06-04-21 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 640/τ.Γ/22.03.2021 η με αρ. πρωτ. 20464/08.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΝ8346Μ9ΞΗ-Π54) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): 

ΣΧΟΛΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διοικητικά Συστήματα Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Ικανοποίησης του Πελάτη με έμφαση στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών».

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ «ΑΡΡ 20752»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, ως διοικητική διαδικασία, εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζεται: 1) Στην ολοκλήρωση, εφαρμογή, παρακολούθηση, μέτρηση και βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, 2) Στην διερεύνηση, μέτρηση και αξιολόγηση της ικανοποίησης και των αναγκών των πελατών και 3) Στη παραγωγική διαδικασία του τομέα παροχής υπηρεσιών. Η μελετητική προσέγγιση και οι βασικές μεθοδολογικές αρχές του ως άνω γνωστικού αντικειμένου συμβάλλουν επιπρόσθετα, στην ανάπτυξη θεωρητικών και εφαρμοσμένων μοντέλων ανάλυσης τα οποία συμβάλλουν με τη σειρά τους στην αποτελεσματικότερη διοίκηση και λειτουργία των επιχειρήσεων – οργανισμών.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  • Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα Λιανεμπορίου με έμφαση στην Επιχειρηματική Αναλυτική».

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ «ΑΡΡ 20753»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Τα πληροφοριακά συστήματα στον ταχέως μεταβαλλόμενο και δυναμικό κλάδο του λιανεμπορίου υποστηρίζουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων με εμπορική δραστηριότητα και η επιχειρηματική αναλυτική αποτελεί ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο που μπορεί να μετατρέψει τα δεδομένα σε αξία για τις επιχειρήσεις του κλάδου. 

Στον διαρκώς επιταχυνόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό του λιανεμπορίου τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να αξιοποιούν μεθόδους, εργαλεία και τεχνολογίες της επιχειρηματικής αναλυτικής.

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης).

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων: 210 5381508, e-mail: ba@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα – Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω,

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Για την επίτευξη της αποφυγής συνωστισμού, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top