22-01-16 Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 22 01 16praktiki1

 

Ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του EKT, Γιώργος Ιωαννίδης, εξέδωσε πρόσκληση για το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Η πρόκληση απευθύνεται προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν.

 

Η πρόσκληση αφορά στην πρακτική άσκηση των φοιτητών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστηµα από 01-11-2015 έως 31-10-2016, υπό την προϋπόθεση ότι η Πρακτική Άσκηση θα είναι ενσωµατωµένη στο Πρόγραµµα Σπουδών των Τµηµάτων / Σχολών των ΑΕΙ. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης πρόσκλησης θα δοθεί ορισµένη προτεραιότητα στην πρακτική άσκηση που είναι υποχρεωτική από το πρόγραµµα σπουδών των ΑΕΙ.

 

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης έως τη 15η Μαρτίου 2016. Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται συνολικά σε 11.771.480,00 €.

 

Η πρόσκληση

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top