Δελτία Τύπου

25-08-10 Δελτίο Τύπου για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξετάσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων:

α) Γενικού Ημερήσιου Λυκείου και ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ (κατηγορίες 90% και 10%) στα τμήματα και στις σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών  της Πυροσβεστικής  και Εμπορικού Ναυτικού.

β) Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. (ημερήσιου και εσπερινού) και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄ (ημερήσιου και εσπερινού) στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

γ) Γενικού  Εσπερινού Λυκείου και Εσπερινού ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές της Ακαδημίας  Εμπορικού Ναυτικού.

Ειδικότερα σήμερα  δίδονται στη δημοσιότητα η βαθμολογία του πρώτου και του  τελευταίου εισαγόμενου στο κάθε τμήμα ή σχολή των Ιδρυμάτων αυτών για την κάθε κατηγορία, ενώ στέλνονται ήδη ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις και στα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας καταστάσεις επιτυχόντων κάθε κατηγορίας προκειμένου να τις  προωθήσουν στα Λύκεια αρμοδιότητάς τους και να αναρτηθούν σ’ αυτά εντός της ημέρας.

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο φέτος ανήλθε σε 106.189 (82.096 με το 90%, 8.308  με το 10%, 722 με την κατηγορία των Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), 13.723 από τα ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), 358 από τα εσπερινά ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), 855 από τα Ημερήσια ΤΕΕ Β΄ κύκλου και 127 από τα Εσπερινά ΤΕΕ Β΄ Κύκλου), ενώ πέρυσι ο αριθμός των υποψηφίων ήταν 92.426.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 84.368, ενώ το 2009 εισήχθησαν 68.794.

 

Εφέτος έμειναν 4.108 κενές θέσεις. Το 2009  είχαν μείνει  20.390 κενές θέσεις.    

Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων έχουν ως εξής :


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2010-2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

10%

90%

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α’

ΕΣΠΕΡ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α΄

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΕ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ   ΤΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

8.308

( 8.288 ΓΕΛ
20 ΕΠΑΛ-Β)

82.096

( 81.784 ΓΕΛ

312 ΕΠΑΛ-Β)

722

( 662 ΓΕΛ

60 ΕΠΑΛ-Β)

13.723

358

855

127

106.189

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝ/ΜΙΑ

3.848

( 3.847 ΓΕΛ

1 ΕΠΑΛ-Β)

36.416

( 36.391 ΓΕΛ

25 ΕΠΑΛ-Β)

393

( 361 ΓΕΛ

32 ΕΠΑΛ-Β)

-

-

-

-

40.657

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤ, ΑΣΤΥΝΟΜ. ΑΕΝ 

250

( 249 ΓΕΛ

1 ΕΠΑΛ-Β)

2.489

( 2.479 ΓΕΛ

10 ΕΠΑΛ-Β)

4

( 4 ΓΕΛ)

234

2

23

-

3.002

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΕΙ

2.840

( 2.828 ΓΕΛ

12 ΕΠΑΛ-Β)

30.418

( 30.213 ΓΕΛ

205 ΕΠΑΛ-Β)

202

( 183 ΓΕΛ

19 ΕΠΑΛ-Β)

6.310

288

531

120

40.709

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

6.938

( 6.924 ΓΕΛ

14 ΕΠΑΛ-Β)

69.323

( 69.083 ΓΕΛ

240 ΕΠΑΛ-Β)

599

( 548 ΓΕΛ

51 ΕΠΑΛ-Β)

6.544

290

554

120

84.368

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

83,5%

84,44%

82,96%

47,68%

81%

64,79%

94,48%

79,45%

Τόσο η βαθμολογία όσο και τα ονομαστικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από σήμερα το πρωί από το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στον ιστότοπο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. http://www.minedu.gov.gr) πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Επίσης μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα από το τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών στον αριθμό 1500.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα γίνουν από 13 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Επισημαίνεται ότι φέτος όλοι οι επιτυχόντες στα Τ.Ε.Ι. θα εισαχθούν στο Α΄ εξάμηνο.

Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

Επίσης δίδονται στη δημοσιότητα τα ονόματα των εισαγόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ πληκτρολογώντας τον εντεκαψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο).

Οι εγγραφές των εισαγόμενων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα Τεχνολογικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από  13- 9-2010  μέχρι και 30- 9 -2010.  Προϋπόθεση εγγραφής είναι η βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας για τους εισαγόμενους που δεν είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης Ελληνικού ή Κυπριακού Λυκείου. Αν δεν έχουν τη βεβαίωση αυτή, μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εισαγόμενοι χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους. Επισημαίνεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά, που υπέβαλε στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθένας από τους εισαγόμενους, θα σταλούν υπηρεσιακά στη σχολή επιτυχίας τους, εκτός των Κύπριων υπηκόων, των οποίων οι φάκελοι θα σταλούν με τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού της Κύπρου απευθείας στις σχολές επιτυχίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι  οι αθλητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 και του άρθρου 45 του Ν. 3773/09(ΦΕΚ 120 τ.Α΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  πρέπει να υποβάλουν σχετική  αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά  στη Δ/νση ή στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, στο οποίο υπάγεται το Λύκειο αποφοίτησής τους από 1-9-2010 μέχρι  και 10-9-2010.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ θα ανακοινωθεί προσεχώς.

 Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

25-08-10 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Για τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πατήστε εδώ.

24-08-10 Συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με τη ΔΟΕ

Δελτίο Τύπου 

 Συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 25/08, στις 13:30, μετά από αίτημα της ΔΟΕ.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

24-08-10 Εγκύκλιος για την εγγραφή και σχολική παρακολούθηση των παιδιών Ρομά

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν την εγγραφή και σχολική φοίτηση των παιδιών Ρομά στη χώρα και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του για ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση όλων των παιδιών που διαβιούν στην επικράτεια, υπενθυμίζει σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τους μαθητές Ρομά.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. Φ.3/960/102679/Γ1 Εγκύκλιο με θέμα «Εγγραφή και σχολική παρακολούθηση των παιδιών Ρομά 2010-2011», που αποτελεί συνέχεια σχετικών παλαιότερων Εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας, υπογραμμίζει την υποχρέωση εγγραφής των μαθητών Ρομά στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο ακόμα και αν δε διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προσχολική εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομαλή εκπαιδευτική ένταξη των μαθητών της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδα. Οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων έχουν υποχρέωση να αναζητούν τα παιδιά Ρομά που μένουν στην περιοχή τους και να φροντίζουν για την εγγραφή, φοίτηση και απρόσκοπτη παρακολούθησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Στην Εγκύκλιο γίνεται επίσης αναφορά στην έναρξη από το σχολικό έτος 2010-11 των Προγραμμάτων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» και στην απαραίτητη συνεργασία του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας με τους φορείς υλοποίησης των Προγραμμάτων προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικές οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του Υπουργείου προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της φοίτησης των παιδιών Ρομά.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πάγια βούληση και επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας για ένταξη των παιδιών Ρομά στις κανονικές τάξεις και αποτροπή του οποιουδήποτε διαχωρισμού ή περιθωριοποίησής τους, πολιτική που -μεταξύ άλλων- επιβάλλεται από το ελληνικό Σύνταγμα και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.

Για το Δελτίο Τύπου και την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

24-08-10 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 25-8-2010 θα δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου (http://results.minedu.gov.gr) πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους (ή ενδεκαψήφιο για αλλογενείς - αλλοδαπούς) και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων γίνεται προσπάθεια ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στην διεύθυνση αυτή, ιδίως τις ώρες αιχμής.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα και από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στον τετραψήφιο αριθμό 1500.

Αύριο επίσης τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να εκτυπωθούν ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων και να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top