Λογότυπο ΕΣΠΑ

Κωδικός MIS

Τίτλος Πράξης

Πρόγραμμα

Κωδικός Πρόσκλησης

5007785

Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων Π.Ι.Ν. προσχολικής, α΄θμιας και β΄θμιας εκπαίδευσης.

Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020

ΙΟΝ46

       

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020

 Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

Προϋπολογισμός: 3.298.168,00 ευρώ.

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός MIS: 5007785

Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ46

Περιγραφή: Σκοπός της Πράξης είναι η αναβάθμιση των υποδομών διακοσίων εβδομήντα τριών (273) σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και με την ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται:
(α) στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σχολικές μονάδες των νήσων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΤΠΕ έχει σαν κύριο στόχο την κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε οι σχολικές μονάδες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με τις οποίες η προσβασιμότητα, η αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αποτελούν μέτρα πρόληψης της σχολικής διαρροής, και
(β) στην προμήθεια, και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού εργαστηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στις αντίστοιχες μονάδες των νήσων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την ενίσχυση των ανωτέρω εργαστηρίων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των διδακτικών πρακτικών στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός στην επαγγελματική εκπαίδευση και η αξιοποίησή του είναι βασική προϋπόθεση για μια πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση του βοηθά στην αλλαγή και βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης των μαθητών, στον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας και στην απόκτηση εμπειρικών γνώσεων. Ταυτόχρονα προωθεί τη συνεργατική μάθηση, αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών, εμπλουτίζει τις γνώσεις τους μέσω της πρακτικής εφαρμογής, δημιουργεί δυνατότητες και αναδεικνύει ικανότητες.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 7/9/2021 έως και 30/9/2021, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 7 έως και τις 10/9/2021 και από τις 18 έως και τις 30/9/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο κεντρικό πρωτόκολλο.

Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top