Δελτία Τύπου

26-07-10 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, στα  Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2010-2011.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν σε 6.344 και ικανοποιήθηκαν 3.997 (ποσοστό 63%).

Σε ό,τι αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι αιτήσεις ανήλθαν σε 6.435 και ικανοποιήθηκαν 3.649 (ποσοστό 56,7%)

Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η περιοχή απόσπασής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.

Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων θα πρέπει να αποδεσμεύσουν τους αποσπώμενους εκπαιδευτικούς, εφόσον αντικατασταθούν.

25-07-10 Σχετικά με δημοσιεύματα στον τύπο για την Ιστορία της Γ' Γυμνασίου

Δελτίο Τύπου

Σχετικά με δημοσιεύματα στον τύπο  για το βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία», διευκρινίζουμε:

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννα Διαμαντοπούλου, με υπουργική απόφαση που υπέγραψε στις 19/10/2009, κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ενέκρινε την ανατύπωση με βελτιώσεις από τον ΟΕΔΒ για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών -μεταξύ άλλων- και του βιβλίου της Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου, «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» ,του οποίου η πρώτη έκδοση έγινε το 2007.

Οι διορθώσεις αυτές περιλαμβάνουν και το επίμαχο σημείο. Συγκεκριμένα, στη σελ. 163 στιχ. 19-20: “με αφορμή τη διεκδίκηση της βραχονησίδας Ίμια”  αλλάζει στο ορθό “ με αφορμή τη διεκδίκηση από την Τουρκία της βραχονησίδας Ίμια”.

Οι διορθώσεις αυτές θα συμπεριληφθούν, σε κάθε περίπτωση, στην επανέκδοση του βιβλίου τον Ιανουάριο του 2011, ενώ το Υπουργείο Παιδείας, θα αποστείλει συμπληρωματική εγκύκλιο για την ενημέρωση των καθηγητών, ώστε αυτές να περιλαμβάνονται στην προφορική διδασκαλία των μαθητών.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Δελτίο Τύπου

23-07-10 Ανάρτηση πινάκων αναπληρωτών όλων των κλάδων

Δελτίο Τύπου

Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα  http://e-aitisi.sch.gr, οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται ότι  τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν από τη Δευτέρα 26/07/2010 έως και την Τετάρτη 28/07/2010.

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος.

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ.

23-07-10 Υποτροφίες ευρωπαίων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Mundus

Δελτίο Τύπου                                  

Υποτροφίες ευρωπαίων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Mundus – Δράση 1Α (Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα)

Στην 7η θέση κατετάγη η Ελλάδα, σε σύνολο 67 χωρών, όσον αφορά τον αριθμό των επιλεγμένων φοιτητών στους οποίους θα χορηγηθεί υποτροφία, στο πλαίσιο των σπουδών τους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus Mundus, για το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποβλήθηκαν συνολικά 3.365 αιτήσεις, από τις οποίες επιλέχθηκαν 816 για υποτροφία, 1096 τοποθετήθηκαν σε λίστα αναμονής και 1453 απορρίφθηκαν. Σε φοιτητές από τη χώρα μας θα δοθούν 35 υποτροφίες πλήρους φοίτησης, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 5% του συνολικού αριθμού υποτροφιών. Οι περισσότερο εκπροσωπούμενες χώρες είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία. Η 7η θέση της χώρας μας αποτελεί σημαντική επιτυχία όσον αφορά τη διάδοση του προγράμματος Erasmus Mundus μεταξύ των ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τον πληθυσμό της χώρας μας, συγκριτικά με αυτόν των προαναφερθεισών χωρών.

Οι επιλεγμένοι 816 υπότροφοι πρόκειται να παρακολουθήσουν ένα από τα 116 εγκεκριμένα κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Erasmus Mundus. Ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απονομή υποτροφιών στους φοιτητές είναι €15.681.440.

Το Erasmus Mundus είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συνεργασίας και κινητικότητας που στοχεύει αφενός στη βελτίωση της ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη διαπολιτισμική κατανόηση μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες και αφετέρου στην ανάπτυξη των τρίτων χωρών στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η δεύτερη φάση του προγράμματος θεσπίστηκε με την αρ. 1298/2008/ΕΚ/16-12-2008 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι δράσεις του προγράμματος Erasmus Mundus II είναι οι ακόλουθες:

Δράση 1 – Κοινά προγράμματα Erasmus Mundus (Master και διδακτορικά) συμπεριλαμβανομένου προγράμματος υποτροφιών

Δράση 2 – Συμπράξεις Erasmus Mundus μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρώπης και τρίτων χωρών

Δράση 3 – Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

23-07-10 Ανακοίνωση διαγωνισμού για εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

Δελτίο Τύπου

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα για τον  διαγωνισμό που αφορά στην εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σε σχέση με πρόσφατες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 31 Αυγούστου 2010 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 16:00)

 

Ο εν λόγω  διαγωνισμός έχει δημοσιευθεί στο ένθετο της  επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε. Tenders Electronic Daily, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179359-2010:TEXT:EN:HTML

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top