Δελτία Τύπου

11-11-10 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη 67 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 3 με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και 4 με γνώση της γραφής Braille για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2010-2011.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 12 έως και την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

11-11-10 Σημεία από το χαιρετισμό της Υπουργού στο 1ο Διεθνές Συνέδριο «Ψυχανάλυση και Ομάδα»

Δελτίο Τύπου

Σημεία από το χαιρετισμό της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννας Διαμαντοπούλου, στο 1ο Διεθνές Συνέδριο «Ψυχανάλυση και Ομάδα», που διοργανώνει ο Τομέας Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Η ομαδική λειτουργία πρέπει να είναι βασικό στοιχείο της Εκπαίδευσης»

·           «Όπου άνθρωπος και ομάδα»  είχε πει ο Αριστοτέλης και φαίνεται ότι το θέμα αυτού του Συνεδρίου αγγίζει ζητήματα, που αφορούν συνολικά στη λειτουργία των κοινωνιών. Ιδιαίτερα σε μια εποχή σαν τη σημερινή, που τα προβλήματα γίνονται όλο και πιο σύνθετα,  η ανάγκη λειτουργίας μέσα στην ομάδα γίνεται όλο και πιο σημαντική.

Στην κοινωνία μας προτάσσουμε το ατομικό έναντι του συλλογικού. Το εκπαιδευτικό σύστημα, οι κοινωνικές διαδικασίες, η λειτουργία της οικογένειας, οδηγούν τα άτομα στο να λειτουργούν ως μονάδες, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ζωής.

Η γνώση και οι δεξιότητες, σε σχέση με τη λειτουργία των ομάδων, έχουν ξεχωριστή σημασία για τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Αλλά και στο χώρο της Εκπαίδευσης είναι, ίσως, ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα.

  • Στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου και  της αλλαγής που γίνεται, αυτή τη στιγμή, στα προγράμματα σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση– ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κ. Ναυρίδης,  έχει την ευθύνη αυτού του προγράμματος – έχουμε εξειδικευμένες και οριζόντιες δράσεις για την αλλαγή των μεθόδων διδασκαλίας, έτσι ώστε η ομαδική  λειτουργία να είναι βασικό στοιχείο της Εκπαίδευσης. Η σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή  σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης – Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και  Τριτοβάθμια - είναι ένα από τα ζητούμενα.

·           Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν ανακοινώσεις Πανεπιστημιακών Σχολών, των οποίων οι Σύλλογοι ΔΕΠ πήραν απόφαση να απεργήσουν και  να μην κάνουν μάθημα οι φοιτητές. Δηλαδή να τιμωρηθούν ποιοι; Και για ποιο λόγο; Γιατί θα αρχίσει ο διάλογος,  για ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει κατατεθεί και γιατί απλά υπάρχει, αυτή τη στιγμή, ένα σχέδιο διαβούλευσης, για το οποίο καθένας μπορεί  να εκφράσει τις απόψεις του;

Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις,  τις οποίες και περιμένουμε, αλλά θεωρώ ότι για όλους μας προτεραιότητα είναι η ομαλή λειτουργία των Πανεπιστημίων.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

11-11-10 Υπογραφή εγκυκλίου με θέμα: «Ημερίδα για την Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση»

Δελτίο Τύπου

Υπογραφή εγκυκλίου με θέμα: «Ημερίδα για την Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση»

O Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλης Κοντογιάννης, υπέγραψε την υπ. αριθμ. 141689/Γ2/10.11.2010 εγκύκλιο με θέμα «Ημερίδα για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ(τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών) , στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013.

Η ημερίδα με θέμα «Η θέση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει» θα διεξαχθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2010 στο Υπουργείο Παιδείας.

Στόχος της ημερίδας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη Δευτεροβάθμια Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση, προκειμένου να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι βασικές παράμετροι που την επηρεάζουν, καθώς και να εξαχθούν αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων.

Επίσης, ο Ειδικός Γραμματέας υπέγραψε την υπ. αριθμ. 141686/Γ2/10.11.2010 εγκύκλιο σχετικά με τη συμμετοχή των Διευθυντών και των Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.), Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση μέσω ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική ιστοσελίδα της Πράξης (http://apotyp-epalepas.sch.gr)

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

08-11-10 Ενίσχυση φιλαναγνωσίας μαθητών

Δελτίο Τύπου

Δημοσίευση Πρόσκλησης για την Πράξη

«Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης φιλαναγνωσίας των μαθητών»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλη Κοντογιάννη, δημοσίευσε την υπ. αριθμ. 21525/4.11.2010 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πράξη «Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης φιλαναγνωσίας των μαθητών» με αποδέκτη το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), το οποίο και θα αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης.

Η Πράξη «Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης φιλαναγνωσίας των μαθητών» στοχεύει όχι μόνο στην άμεση και επιδραστική εξοικείωση των παιδιών με το βιβλίο και την ανάγνωση, αλλά και ειδικότερα στη σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο. Πάγια προσδοκία του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί η εισαγωγή στα σχολεία ενός συγκεκριμένου πλαισίου μύησης των μικρών μαθητών στον κόσμο του βιβλίου, η γνωριμία τους με την ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια λογοτεχνία και κατ΄ επέκταση η εδραίωση από μέρους τους μιας θετικής και σταθερής αναγνωστικής συμπεριφοράς.

 Η εφαρμογή της πράξης θα ξεκινήσει από τις πρώτες τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων  με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το ελληνικό δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ www.edulll.gr

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

05-11-10 Συνεργασία Ελλάδας-Ινδίας στην Έρευνα και την Τεχνολογία

Δελτίο Τύπου 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης  της  εξωστρέφειας στην Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία που έχει αναγγείλει η Υπουργός Παιδείας, ʼννα Διαμαντοπούλου, ενεργοποιήθηκε σήμερα η  διμερής συνεργασία Ελλάδας-Ινδίας με την υπογραφή Πρωτοκόλλου διμερούς συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας  Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  και του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Δημοκρατίας της Ινδίας, για την περίοδο 2010 – 2013.  Η συνεργασία αυτή είναι μια από συνεργας΄λια επικρεντ΄ρωνβεται στηνπροκήρυξξηε και τις 30 διακρατικές συνεργασίες που διατηρεί η Ελλάδα στο τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας με χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πρωτόκολλο που αναφέρεται σε δέκα τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κοινού ενδιαφέροντος, υπέγραψαν οι κκ. A.K. Sood του Υπουργείου Επιστήμης  και Τεχνολογίας της Ινδίας και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Αχιλλέας Μητσός,   μετά την συνάντηση της 1ης Μεικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας- παρουσία του Πρέσβη της Ινδίας στην Αθήνα κ. Tswang Topden.

Η συνεργασία που προβλέπεται θα υλοποιηθεί με την προκήρυξη, έγκριση και χρηματοδότηση  διακεκριμένων έργων Έρευνας και Τεχνολογίας με χρηματοδότηση και από τις δύο πλευρές.

 Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top