Λογότυπο ΕΣΠΑ

Κωδικός MIS

Τίτλος Πράξης

Πρόγραμμα

Κωδικός Πρόσκλησης

5007733

Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτήριο Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020

ION32

 

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020

Φορέας Υλοποίησης:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Υποέργο 1: Τμήμα Β΄ - Τεχνικών Έργων

Υποέργο 2: Τμήμα Γ΄ - Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

Προϋπολογισμός: 2.822.790,02 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός MIS: 5007733

Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ 32

Περιγραφή:

Σκοπός της Πράξης είναι:

Η διαφύλαξη των χώρων αλλά και των στοιχείων ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας καθώς και η ευχερής πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτά, αποτελούν επιδίωξη και υποχρέωση ενός σύγχρονου κράτους και ως εκ τούτου οφείλει να τα εκπληρώσει. Βέβαια, τέτοιου είδους έργα που συμβάλλουν προς σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να διασφαλίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΟΝ32, του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κινητών αρχειοθηκών στο κτήριο των Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας όπου στεγάζονται τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Κέρκυρας.

Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) Υποέργα:

  • Υ/Ε 1 (Έργο): «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτήριο των Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας». Αφορά στην αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτήριο των Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας το οποίο στεγάζει τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη (Δ.Κ.Β.) Κέρκυρας και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) - Αρχεία Ν. Κέρκυρας. Πρόκειται για την εγκατάσταση νέου συστήματος κλιματισμού (θέρμανσης/ψύξης /αερισμού), συστήματος Πυρανίχνευσης & Πυρόσβεσης και συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).
  • Υ/Ε 2 (Προμήθεια εξοπλισμού): «Προμήθεια κινητών αρχειοθηκών για το κτήριο των Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας (ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Κέρκυρας)». Αφορά στην προμήθεια κινητών αρχειοθηκών για το κτήριο των Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Υποέργου 2, θα εγκατασταθούν στον υπόγειο χώρο του κτηρίου, κινητές αρχειοθήκες, δηλαδή ράφια αρχειοθηκών τα οποία εφαρμόζονται πάνω σε κινούμενα βαγόνια. Οι αρχειοθήκες θα τοποθετηθούν σε σειρά πάνω σε ράγες.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων 2023, δηλαδή από 1-6-2023 έως και τις 29-6-2023, απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων, των δικαστικών επιμελητών και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εξαίρεση τα ραντεβού δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για επείγουσες υποθέσεις, που θα πραγματοποιούνται μετά τις 11.00π.μ. και πριν τις 18.00. Ειδικά για τις 23 και 24-6-2023 θα ισχύσει η απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και επισκεπτών. Η είσοδος των ταχυμεταφορέων θα επιτρέπεται μόνο προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ μετά τις 11:00π.μ.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top