09-02-21 Περίληψη Προκήρυξης για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ανακοινώνει ότι με το ΦΕΚ 2125/23.12.2020, τ.Γ΄ προκηρύσσεται μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης των Νεότερων Χρόνων από το Νεοκλασικισμό έως τα Καλλιτεχνικά Ρεύματα του Τέλους του 19ου Αιώνα».  

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 3484/13.10.2020

ΑΔΑ: ΩΔΙΛ46Ψ8ΝΖ-ΒΟ4

ΑΠΕΛΛΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: APP 20103

Η υποβολή υποψηφιοτήτων αρχίζει την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 και λήγει την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (www.asfa.gr) στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https//apella.minedu.gov.gr) και να τα κοινοποιήσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στο πληροφορικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και στον ημερήσιο τύπο.

Πληροφορίες

Γραμματεία Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, (κα Μαίρη Ντόρις Χακίμ) Δ/νση Πατησίων 42, Αθήνα, τηλ. 210/3897-113, e-mail: dhakim@asfa.gr

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Για την επίτευξη της αποφυγής συνωστισμού, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top