Δελτία Τύπου

23-08-10 Σημεία Συνέντευξης Τύπου για τη συνάντηση εργασίας με τους νέους Διευθυντές Α'&Β' βάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου

Συνάντηση εργασίας με τους νέους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είχε σήμερα 23/08/2010, στο Υπουργείο,  η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Θρησκευμάτων.

Στους 116 νέους Διευθυντές τέθηκαν οι άμεσες προτεραιότητες για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και ο ετήσιος και 4ετής προγραμματισμός.

Η Υπουργός Παιδείας, ʼννα Διαμαντοπούλου,  σε Συνέντευξη Τύπου, παρουσίασε  το πλαίσιο του προγραμματισμού και τους στόχους για τους νέους  Διευθυντές Εκπαίδευσης. Παράλληλα έδωσε στοιχεία σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Διευθυντών, η τοποθέτηση των οποίων  έγινε βάσει των διατάξεων του νέου νόμου 3848/2010.

Η Υπουργός μεταξύ άλλων, ανέφερε :

«Η επιλογή των Διευθυντών έγινε κατ’ εφαρμογή του νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε το Μάιο. Θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική στιγμή για την εκπαίδευση και για τη Διοίκηση της εκπαίδευσης, που βασικός στόχος ήταν η αποκομματικοποίηση της, η επιλογή με αντικειμενικά κριτήρια σημαντικών στελεχών. Στόχος μας είναι η αντικειμενική επιλογή να αποδείξει ότι οδηγεί και σε αξιοκρατία.

Εφαρμόσαμε ένα νόμο ο οποίος είχε σημαντικές αλλαγές. Στα μέσα Ιουνίου πέρασαν από τη Βουλή οι Πρόεδροι των Συμβουλίων, οι οποίοι επέλεξαν τους νέους Διευθυντές.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ήταν απολύτως αντικειμενικά και οι πίνακες με τα μόρια όλων των υποψηφίων πριν από τη συνέντευξη, κοινοποιήθηκαν στον καθένα χωριστά. Δηλαδή ο κάθε υποψήφιος ήξερε όχι μόνο τα δικά του μόρια πριν πάει στη συνέντευξη, αλλά τα μόρια όλων των συνυποψήφιων του.

Η συνέντευξη έγινε με πρωτοφανή  τρόπο που όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και στη Δημόσια Διοίκηση. Δηλαδή υπήρξε τράπεζα θεμάτων. Οι υποψήφιοι εκτός από τα τυπικά της συνέντευξης εξετάστηκαν και σε θέματα τα οποία τους δόθηκαν με φάκελο, αποχώρησαν από την αίθουσα, μελέτησαν το φάκελο και επέστρεψαν στην Επιτροπή.

Στην ποιοτική ανάλυση, όσον αφορά τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 43% των επιλεγέντων έχει μεταπτυχιακές σπουδές, το 10% έχει διδακτορικά, το 55% έχει δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, το 72% έχει τίτλους Διδασκαλείου Εκπαίδευσης - αναφέρομαι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το 72% διαθέτουν πιστοποίηση στην Πληροφορική και το 21% πιστοποίηση σε επίπεδο ΙΙ της γλώσσας.

Στις γυναίκες το ποσοστό από 9% στην Πρωτοβάθμια πήγε στο 16% - παραμένει βεβαίως μικρό ποσοστό, αν σκεφτούμε την εκπληκτική πλειοψηφία των γυναικών στο χώρο της εκπαίδευσης.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουμε 76% που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 28% διδακτορικό, το 31% έχουν δεύτερο πτυχίο, το 79% έχουν πιστοποίηση στην Πληροφορική και το 24% διαθέτουν πιστοποίηση σε επίπεδο ανώτερου του Β2 στην ξένη γλώσσα.

Έπαιξε σημαντικό ρόλο η εμπειρία των Διευθυντών. Στη συντριπτική πλειοψηφία έχουν διατελέσει Διευθυντές σχολείου, ενώ ένα 50% είχε στο παρελθόν θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου, Σχολικού Συμβούλου, αλλά και περιφερειακού Διευθυντή.

Στους περιφερειακούς Διευθυντές σήμερα δόθηκαν πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Είναι μια συνάντηση εργασίας που κρατά όλη τη μέρα και αφορά το σύνολο των θεμάτων που αλλάζουν φέτος στο σχολείο. Αναλυτική ενημέρωση για τα 800 σχολεία, για το ψηφιακό σχολείο - που η συνολική παρουσίαση θα γίνει στο τέλος του Σεπτέμβρη - το θέμα της αυτό-αξιολόγησης των σχολικών μονάδων - που είναι μια σημαντική προτεραιότητα - η έναρξη όλων των διαδικασιών επιμόρφωσης - που αφορά και τους νεοδιορισμένους και τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στα 800 σχολεία - και  το θέμα της διανομής των βιβλίων.

Θα είναι οι πρώτοι Διευθυντές στους οποίους θα εφαρμοστεί η αξιολόγηση διοικητικών στελεχών, η οποία θα είναι και ετήσια. Δηλαδή οι Διευθυντές αυτοί θα κριθούν με βάση τους στόχους, το διοικητικό έργο το οποίο θα επιτύχουν και τους παιδαγωγικούς στόχους οι οποίοι θα τεθούν.

Η σωστή λειτουργία των σχολείων και η σωστή τοποθέτηση του ανθρώπινου δυναμικού ήταν ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν το Υπουργείο από πέρσι το Νοέμβριο.

Στους Διευθυντές δόθηκε πλάνο κατά ημέρα, δηλαδή από σήμερα μέχρι την 30η Σεπτέμβρη τι περιμένουμε σε καθημερινή βάση.

Τους δόθηκε επίσης όλο το υλικό του σχεδιασμού της χρονιάς και του σχεδιασμού του μήνα, όπως ταυτόχρονα δόθηκαν και συγκεκριμένα μηνύματα : ένας από τους στόχους που πρέπει να έχει η χώρα στο χώρο της Διοίκησης είναι ότι τα στελέχη της Διοίκησης είναι δημόσιοι λειτουργοί. Δεν προέρχονται ούτε από κομματικές επεξεργασίες ούτε από κομματικά γραφεία, επιλέγονται με αντικειμενικά κριτήρια και ο στόχος τους και η αποστολή τους είναι να υπηρετούν το λαό και την πολιτεία μέσα από τα προγράμματα της κάθε εκλεγμένης Κυβέρνησης.

Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Θεωρώ ότι η αποκομματικοποίηση και σωστή λειτουργία της Διοίκησης θα αποφέρει πάρα πολλά στη χώρα.

Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι τα στελέχη της Διοίκησης θα κριθούν για το πάθος τους για δουλειά, την επίτευξη στόχων, αλλά και για την αντίστασή τους σε θέματα όπως είναι η ανομία».


Επισυνάπτονται κείμενα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Συνέντευξη Τύπου

20-08-10 Συνέντευξη Τύπου για τη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με τους νέους Διευθυντές Α' και Β' βάθμιας

Δελτίο Τύπου

Συνάντηση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τους νέους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα συναντηθεί τη Δευτέρα 23/08/2010 με τους 116 νέους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των Διευθυντών σχετικά με:

  • τα 800 ολοήμερα σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα
  • τα προγράμματα σπουδών και τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)
  • το Εθνικό Σχέδιο για την επιμόρφωση- Εισαγωγική Επιμόρφωση
  • την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων και δομών εκπαίδευσης

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο , στην αίθουσα Jacqueline de Romilly.

Η πολιτική ηγεσία θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 13:30 με θέμα  το συντονισμό της δράσης με τους νέους Διευθυντές  για τη νέα σχολική χρονιά(αίθουσα Έλλη Παππά)

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

19-08-10 Προκήρυξη ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» σε ΙΕΚ του Νομού Ηρακλείου

Δελτίο Τύπου

Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)- λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη αλλαγή στα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού στις εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας, τα οποία απαιτούν την κατοχή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης -  προκηρύσσει την ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» και σε ΙΕΚ του Νομού Ηρακλείου, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Περιφέρεια και την Τριμερή Συμβουλευτική Επιτροπή Κρήτης.

Οι Τριμερείς Συμβουλευτικές Επιτροπές έχουν ως κύριο έργο την ανίχνευση των αγορών εργασίας, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και την εισήγηση στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. σχετικά με την έναρξη λειτουργίας νέων ειδικοτήτων στα Δημόσια ΙΕΚ ή την παύση παλιών, οι οποίες  δεν παρουσιάζουν ζήτηση.

Η ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας»  -  της οποίας οι πρώτοι καταρτιζόμενοι αποφοίτησαν το εαρινό εξάμηνο του 2001 -  δεν έχει λειτουργήσει έως σήμερα σε κάποιο από τα ΙΕΚ της Κρήτης.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

13-08-10 Ανακοίνωση των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών σχολών, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Δελτίο Τύπου

 Από το Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από σήμερα 13-8-2010 θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο (http://www.ypepth.gr/efarmoges/katalliloi_mil.php) τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Όσοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις της Γενικής Σειράς ή των Ειδικών Κατηγοριών μπορούν να ενημερωθούν πληκτρολογώντας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο) με κεφαλαία.

Διευκρινίζεται ότι για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κλπ).

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα αναφερόμενα στοιχεία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210-34.43.557 το αργότερο μέχρι και τις 23-8-10.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

13-08-10 Απονομή του διεθνούς βραβείου πρόσβασης στην Μάθηση («Access to Learning Award (ATLA)») του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates στην Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Δελτίο Τύπου

Την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2010 και ώρα Ελλάδας 17.00, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας απονεμήθηκε στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας το βραβείο Πρόσβασης στην Μάθηση «Access to Learning Award (ATLA)», από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates, συνοδευόμενο με χρηματική χορηγία ποσού 1.000.000 δολαρίων, τιμώντας την ως επιτυχές πρότυπο βιβλιοθήκης στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 Η υποψηφιότητα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας ήταν μια από τις τρεις που είχαν επιλεγεί για την τελική φάση αξιολόγησης από 250 και πλέον υποψηφιότητες από όλο τον κόσμο.

Η αξιολόγηση έγινε από εξωτερικούς (αλλοδαπούς) αξιολογητές του Ιδρύματος.

 Το ετήσιο βραβείο Πρόσβασης στην Μάθηση «Access to Learning Award (ATLA)» αναγνωρίζει τις καινοτόμες προσπάθειες βιβλιοθηκών και παρόμοιων οργανισμών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών στην παροχή δωρεάν πρόσβασης σε υπολογιστές και το Διαδίκτυο. Αποτελεί μέρος της διεθνούς πρωτοβουλίας του Ιδρύματος για τις βιβλιοθήκες (Global Libraries Initiative), η οποία προσπαθεί να καταστήσει τον κόσμο της γνώσης, της πληροφορίας και των ευκαιριών προσβάσιμα σε όλους και κυρίως σε φτωχά και μειονεκτούντα άτομα στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να βοηθήσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

 Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που θέτει το βραβείο:

  • Αναπτύσσοντας ένα δίκτυο υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης στην περιοχή της Βέροιας και όχι μόνο.
  • Παρέχοντας στους 50.000 και πλέον κατοίκους της Βέροιας και ακόμα σε 130.000 πολίτες των γύρω περιοχών δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο.
  • Προσεγγίζοντας ανθρώπους σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές με κινητές βιβλιοθήκες εξοπλισμένες με βιβλία και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
  • Αναδεικνυόμενη σε κέντρο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών για τους κατοίκους, κέντρο προώθησης της δημιουργικής έκφρασης και καινοτομίας.
  • Δίδοντας έμφαση στους νέους ανθρώπους με το τμήμα για παιδιά και εφήβους «τα Μαγικά Κουτιά», παρέχοντας την δυνατότητα πρόσβασης στην γνώση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας με εκφραστικά μέσα νέας τεχνολογίας.

 Διευθυντής και ψυχή της βιβλιοθήκης είναι ο κ. Ιωάννης Τροχόπουλος, ο οποίος υπέβαλε και την αίτηση υποψηφιότητας.

 Αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στον ίδιο όσο και σε όσους έχουν συμβάλει στην λειτουργία της βιβλιοθήκης με τόσο αποτελεσματικό τρόπο ώστε να προκαλέσει μια τόσο σημαντική διεθνή διάκριση.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top