17-12-20 Νέα έκδοση του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ με τίτλο: “National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2020/21”

24 03 17Eurydice

17-12-20 Νέα έκδοση του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ με τίτλο: “National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2020/21”

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, προχώρησε στη δημοσίευση της πλήρους έκθεσης «National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/21”, (Εθνικά Φοιτητικά Δίδακτρα και Συστήματα Ενίσχυσης στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη  ), από τη σειρά εκδόσεων Facts & Figures.

Οι δομές υποστήριξης και ενίσχυσης των φοιτητών και η χρηματοδότηση των σπουδών και τα δίδακτρα είναι σημαντικά εργαλεία στην εθνική πολιτική για την παιδεία που χαράζει ένα κράτος, και παράλληλα παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς δείχνουν αν η πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση υποστηρίζεται ή αποθαρρύνεται. Τα συστήματα ενίσχυσης,  έχουν, επίσης, αντίκτυπο στο ποσοστό προόδου και περάτωσης των σπουδών. Ενώ τα δίδακτρα αποτελούν ένα οικονομικό βάρος  ανάλογο με την κοινωνικοοικονομική θέση των φοιτητών και της οικογένειάς τους, τα μέτρα στήριξης μπορούν ακόμη και να άρουν υφιστάμενα οικονομικά εμπόδια για την πραγματοποίηση σπουδών.  

Το ζήτημα των διδάκτρων είναι ακόμη πιο επίκαιρο λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού, η οποία δημιούργησε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στους φοιτητές, με ζητήματα ρευστοποίησης, δυσκολίες στη μελέτη, στην πρόσβαση εργαλείων κλπ.

Η έκθεση καταγράφει τη φύση των διαφόρων Ευρωπαϊκών δομών στήριξης και χρηματοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον συσχετισμό τους με τα δίδακτρα, συμπεριλαμβανομένων δανείων και υποτροφιών. Περιγράφει το εύρος των διδάκτρων στα δημόσια ιδρύματα, προσδιορίζει τις κατηγορίες φοιτητών που υποχρεούνται να πληρώνουν κι εκείνες που δύνανται να απαλλαχθούν.  Εξηγεί, περαιτέρω, τι περιλαμβάνει η δημόσια ενίσχυση, που δύναται να είναι διαθέσιμη με τη μορφή δανείων, υποτροφιών, άλλων βοηθημάτων καθώς ακόμη και φορολογικών απαλλαγών.

Τέλος, η φετινή έκδοση, απαριθμεί διοικητικά και οικονομικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις, προκειμένου να βοηθηθούν οι σπουδαστές να προχωρήσουν τις σπουδές τους στις συνθήκες πρόκλησης που δημιούργησε η πανδημία.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-student-fee-and-support-systems-european-higher-education-202021_en

και

https://europa.eu/!VN44Nx

Cover Fees and Support 2020 21

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top