστημα από 9 Μαΐου έως και 13 Μαΐου 2016.

   Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα πρότυπα Γυμνάσια από την εν λόγω επιτροπή στις 22 Ιουνίου 2016 το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. Οι προδιαγραφές των θεμάτων, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τη συνολική εξέταση σε κάθε αντικείμενο θα αναρτηθούν το αργότερο έως την 11η Μαΐου 2016 στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ. Η προετοιμασία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Γυμνασίων. Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη της ΔΕΠΠΣ. Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.. Οι ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας:

Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο) με άριστα τα 120 μόρια. Η βαθμολόγηση τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 9 μόρια, τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 9 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών του τρίτου βαθμολογητή και του βαθμού του ενός εκ των δύο πρώτων βαθμολογητών που είναι πλησιέστερος προς αυτόν του τρίτου. Αν ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι στο μέσο όρο των βαθμών των δύο πρώτων βαθμολογητών, ανεξάρτητα από τη διαφορά, τότε ο βαθμός του γραπτού είναι ο βαθμός του 3ου βαθμολογητή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του ΕΠ.Ε.Σ. και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.

   Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/ επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση.

     Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016-17 θα γίνει με εξετάσεις, με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου(άρθρο 44&6 ν.3966/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 52&3 ν.3966/2011-Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύουν) ,κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου, ή όταν προκύπτουν τα κενά.

   ΣΤ. Πλήρωση κενών θέσεων   και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2016−2017.

   Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνασίου έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών μέχρι την 13η Μαΐου 2016. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με την ίδια διαδικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που θα φοιτούν στην ίδια τάξη (Α΄ Λυκείου) το σχολικό έτος 2016-2017, ήτοι με εξετάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες θα διενεργηθούν με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου(άρθρο 44&6 ν.3966/2011 Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύει).

   Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών στο Πρότυπο Λύκειο, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων θα διενεργηθούν στις 23 Ιουνίου 2016.

       Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Β΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-17 θα γίνει με κλήρωση(άρθρο 44&6 ν.3966/2011-Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύει), με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου, κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου.

     Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Γ΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-17 θα γίνει με εξετάσεις( άρθρο 52&3 ν.3966/2011-Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύει), με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου.

   Ζ. Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται στη παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top