Δελτία Τύπου

08-11-10 Ενίσχυση φιλαναγνωσίας μαθητών

Δελτίο Τύπου

Δημοσίευση Πρόσκλησης για την Πράξη

«Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης φιλαναγνωσίας των μαθητών»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλη Κοντογιάννη, δημοσίευσε την υπ. αριθμ. 21525/4.11.2010 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πράξη «Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης φιλαναγνωσίας των μαθητών» με αποδέκτη το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), το οποίο και θα αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης.

Η Πράξη «Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης φιλαναγνωσίας των μαθητών» στοχεύει όχι μόνο στην άμεση και επιδραστική εξοικείωση των παιδιών με το βιβλίο και την ανάγνωση, αλλά και ειδικότερα στη σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο. Πάγια προσδοκία του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί η εισαγωγή στα σχολεία ενός συγκεκριμένου πλαισίου μύησης των μικρών μαθητών στον κόσμο του βιβλίου, η γνωριμία τους με την ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια λογοτεχνία και κατ΄ επέκταση η εδραίωση από μέρους τους μιας θετικής και σταθερής αναγνωστικής συμπεριφοράς.

 Η εφαρμογή της πράξης θα ξεκινήσει από τις πρώτες τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων  με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το ελληνικό δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ www.edulll.gr

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

05-11-10 Συνεργασία Ελλάδας-Ινδίας στην Έρευνα και την Τεχνολογία

Δελτίο Τύπου 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης  της  εξωστρέφειας στην Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία που έχει αναγγείλει η Υπουργός Παιδείας, ʼννα Διαμαντοπούλου, ενεργοποιήθηκε σήμερα η  διμερής συνεργασία Ελλάδας-Ινδίας με την υπογραφή Πρωτοκόλλου διμερούς συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας  Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  και του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Δημοκρατίας της Ινδίας, για την περίοδο 2010 – 2013.  Η συνεργασία αυτή είναι μια από συνεργας΄λια επικρεντ΄ρωνβεται στηνπροκήρυξξηε και τις 30 διακρατικές συνεργασίες που διατηρεί η Ελλάδα στο τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας με χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πρωτόκολλο που αναφέρεται σε δέκα τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κοινού ενδιαφέροντος, υπέγραψαν οι κκ. A.K. Sood του Υπουργείου Επιστήμης  και Τεχνολογίας της Ινδίας και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Αχιλλέας Μητσός,   μετά την συνάντηση της 1ης Μεικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας- παρουσία του Πρέσβη της Ινδίας στην Αθήνα κ. Tswang Topden.

Η συνεργασία που προβλέπεται θα υλοποιηθεί με την προκήρυξη, έγκριση και χρηματοδότηση  διακεκριμένων έργων Έρευνας και Τεχνολογίας με χρηματοδότηση και από τις δύο πλευρές.

 Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

05-11-10 Πρόσληψη αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2010-11 προσλαμβάνονται, 121 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πλήρους ωραρίου, των κλάδων ΠΕ34 και ΠΕ40 για τα σχολεία Γενικής Παιδείας.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από   8  μέχρι  11   Νοεμβρίου   2010.

Ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένος εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

05-11-10 Πρόσληψη ΠΕ06

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το διδακτικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνεται ως προσωρινή αναπληρώτρια 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Η προσλαμβανόμενη οφείλει να παρουσιαστεί στο σχολείο της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010.

 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για τον Πίνακα Αναπληρωτών πατήστε εδώ.

04-11-10 Ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5%, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων - υποβολή μηχανογραφικού δελτίου

Δελτίο Τύπου

Ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5%, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων – υποβολή μηχανογραφικού δελτίου.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανακοινώνει τις τελικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

Α. Εντός των ημερών οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν από τις Γραμματείες των επταμελών επιτροπών, που έχουν συσταθεί στα 14 Νοσοκομεία το Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους, που είναι απαραίτητο για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Β. Στο μέσο της επόμενης εβδομάδας θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο το μηχανογραφικό δελτίο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να μελετήσουν πολύ προσεκτικά το μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο παρέχει όλες τις πληροφορίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και συγκεκριμένα :

-  τις σχολές και τα τμήματα ανά ίδρυμα, στα οποία έχουν πρόσβαση

- τις παθήσεις που αποκλείονται ανά σχολή ή τμήμα ή τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν σχολές ή τμήματα, ώστε οι υποψήφιοι να επιλέξουν προσεκτικά τις προτιμήσεις τους

- τις απαραίτητες οδηγίες – πληροφορίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφικού.

 

Γ. Από την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου ως και την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου οι υποψήφιοι (ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι) θα προσέλθουν στο πλησιέστερο σε αυτούς Λύκειο για να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο.

Η ως άνω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου.

Μετά την οριστική ηλεκτρονική του υποβολή στο Λύκειο, το μηχανογραφικό δελτίο ούτε διορθώνεται ούτε αλλάζει ούτε αντικαθίσταται.

Κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου κατόπιν επίδειξης του πρωτότυπου.

2) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης  Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή πρωτότυπος τίτλος Λυκείου της αλλοδαπής συνοδευόμενος από επίσημη μετάφραση αυτού.

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον δικαιολογητικά, τα οποία μπορεί να πληροφορηθεί από το μηχανογραφικό ή από το Λύκειο κατάθεσής του.

3) Απλή φωτοτυπία του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από το νοσοκομείο που θα αναφέρει ακριβώς το λεκτικό και το διψήφιο κωδικό της πάθησης ή των παθήσεων, κατόπιν επίδειξης του πρωτότυπου.

4) Σε περίπτωση υποβολής του μηχανογραφικού, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Δ. Μετά την κατάθεση, όλα τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ, για έλεγχο των στοιχείων και τελική έκδοση αποτελεσμάτων.

Με νεότερο δελτίο τύπου θα ανακοινωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου : www.minedu.gov.gr (στο σύνδεσμο Δελτία Τύπου ή στο σύνδεσμο Εξετάσεις) ή από την αρμόδια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ του ΥΠΔΒΜΘ στα τηλέφωνα: 210-3442100, 3442101, 3442099, 3442702.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top