Δελτία Τύπου

10-09-10 Προσλήψεις Εκπαιδευτικών Αισθητικής Αγωγής (Δραματικής Τέχνης)

Δελτίο Τύπου

Προσλήψεις  Εκπαιδευτικών Αισθητικής Αγωγής (Δραματικής Τέχνης) στα Ολοήμερα Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνονται 27 εκπαιδευτικοί Δραματικής Τέχνης για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής (θεατρική αγωγή και πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων) στα Ολοήμερα Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής (Θεατρική Αγωγή και πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων) πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ʼξονας Προτεραιότητας 1»,  «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ʼξονας Προτεραιότητας 2» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ʼξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010.

Για τον πίνακα των ονομάτων των εκπ/κών Αισθητικής Αγωγής (Δραματικής Τέχνης) στην Α/θμια Εκπ/ση πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

10-09-10 Προμήθεια φορητών Η/Υ σε ολοήμερα δημοτικά με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα

Δελτίο Τύπου

Ξεκίνησε η ένταξη τεχνικών δελτίων πράξης για προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» ξεκίνησε η ένταξη των Τεχνικών Δελτίων Πράξης που υποβλήθηκαν από σχολικές επιτροπές των δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το πρώτο Τεχνικό Δελτίο Πράξης που εντάχθηκε επιτυχώς από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ) ανήκει στο
6ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής.

Σημειώνεται πως οι Σχολικές Επιτροπές μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλουν Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στην ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ  για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, έως τις  20/09/2010.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

10-09-10 Προσλήψεις Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας στην Α/θμια Εκπ/ση Σχολ. Έτ. 2010-2011

Δελτίο Τύπου

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου για τη διδασκαλία των μαθημάτων της 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα προσλαμβάνονται 195 εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας και 214 εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας.

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας (Γερμανικά-Γαλλικά) πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010.

Για τους πίνακες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας πατήστε εδώ.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

10-09-10 Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2010-2011 και σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2010-2011

Για τον σχετικό πίνακα πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο  Τύπου  πατήστε εδώ.

10-09-10 Πίνακες Κατάταξης Οδηγών- Συνοδών ΣΜΕΑΕ Αττικής

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο  Παιδείας  Διά  Βίου Μάθησης  και  Θρησκευμάτων ανακοινώνει   τους   πίνακες   κατάταξης   των  υποψηφίων Οδηγών και Συνοδών για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής του Ν. Αττικής που διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία, σύμφωνα με την 95581/Γ6/02-08-2010  Ανακοίνωση –Προκήρυξη  του Υπουργείου.

Για τους   πίνακες   κατάταξης   των  υποψηφίων Οδηγών και Συνοδών πατήστε εδώ.
Για το Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top