06-06-16 Η ανάγκη για εθνική στρατηγική στα ΑΕΙ

06-06-16 Η ανάγκη για εθνική στρατηγική στα ΑΕΙ

Η Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Ε.) στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αντιμετωπίζει σήμερα μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις και χρειάζεται μια Εθνική Στρατηγική προκειμένου να τεθούν στόχοι και να καθοριστούν προτεραιότητες.

Η Ελλάδα χρειάζεται να καθορίσει μια στρατηγική για την Α.Ε. σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με σοβαρές διαρθρωτικές και θεσμικές αδυναμίες στην παραγωγική βάση της οικονομίας. Το πλαίσιο αυτό δείχνει ότι ο ρόλος της επιστημονικής βάσης της χώρας γίνεται πολύ κρίσιμος για το μέλλον της οικονομίας και τις προοπτικές απασχόλησης της νέας γενιάς.

Η Στρατηγική για την Α.Ε. στην Ελλάδα πρέπει να λάβει υπόψη τις συνθήκες και τις προκλήσεις του εγχώριου και διεθνούς περιβάλλοντος, τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία στη λειτουργία του συστήματος της Α.Ε., τις σχέσεις μεταξύ των βασικών παραγόντων της πολιτικής (Υπουργείο και Ανώτατα Ιδρύματα), τις ανάγκες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, το Ευρωπαϊκό και Εθνικό περιβάλλον πολιτικής, αλλά και τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που προκύπτουν από τις πολιτικές της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Το παρόν κείμενο αποτυπώνει κυρίως τις υπάρχουσες ανάγκες στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τις δράσεις που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της ποιότητας. Οι στόχοι και οι δράσεις οφείλουν να επικαιροποιούνται κάθε φορά που η δημοκρατική διαβούλευση γύρω από τα θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα καταλήγουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top