Λογότυπο ΕΣΠΑ

Κωδικός MIS

Τίτλος Πράξης

Πρόγραμμα

Κωδικός Πρόσκλησης

5072593

Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παροχή ηλεκτρονικού φορητού εξοπλισμού

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονες Προτεραιότητας:
6: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,
8: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
9: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΓΒΜ126

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020

Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων /

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

Προϋπολογισμός: 12.103.250,00 ευρώ.

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Κωδικός MIS: 5072593

Κωδικός Πρόσκλησης:  ΔΓΒΜ126

Περιγραφή:

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΔΓΒΜ126 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ¨ και με την Πράξη με τίτλο: «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παροχή ηλεκτρονικού φορητού εξοπλισμού», θα υλοποιηθεί η προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) σε σχολικές μονάδες της Επικράτειας,  για να χρησιμοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, προκειμένου να έχουν όλοι πρόσβαση, μέσω τηλεκπαίδευσης, στο αγαθό της εκπαίδευσης.

Οι Στόχοι  της Πράξης:

Στο πλαίσιο κατεπειγόντων μέτρων της Ελληνικής Πολιτείας για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19   επιβλήθηκε μεταξύ άλλων η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, της χώρας, όσον αφορά τη διεξαγωγή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Τα παραπάνω μέτρα δυσχεραίνουν την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία από όλους και επηρεάζουν  τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών στη μάθηση με αποτέλεσμα να είναι ευδιάκριτη η ανάγκη για άμεσες ενέργειες έτσι ώστε να υποστηριχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες.

Στην προσπάθεια ενδυνάμωσης, στο μέγιστο βαθμό, των τεχνολογικών επιλογών που διατίθενται σε όλους τους πολίτες υπό τις συνθήκες αυτές και στο πλαίσιο της γενικότερης βελτίωσης ψηφιακών δεξιοτήτων και κάλυψης ελλείψεων εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να ενισχυθεί με την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. laptop/tablet) για τις σχολικές μονάδες, Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευετεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο εν λόγω εξοπλισμός, συμβάλει σε περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων στην αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την υποστήριξη ευρύτερων εκπαιδευτικών στόχων, για την ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και για την υποστήριξη της διδασκαλίας και των νέων μορφών μάθησης.

Στην προσπάθεια αυτή λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως η βαθμίδα εκπαίδευσης, οι περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, απομακρυσμένες περιοχές, μαθητές που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ρομά, πρόσφυγες, μετανάστες), καθώς και ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε σχολικής μονάδας ή/και λοιπά κοινωνικά κριτήρια.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Το Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) σε σχολικές μονάδες της Επικράτειας, για να αξιοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, προκειμένου να έχουν όλοι πρόσβαση, μέσω τηλεκπαίδευσης, στο αγαθό της εκπαίδευσης το οποίο αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Με την προμήθεια του κατάλληλου αυτού εξοπλισμού επιδιώκονται: (α) η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (β) η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση και η προώθηση  ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, (γ) η ένταξη και η εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον και (δ) η μείωση και η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου .

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top