23-02-12 Ανακοίνωση πέντε (5) Προκηρύξεων για την πλήρωση δέκα τεσσάρων (14) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων  Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τις ανάγκες του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης(προκήρυξη ΦΕΚ-53-1).

Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων  Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τις ανάγκες   Τμημάτων   του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη (προκήρυξη ΦΕΚ-54).

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τις ανάγκες των Τμημάτων Νομικής και Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (προκήρυξη ΦΕΚ-101).

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης  Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (προκήρυξη ΦΕΚ-179).

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τις ανάγκες Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (προκήρυξη ΦΕΚ-60).

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top