Δελτία Τύπου

11-11-10 Υπογραφή εγκυκλίου με θέμα: «Ημερίδα για την Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση»

Δελτίο Τύπου

Υπογραφή εγκυκλίου με θέμα: «Ημερίδα για την Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση»

O Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλης Κοντογιάννης, υπέγραψε την υπ. αριθμ. 141689/Γ2/10.11.2010 εγκύκλιο με θέμα «Ημερίδα για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ(τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών) , στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013.

Η ημερίδα με θέμα «Η θέση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει» θα διεξαχθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2010 στο Υπουργείο Παιδείας.

Στόχος της ημερίδας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη Δευτεροβάθμια Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση, προκειμένου να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι βασικές παράμετροι που την επηρεάζουν, καθώς και να εξαχθούν αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων.

Επίσης, ο Ειδικός Γραμματέας υπέγραψε την υπ. αριθμ. 141686/Γ2/10.11.2010 εγκύκλιο σχετικά με τη συμμετοχή των Διευθυντών και των Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.), Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση μέσω ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική ιστοσελίδα της Πράξης (http://apotyp-epalepas.sch.gr)

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

08-11-10 Ενίσχυση φιλαναγνωσίας μαθητών

Δελτίο Τύπου

Δημοσίευση Πρόσκλησης για την Πράξη

«Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης φιλαναγνωσίας των μαθητών»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλη Κοντογιάννη, δημοσίευσε την υπ. αριθμ. 21525/4.11.2010 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πράξη «Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης φιλαναγνωσίας των μαθητών» με αποδέκτη το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), το οποίο και θα αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης.

Η Πράξη «Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης φιλαναγνωσίας των μαθητών» στοχεύει όχι μόνο στην άμεση και επιδραστική εξοικείωση των παιδιών με το βιβλίο και την ανάγνωση, αλλά και ειδικότερα στη σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο. Πάγια προσδοκία του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί η εισαγωγή στα σχολεία ενός συγκεκριμένου πλαισίου μύησης των μικρών μαθητών στον κόσμο του βιβλίου, η γνωριμία τους με την ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια λογοτεχνία και κατ΄ επέκταση η εδραίωση από μέρους τους μιας θετικής και σταθερής αναγνωστικής συμπεριφοράς.

 Η εφαρμογή της πράξης θα ξεκινήσει από τις πρώτες τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων  με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το ελληνικό δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ www.edulll.gr

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

05-11-10 Συνεργασία Ελλάδας-Ινδίας στην Έρευνα και την Τεχνολογία

Δελτίο Τύπου 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης  της  εξωστρέφειας στην Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία που έχει αναγγείλει η Υπουργός Παιδείας, ʼννα Διαμαντοπούλου, ενεργοποιήθηκε σήμερα η  διμερής συνεργασία Ελλάδας-Ινδίας με την υπογραφή Πρωτοκόλλου διμερούς συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας  Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  και του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Δημοκρατίας της Ινδίας, για την περίοδο 2010 – 2013.  Η συνεργασία αυτή είναι μια από συνεργας΄λια επικρεντ΄ρωνβεται στηνπροκήρυξξηε και τις 30 διακρατικές συνεργασίες που διατηρεί η Ελλάδα στο τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας με χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πρωτόκολλο που αναφέρεται σε δέκα τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κοινού ενδιαφέροντος, υπέγραψαν οι κκ. A.K. Sood του Υπουργείου Επιστήμης  και Τεχνολογίας της Ινδίας και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Αχιλλέας Μητσός,   μετά την συνάντηση της 1ης Μεικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας- παρουσία του Πρέσβη της Ινδίας στην Αθήνα κ. Tswang Topden.

Η συνεργασία που προβλέπεται θα υλοποιηθεί με την προκήρυξη, έγκριση και χρηματοδότηση  διακεκριμένων έργων Έρευνας και Τεχνολογίας με χρηματοδότηση και από τις δύο πλευρές.

 Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

05-11-10 Πρόσληψη αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2010-11 προσλαμβάνονται, 121 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πλήρους ωραρίου, των κλάδων ΠΕ34 και ΠΕ40 για τα σχολεία Γενικής Παιδείας.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από   8  μέχρι  11   Νοεμβρίου   2010.

Ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένος εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

05-11-10 Πρόσληψη ΠΕ06

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το διδακτικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνεται ως προσωρινή αναπληρώτρια 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Η προσλαμβανόμενη οφείλει να παρουσιαστεί στο σχολείο της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010.

 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για τον Πίνακα Αναπληρωτών πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top