Δελτία Τύπου

03-11-10 Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, για τους τομείς Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Δελτίο Τύπου      

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί ότι αναρτήθηκε ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2010 - 2011

Σημειώνεται ότι ενστάσεις που αφορούν στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, με βάση τον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων ανά κατεύθυνση ή ανά μάθημα, της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα δημοσίευσης στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr) του Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα ανά κατεύθυνση και ανά μάθημα της παραγράφου 1 του παρόντος κεφαλαίου.

Για την ταχύτερη επεξεργασία τους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, μπορούν να αποστέλλονται μόνο με φαξ (210-3442221, 210-3443301) ή ταχυμεταφορά (Courier) και αποκλειστικά στη διεύθυνση:

 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Τμήμα Δ΄, Αισθητικής Αγωγής, γρ. 1094

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

Καταληκτική ημερομηνία για τις ενστάσεις ορίζεται η  10η Νοεμβρίου 2010

Ο προσωρινός πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων είναι αναρτημένος εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

02-11-10 Στήριξη και ανάδειξη των πολυνησιωτικών ΑΕΙ

Δελτίο Τύπου  

Η στήριξη και η ανάδειξη των πολυνησιωτικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) είναι η νέα δράση του Υπουργείου Παιδείας, που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που εδρεύουν σε πολλά νησιά, στα νησιωτικά συμπλέγματα, τόσο του Αιγαίου όσο και του Ιονίου Πελάγους, μπορούν να αξιοποιήσουν το ιδιότυπο και ελκυστικό περιβάλλον στο οποίο φιλοξενούνται για να επιτύχουν σημαντικά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Θα ενισχυθεί η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητά τους, προκειμένου να αποτελέσουν ουσιαστικό μοχλό ανάδειξης των νησιών, παράλληλα με την κυρίαρχη δραστηριότητα του τουρισμού.

Μέσω του έργου θα υλοποιηθούν πρότυπες δράσεις και θα δημιουργηθούν υποδομές στήριξης καινοτόμων πρακτικών, ώστε τα πολυνησιωτικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να αναδειχθούν σε διεθνείς πόλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Ειδικότερα, αναφέρονται:

  • Διαμόρφωση και οργάνωση υποδομών για την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας [π.χ. διαδικτυακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, δυνατότητα διοργάνωσης διαδικτυακών μαθημάτων (digital class)]
  • Διεπιστημονικά και διατμηματικά προγράμματα σπουδών, εντός του Ιδρύματος ή με  άλλα Ιδρύματα – κυρίως Ιδρύματα του εξωτερικού
  • Θερινά Προγράμματα Σπουδών
  • Δράσεις εκπαίδευσης των τοπικών κοινωνιών με άνοιγμα των πολυνησιωτικών ΑΕΙ προς την κοινωνία
  • Εκπαιδευτικές δράσεις (μαθήματα, σεμινάρια κλπ) για την ενίσχυση της ψηφιακής διάστασης του Νέου Σχολείου εντός του νησιωτικού συμπλέγματος της έδρας του Ιδρύματος
  • Υποστήριξη ερευνητικών δράσεων με αντικείμενο τη νησιωτικότητα (ανάδειξη των Ιδρυμάτων σε διεθνή κέντρα αριστείας στην επιστημονική μελέτη και στην ανάδειξη λύσεων για τη νησιωτικότητα, συνεργασία με ερευνητές από όλο τον κόσμο)

Το έργο θα πραγματοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και τελικό στόχο έχει την προαγωγή της βιωσιμότητας και της καινοτομικότητας των πολυνησιωτικών ΑΕΙ, την προβολή των πλεονεκτημάτων των νησιωτικών περιοχών καθώς και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Με βάση τα παραπάνω, δημοσιεύτηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,  η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο: «Στήριξη και Ανάδειξη των πολυνησιωτικών ΑΕΙ - Τα πολυνησιωτικά ΑΕΙ ως διεθνείς πόλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας».

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα  www.edulll.gr

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

02-11-10 Επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννας Διαμαντοπούλου, στα Ιωάννινα

Δελτίο Τύπου  

Η Υπουργός Παιδείας, ʼννα Διαμαντοπούλου, επισκέφθηκε σήμερα, 02/11/2010, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας, όπου, παρουσία του Πρωθυπουργού Γ.Α. Παπανδρέου, παρουσίασε τη «διαδικτυακή διάσταση» της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενταγμένης στο Ψηφιακό Σχολείο.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Βασίλης Κουλαϊδής, βράβευσε τους μαθητές της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, για τη διάκρισή τους στο πρόγραμμα Comenius, που προάγει τη διακρατική συνεργασία μεταξύ σχολείων.

Η Υπουργός, στο πλαίσιο της Περιφερειακής Σύσκεψης Ηπείρου, θα συμμετάσχει σήμερα στο Εργαστήρι Κοινωνικής Πολιτικής, όπου θα συζητηθούν όλες οι προτάσεις για την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και του κράτους πρόνοιας στην περιφέρεια της Ηπείρου.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

01-11-10 Επίσκεψη της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου

Η Υφυπουργός Παιδείας επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010, το Α.Π.Θ. και απεύθυνε χαιρετισμό στη Διημερίδα, με θέμα: «Τα αγγλικά στις πρώτες τάξεις του Σχολείου» που πραγματοποιείται στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της η κυρία Χριστοφιλοπούλου συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλο, τους Αντιπρυτάνεις και τους Κοσμήτορες, όπου ενημερώθηκε για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Α.Π.Θ την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρόνια.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

01-11-10 Πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Δελτίο Τύπου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2010.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:
-Από την ιστοσελίδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας www.kpg.minedu.gov.gr

-Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας,  Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr στην ενότητα Εξετάσεις / ΚΠΓ

-Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τον πίνακα με τα εξεταστικά κέντρα πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top