Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ)

 

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με το ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΑΙΘ καταρτίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και περιλαμβάνει τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του, με βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων που του αναλογούν.

Μέσω του ΤΠΑ, το ΥΠΑΙΘ θα μπορέσει να αποτυπώσει ορθά τις ανάγκες του, να προγραμματίσει οργανωτικά και χρονικά έργα που ανταποκρίνονται στις πολιτικές του καθώς και να χρηματοδοτήσει τα προτεινόμενα έργα, αποφεύγοντας κακές πρακτικές και επιδιώκοντας την πλήρη απορροφητικότητα των διαθεσίμων πόρων.

 

Προγραμματική Περίοδος ΤΠΑ 2021-2025

 

Η προγραμματική περίοδος του ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘ ταυτίζεται με τις προγραμματικές περιόδους του ΕΠΑ οι οποίες έχουν πενταετή διάρκεια. Η έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου 2021-2025 ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2021 με την σταδιακή ενεργοποίηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, των επιμέρους Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που το απαρτίζουν.

Το ΤΠΑ  του ΥΠΑΙΘ εγκρίθηκε και ενεργοποιήθηκε την 26η Ιουλίου του 2021 κατόπιν έκδοσης της υπ’ αρίθμ. 73746/01-07-21 (ΦΕΚ Β΄ 3304) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Τηλ: +30 210 344 2408, e mail: pde@minedu.gov.gr

 

Τηλεφωνικός κατάλογος Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων  (Τελευταία ενημέρωση - 23/3/2022)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων 2022, δηλαδή έως και τις 30-6-2022 (συμπεριλαμβανομένων και των Σαββάτων), η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τα ραντεβού δικηγόρων για επείγουσες υποθέσεις και δικαστικών επιμελητών, που θα πραγματοποιούνται μετά τις 11.00π.μ. και πριν τις 18.00. Ειδικά για τις 24 και 25-6-2022 θα ισχύσει η απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών. Η είσοδος των ταχυμεταφορέων θα επιτρέπεται μόνο προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ μετά τις 11:00π.μ.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top