Λογότυπο ΕΣΠΑ

Κωδικός MIS

Τίτλος Πράξης

Πρόγραμμα

Κωδικός Πρόσκλησης

5022236

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Πελοπόννησος ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΕΛ36

       

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020

 Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

Προϋπολογισμός: 2.199.920,00 ευρώ.

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός MIS: 5022236

Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ36

Περιγραφή: Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, επιδιώκεται η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού αποτελεί αδιαμφισβήτητα μέσο προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Η εισαγωγή και χρήση του εξοπλισμού της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και η αξιοποίησή της αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς επιφέρει ουσιαστικές καινοτομίες τόσο στα μέσα διδασκαλίας όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση του εξοπλισμού της ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας και καθιστά όλα τα μαθήματα στα οποία εφαρμόζεται πιο ελκυστικά και πιο κατανοητά για τους μαθητές.
Η αρχή κάθε τεχνολογικής εκπαίδευσης πρέπει να αφιερώνεται στην παροχή της βασικής κατάρτισης, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει την απαραίτητη γνωστική υποδομή και να εφοδιαστεί με το σωστό τρόπο σκέψης για να αντιμετωπίσει σε έκταση και βάθος τα εξειδικευμένα τεχνικά προβλήματα ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να επιλύει πιο σύνθετα που αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσει στο μέλλον, με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Έτσι η χρήση του εξοπλισμού με τη συνδρομή βέβαια και των υπόλοιπων μαθημάτων συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργικά ολοκληρωμένων τεχνικών που μπορούν να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό τους ρόλο.
Το φυσικό αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην προμήθεια εξοπλισμού ειδών ΤΠΕ σε τριακόσιες ογδόντα οκτώ (388) σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, εγκατάσταση, επίδειξη λειτουργίας καθώς η παροχή δωρεάν υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης αυτών κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των διδακτικών πρακτικών. Οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες προέκυψαν ύστερα από καταγραφή των αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 8-9-2023 έως και τις 16-9-2023, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, στο οποίο διενεργούνται εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 8-9-2023 έως και τις 12-9-2023.
2. Για επείγουσες υποθέσεις – και μόνο κατόπιν ραντεβού – θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές.
3. Ειδικά για τις 15 και 16-9-2023 θα ισχύσει απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού και επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top