09-02-21 Περίληψη Προκήρυξης για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

09-02-21 Περίληψη Προκήρυξης για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ανακοινώνει ότι με το ΦΕΚ 2125/23.12.2020, τ.Γ΄ προκηρύσσεται μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης των Νεότερων Χρόνων από το Νεοκλασικισμό έως τα Καλλιτεχνικά Ρεύματα του Τέλους του 19ου Αιώνα».  

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 3484/13.10.2020

ΑΔΑ: ΩΔΙΛ46Ψ8ΝΖ-ΒΟ4

ΑΠΕΛΛΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: APP 20103

Η υποβολή υποψηφιοτήτων αρχίζει την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 και λήγει την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (www.asfa.gr) στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https//apella.minedu.gov.gr) και να τα κοινοποιήσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στο πληροφορικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και στον ημερήσιο τύπο.

Πληροφορίες

Γραμματεία Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, (κα Μαίρη Ντόρις Χακίμ) Δ/νση Πατησίων 42, Αθήνα, τηλ. 210/3897-113, e-mail: dhakim@asfa.gr

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top