Δελτία Τύπου

27-09-10 Ο Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας- Δευτεροβάθμιας σε Επιμορφωτική Ημερίδα Σχολικών Συμβούλων

Δελτίο Τύπου

Ο Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλης Κοντογιάννης, στην Επιμορφωτική Ημερίδα Σχολικών Συμβούλων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για την Εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο Ειδικός Γραμματέας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλης Κοντογιάννης, παρευρέθηκε σήμερα, 27/09/2010, στην Επιμορφωτική Ημερίδα Συμβούλων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για την Εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, που διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Ο Ειδικός Γραμματέας, στο σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σημασία της αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στην εκπαιδευτική πράξη και στην ανάγκη για την προώθηση και στήριξη της γλωσσομάθειας και της πολυγλωσσίας στη χώρα μας.

Ολόκληρο το κείμενο του χαιρετισμού:

Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην Επιμορφωτική Ημερίδα που διοργανώνετε με θέμα την Εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που ίσως -  όχι τυχαία – λαμβάνει χώρα μία μέρα μετά την 26η Σεπτεμβρίου, που έχει καθιερωθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.

Η διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προόδου προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αντανακλά τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της πολυγλωσσίας: την ενθάρρυνση της εκμάθησης γλωσσών, την προαγωγή της γλωσσικής πολυμορφίας στην κοινωνία, την ανάπτυξη μιας υγιούς πολυγλωσσικής οικονομίας και την προώθηση της κοινωνικής ολοκλήρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών θα αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων του μαθητή. Η χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία θα δώσει στους μικρούς μαθητές τη δυνατότητα όχι μόνο να καταγράφουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους και να ανιχνεύουν τις μαθησιακές τους ανάγκες, αλλά παράλληλα να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να αναπτύσσουν δεξιότητες αυτόνομης μάθησης. Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν ότι η εκμάθηση γλωσσών καταργεί τα σύνορα, διευρύνει τους ορίζοντες, ανοίγει νέες προοπτικές και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενεργών Ευρωπαίων πολιτών. Είναι σίγουρο ότι οι ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που θα ακολουθήσουν θα αναδείξουν τη σημασία της εισαγωγής και αξιοποίησης του Portfolio στην εκπαιδευτική πράξη, τόσο για τον μαθητή, όσο και για την ίδια την ελληνική κοινωνία.

Η αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης συνιστά θέμα προτεραιότητας για το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Εκτός από τη διδασκαλία Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία, φέτος για πρώτη φορά, στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εισάγεται η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στις Α’ και Β΄ Τάξεις. Στόχος μας είναι η παρεχόμενη ξενόγλωσση εκπαίδευση να αποτελέσει τη βάση για την καλλιέργεια ενδιαφέροντος για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, τη στήριξη της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας, την αποδοχή της πολιτισμικής διαφορετικότητας και την αξιοποίηση όλων των εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρει η ενοποιημένη Ευρώπη στους πολύγλωσσους πολίτες.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και  την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ για τη σημαντική πρωτοβουλία και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας σας.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

24-09-10 Γ' Φάση Αναπληρωτών κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60 2010-2011

Μαρούσι, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 526 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 335 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

 

 

24-09-10 Προσλήψεις Δασκάλων

Δελτίο Τύπου 24/09/2010

 

Προσλήψεις  Δασκάλων

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις προσλήψεις 288 Δασκάλων, για το σχολικό έτος 2010-2011, στο πλαίσιο των Πράξεων Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους ʼξονες Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση .

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα  27 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr

 Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

24-09-10 Αποσπάσεις - Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις αποσπάσεων απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Δελτίο Τύπου 24/09/2010

 

 Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι Αποσπάσεις - Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2010-2011.

Η σχετική απόφαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr

 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

24-09-10 Συνάντηση διαλόγου και εργασίας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δελτίο Τύπου 24/09/2010

 

Συνάντηση διαλόγου και εργασίας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διοργανώνει συνάντηση διαλόγου και εργασίας στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθούνται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Κυριακή, 26/09/2010, στις 10:00, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει από τον Πρωθυπουργό, Γεώργιο Α.  Παπανδρέου και θα παρευρίσκονται: η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι των Διοικήσεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων.

Προσκεκλημένοι στη συνάντηση είναι, επίσης, ο Υπουργός Επιστήμης, Έρευνας και Τεχνολογίας της Πορτογαλίας,  Jose Mariano Gago, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Ανδρέας Δημητρίου και ο Πρώην Πρόεδρος του Dublin City University, Ferdinand von Prondzynski.

 

Οι εναρκτήριες ομιλίες της συνάντησης θα μεταδοθούν ζωντανά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας  www.minedu.gov.gr

 Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top