Δελτία Τύπου

15-02-11 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου

Με τη συμμετοχή όλων των θεσμοθετημένων εκπροσώπων, συμπεριλαμβανομένων των Ομοσπονδιών των Εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε, σήμερα 15/02/2011, η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ), με τη νέα σύνθεσή του, υπό την προεδρία του Καθηγητή Ι. Καζάζη.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης ο κ. Καζάζης δήλωσε:

Εξετάστηκε, κυρίως, η δομή του νέου οργάνου, που αντικαθιστά το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Φάνηκε πως η δομή του συνδυάζει τα θετικά των προηγούμενων οργανωτικών σχημάτων, με το νέο επιτελικό ρόλο που καλείται να παίξει ο σύνθετος αυτός φορέας , την εποχή της ψηφιακής επανάστασης στην εκπαίδευση.

Εκφράστηκαν θέσεις από όλους τους συμμετέχοντες, θετικές και αρνητικές και σε κάθε περίπτωση εποικοδομητικές, οι οποίες και θα τεθούν υπόψη της πολιτικής ηγεσίας στην τελική διαμόρφωση του νέου αυτού στρατηγικού για την εκπαίδευση φορέα.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

15-02-11 Χαιρετισμός της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννας Διαμαντοπούλου, σε εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας

Δελτίο Τύπου

Η Υπουργός Παιδείας, ʼννα Διαμαντοπούλου, θα απευθύνει σήμερα, 15/02/2011, χαιρετισμό στην εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας με θέμα: «Πτυχές της δραστηριότητας του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας».

Το Ινστιτούτο Βενετίας, είναι το μοναδικό ελληνικό ερευνητικό κέντρο, που λειτουργεί στο εξωτερικό με σκοπό την προαγωγή βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών. Χορηγεί φιλοξενία σε Έλληνες και ξένους ερευνητές, των οποίων οι εργασίες εντάσσονται στα επιστημονικά ενδιαφέροντά του.

Το Ινστιτούτο διαθέτει πλούσια σύγχρονη Βιβλιοθήκη, σημαντικό Αρχείο, καθώς και Μουσείο βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων, όπου εκτίθενται πολύτιμα χειρόγραφα και κειμήλια.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

15-02-11 Πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση

Δελτίο Τύπου - Ομιλίες Πολιτικής Ηγεσίας 

Συνεδρίασε σήμερα, 15/02/2011, για πρώτη φορά το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, με θέμα ημερήσιας διάταξης «το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης», παρουσία του Πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου.

Στο Συμβούλιο συμμετείχαν: η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, οι Πρόεδροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων (ΓΣΕΕ), της ΑΔΕΔΥ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών.

Σκοπός του Συμβουλίου είναι η υποβοήθηση του σχεδιασμού και ο συντονισμός της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής Διά Βίου Μάθησης.

 

Για την ομιλία της Υπουργού Παιδείας, ʼννας Διαμαντοπούλου, πατήστε εδώ.
Για την ομιλία της Αναπληρώτριας Υπουργού, Φώφης Γεννηματά, πατήστε εδώ.
Για την ομιλία της Υφυπουργού, Εύης Χριστοφιλοπούλου, πατήστε εδώ.
Για την ομιλία του Υφυπουργού, Ιωάννη Πανάρετου, πατήστε εδώ.

 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

15-02-11 Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση

Δελτίο Τύπου

Το Σεπτέμβριο του 2010 ψηφίστηκε ο νόμος 3879, που εισήγαγε στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης  ένα νέο  μοντέλο οργάνωσης που προσαρμόζει την ελληνική πραγματικότητα στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή.

 

Σημαντικό συλλογικό όργανο στη χάραξη της πολιτικής για τη Διά Βίου Μάθηση αποτελεί πλέον το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση.

Το Συμβούλιο συνέρχεται δυο φορές κάθε χρόνο και συμμετέχουν οι Πρόεδροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων (ΓΣΕΕ), της ΑΔΕΔΥ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Έχει σκοπό την υποβοήθηση του σχεδιασμού και το συντονισμό της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής Διά Βίου Μάθησης.

Σήμερα, Τρίτη 15/02/2011, στις 10:00, συγκαλείται στο Υπουργείο Παιδείας η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης «το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης», υπό την Προεδρεία της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Φώφης Γεννηματά, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννας Διαμαντοπούλου.

 

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

14-02-11 Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων

Δελτίο Τύπου

Από το γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ι. Πανάρετου, ανακοινώνεται  ότι αναρτώνται από σήμερα και μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011 προς διαβούλευση σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων που εκκρεμούσαν. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, τα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων θα αποσταλούν στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας για την απαιτούμενη διατύπωση γνώμης. Τα σχέδια αυτά αφορούν τους:

  1. Πτυχιούχους των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων
  2. Πτυχιούχους των Τμημάτων Χημείας των Πανεπιστημίων
  3. Διπλωματούχους Μηχανικούς Περιβάλλοντος
  4. Διπλωματούχους του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης
  5. Πτυχιούχους του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  6. Διπλωματούχους του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Βέροια
  7. Πτυχιούχους του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  8. Πτυχιούχους του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα σχέδια αυτά βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα: http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=4817

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top