Λογότυπο ΕΣΠΑ

Κωδικός MIS

Τίτλος Πράξης

Πρόγραμμα

Κωδικός Πρόσκλησης

5095047

Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης - εξοπλισμός

Πελοπόννησος ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΕΛ101

       

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020

Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων /

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

Προϋπολογισμός: 11.579.305,00 ευρώ.

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός MIS:  5095047

Κωδικός Πρόσκλησης:  ΠΕΛ101

Περιγραφή:

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΠΕΛ101 του Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Άξονα Προτεραιότητα 2Β «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» και με την Πράξη με τίτλο: «Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης», θα υλοποιηθεί η βελτίωση και ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδικότερα οι στόχοι  της Πράξης είναι: (α) η ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών στην επαγγελματική εκπαίδευση, (β) η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και (γ) η ένταξη και η εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Η απόκτηση και η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού αποτελεί αδιαμφισβήτητα μέσο προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων και θα συμβάλλει επίσης στη δημιουργία ολοκληρωμένων τεχνικών, ώστε με τη συνδρομή και των άλλων μαθημάτων της κάθε ειδικότητας, ο κάθε απόφοιτος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί μελλοντικά στον επαγγελματικό του ρόλο.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός στην επαγγελματική εκπαίδευση και η αξιοποίησή του είναι βασική προϋπόθεση για μια πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση του βοηθά στην αλλαγή και βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης των μαθητών, στον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας και στην απόκτηση εμπειρικών γνώσεων. Ταυτόχρονα προωθεί τη συνεργατική μάθηση, αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών, εμπλουτίζει τις γνώσεις τους μέσω της πρακτικής εφαρμογής, δημιουργεί δυνατότητες και αναδεικνύει ικανότητες. Επίσης προσφέρει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και πρόβλεψη της συμπεριφοράς και της λειτουργίας του κάθε εξοπλισμού. Αποτελεί μέρος της διεργασίας της μάθησης, διότι καλλιεργεί τη σκέψη του ασκούμενου, τον βοηθά στην εμπέδωση της θεωρίας και τελικά συμβάλλει στην τεχνική του ειδίκευση. Η θεωρία και η πράξη συντίθενται σε ένα ενιαίο σύνολο και αναζητούνται νέοι τρόποι αξιοποίησης των κεκτημένων γνώσεων. Η αρχή κάθε τεχνολογικής εκπαίδευσης πρέπει να αφιερώνεται στην παροχή της βασικής κατάρτισης, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει την απαραίτητη γνωστική υποδομή και να εφοδιαστεί με το σωστό τρόπο σκέψης για να αντιμετωπίσει σε έκταση και βάθος τα εξειδικευμένα τεχνικά προβλήματα, ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να επιλύσει τα συνθετότερα και πολυπλοκότερα καινούρια, που αναπόφευκτα θα συναντήσει αργότερα, με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην προμήθεια, και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας ειδών εξοπλισμού εργαστηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των εργαστηρίων αυτών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των διδακτικών πρακτικών στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων. Ο εξοπλισμός προορίζεται να παραδοθεί και να εγκατασταθεί στα αντίστοιχα σχολικά εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως (α) κατασκευών και οχημάτων, (β) εργαλειομηχανών, (γ) ψύξης αερισμού, κλιματισμού, θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου-φυσικού αερίου, (δ) οχημάτων (ε) μηχανολογίας, (στ) εγκαταστάσεων και αυτοματισμού, (ζ) ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου, (η) ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, (θ)  τροφίμων και περιβάλλοντος,  (ι)  φυτικής και ζωικής παραγωγής, (ια) πλοίαρχων και μηχανικών εμπορικού ναυτικού,  (ιβ) εφαρμοσμένων τεχνών, (ιγ) υγείας πρόνοιας και ευεξίας, (ιδ) δομικών έργων δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, (ιε) πληροφορικής, (ιστ) οικονομίας διοίκησης και (ιζ) δομικών έργων. Οι σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα εργαστήρια και ο αντίστοιχος εξοπλισμός έχουν προκύψει κατόπιν σχετικής  καταγραφής των αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Για το διάστημα από τις 30-05-2024 έως και τις 28-06-2024, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο ΥΠΑΙΘΑ απαγορεύεται για όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τα ραντεβού δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για επείγουσες υποθέσεις, που θα πραγματοποιούνται μετά τις 11.00π.μ. και πριν τις 18.00μ.μ..

Η είσοδος των ταχυμεταφορέων θα επιτρέπεται μόνο προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘΑ μετά τις 11:00 π.μ.

Ειδικά για τις 22-6-2024 θα ισχύσει η απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών για όλο το 24ωρο.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top