07-02-20 «Δημοσίευση Ηλεκτρονικής Έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ με τίτλο «Mobility Scoreboard Higher Education Background Report

 24 03 17Eurydice

07-02-20 «Δημοσίευση Ηλεκτρονικής Έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ με τίτλο «Mobility Scoreboard Higher Education Background Report

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσίευσε μία νέα έκθεση.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε για την υποστήριξη του Πίνακα Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commissions Mobility Scoreboard) που αποτελεί ένα εργαλείο για την παρακολούθηση της προόδου των Ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της μαθησιακής κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Ο Πίνακας Κινητικότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση δημοσιεύθηκε το 2016 (1η έκδοση) και συμπεριλαμβάνει 6 δείκτες σχετικά με :  την πληροφόρηση και την καθοδήγηση, την προετοιμασία στις ξένες γλώσσες, την μεταφορά των υποτροφιών και δανείων, τη συμμετοχή των μη- προνομιούχων σπουδαστών, την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, και την αυτόματη αναγνώριση των πιστοποιητικών.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση παρέχει επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τους έξι δείκτες και την χαρτογράφηση των αλλαγών στις πολιτικές για τη διεθνή κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η έκθεση αφορά τις 38 Ευρωπαϊκές χώρες (43 εκπαιδευτικά συστήματα) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + της Ε.Ε.

Οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους:  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/mobility-scoreboard-higher-education-background-report-%E2%80%93-201819_en

Facebook

https://europa.eu/!Xb97fg

The report in PDF form 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top