30-11-20 Θέμα: Δημοσίευση νέας ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

24 03 17Eurydice

 

 

 

Θέμα: Δημοσίευση νέας ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Με ποιον τρόπο η χώρα μας, αλλά και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, μετρούν και αξιολογούν τις επιδόσεις των μαθητών και μαθητριών στις βασικές δεξιότητες (αλφαβητισμός, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες); Ποια ευρωπαϊκά κράτη παρέχουν κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης;

Σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά και σε πολλά άλλα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις η έκθεση που δημοσίευσε το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, με τον τίτλο: «Διαρθρωτικοί δείκτες για την Παρακολούθηση των Συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη, 2020. Επισκόπηση των κύριων μεταρρυθμίσεων από το 2015 έως σήμερα» - Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2019.  Overview of major reforms since 2015. ”

Η έκθεση αυτή εξετάζει πάνω από 35 ποιοτικούς δείκτες που αφορούν τις εκπαιδευτικές πολιτικές σε έξι τομείς: την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, τις επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες, την σχολική διαρροή και την πρόωρη αποχώρηση από την εκπαίδευση και κατάρτιση, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την απασχολησιμότητα των αποφοίτων και τη μαθησιακή κινητικότητα.

Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των πιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων στους προαναφερόμενους τομείς από το 2015 έως σήμερα. Η έκθεση αυτή καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία, την Τουρκία κ.α.α

Η έκδοση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους:

Link: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-2020-overview-major_en

και

https://europa.eu/!Uj44RH

255 EN structural indicators 2020 COVER

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων 2021, δηλαδή από τις 14-6-2021 έως και τις 28-6-2021 (συμπεριλαμβανομένων και των Σαββάτων), προβλέπεται η απαγόρευση της εισόδου του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας. Για επείγουσες υποθέσεις θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού μετά τις 11:00π.μ. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top