Δελτία Τύπου

04-11-10 Συμμετοχή Υφυπουργού Ι. Πανάρετου στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας του ΟΟΣΑ

Δελτίο Τύπου
Ο Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ιωάννης Πανάρετος συμμετέχει στο συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας των χωρών του ΟΟΣΑ που διεξάγεται στο Παρίσι στις 4-5 Νοεμβρίου 2010 με θέμα την επένδυση στο ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο και τις αναδυόμενες προκλήσεις, με έμφαση στην αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση.

Της Υπουργικής Συνάντησης προηγήθηκε Forum* *με την συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, διαμορφωτών εκπαιδευτικής πολιτικής, καθηγητών, φοιτητών κλπ. με θέμα την επένδυση σε δεξιότητες για τον 21ο αιώνα.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Υφυπουργός θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τους Υπουργούς Παιδείας της Ελβετίας και της Κορέας.

Το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου, θα επισκεφθεί στο Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας την Γαλλίδα Υπουργό Παιδείας αρμόδια για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, κα Valerie Pecresse, με την οποία θα συζητήσει την πρόσφατη μεταρρύθμιση στην Γαλλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην έρευνα και τις μελλοντικές επιδιώξεις της Γαλλικής Κυβέρνησης στους τομείς αυτούς.

03-11-10 Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, για τους τομείς Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Δελτίο Τύπου      

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί ότι αναρτήθηκε ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2010 - 2011

Σημειώνεται ότι ενστάσεις που αφορούν στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, με βάση τον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων ανά κατεύθυνση ή ανά μάθημα, της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα δημοσίευσης στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr) του Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα ανά κατεύθυνση και ανά μάθημα της παραγράφου 1 του παρόντος κεφαλαίου.

Για την ταχύτερη επεξεργασία τους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, μπορούν να αποστέλλονται μόνο με φαξ (210-3442221, 210-3443301) ή ταχυμεταφορά (Courier) και αποκλειστικά στη διεύθυνση:

 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Τμήμα Δ΄, Αισθητικής Αγωγής, γρ. 1094

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

Καταληκτική ημερομηνία για τις ενστάσεις ορίζεται η  10η Νοεμβρίου 2010

Ο προσωρινός πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων είναι αναρτημένος εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

02-11-10 Στήριξη και ανάδειξη των πολυνησιωτικών ΑΕΙ

Δελτίο Τύπου  

Η στήριξη και η ανάδειξη των πολυνησιωτικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) είναι η νέα δράση του Υπουργείου Παιδείας, που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που εδρεύουν σε πολλά νησιά, στα νησιωτικά συμπλέγματα, τόσο του Αιγαίου όσο και του Ιονίου Πελάγους, μπορούν να αξιοποιήσουν το ιδιότυπο και ελκυστικό περιβάλλον στο οποίο φιλοξενούνται για να επιτύχουν σημαντικά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Θα ενισχυθεί η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητά τους, προκειμένου να αποτελέσουν ουσιαστικό μοχλό ανάδειξης των νησιών, παράλληλα με την κυρίαρχη δραστηριότητα του τουρισμού.

Μέσω του έργου θα υλοποιηθούν πρότυπες δράσεις και θα δημιουργηθούν υποδομές στήριξης καινοτόμων πρακτικών, ώστε τα πολυνησιωτικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να αναδειχθούν σε διεθνείς πόλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Ειδικότερα, αναφέρονται:

  • Διαμόρφωση και οργάνωση υποδομών για την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας [π.χ. διαδικτυακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, δυνατότητα διοργάνωσης διαδικτυακών μαθημάτων (digital class)]
  • Διεπιστημονικά και διατμηματικά προγράμματα σπουδών, εντός του Ιδρύματος ή με  άλλα Ιδρύματα – κυρίως Ιδρύματα του εξωτερικού
  • Θερινά Προγράμματα Σπουδών
  • Δράσεις εκπαίδευσης των τοπικών κοινωνιών με άνοιγμα των πολυνησιωτικών ΑΕΙ προς την κοινωνία
  • Εκπαιδευτικές δράσεις (μαθήματα, σεμινάρια κλπ) για την ενίσχυση της ψηφιακής διάστασης του Νέου Σχολείου εντός του νησιωτικού συμπλέγματος της έδρας του Ιδρύματος
  • Υποστήριξη ερευνητικών δράσεων με αντικείμενο τη νησιωτικότητα (ανάδειξη των Ιδρυμάτων σε διεθνή κέντρα αριστείας στην επιστημονική μελέτη και στην ανάδειξη λύσεων για τη νησιωτικότητα, συνεργασία με ερευνητές από όλο τον κόσμο)

Το έργο θα πραγματοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και τελικό στόχο έχει την προαγωγή της βιωσιμότητας και της καινοτομικότητας των πολυνησιωτικών ΑΕΙ, την προβολή των πλεονεκτημάτων των νησιωτικών περιοχών καθώς και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Με βάση τα παραπάνω, δημοσιεύτηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,  η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο: «Στήριξη και Ανάδειξη των πολυνησιωτικών ΑΕΙ - Τα πολυνησιωτικά ΑΕΙ ως διεθνείς πόλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας».

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα  www.edulll.gr

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

02-11-10 Επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννας Διαμαντοπούλου, στα Ιωάννινα

Δελτίο Τύπου  

Η Υπουργός Παιδείας, ʼννα Διαμαντοπούλου, επισκέφθηκε σήμερα, 02/11/2010, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας, όπου, παρουσία του Πρωθυπουργού Γ.Α. Παπανδρέου, παρουσίασε τη «διαδικτυακή διάσταση» της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενταγμένης στο Ψηφιακό Σχολείο.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Βασίλης Κουλαϊδής, βράβευσε τους μαθητές της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, για τη διάκρισή τους στο πρόγραμμα Comenius, που προάγει τη διακρατική συνεργασία μεταξύ σχολείων.

Η Υπουργός, στο πλαίσιο της Περιφερειακής Σύσκεψης Ηπείρου, θα συμμετάσχει σήμερα στο Εργαστήρι Κοινωνικής Πολιτικής, όπου θα συζητηθούν όλες οι προτάσεις για την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και του κράτους πρόνοιας στην περιφέρεια της Ηπείρου.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

01-11-10 Επίσκεψη της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου

Η Υφυπουργός Παιδείας επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010, το Α.Π.Θ. και απεύθυνε χαιρετισμό στη Διημερίδα, με θέμα: «Τα αγγλικά στις πρώτες τάξεις του Σχολείου» που πραγματοποιείται στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της η κυρία Χριστοφιλοπούλου συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλο, τους Αντιπρυτάνεις και τους Κοσμήτορες, όπου ενημερώθηκε για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Α.Π.Θ την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρόνια.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00. Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00. Θα επιτρέπεται η είσοδος τον μήνα Σεπτέμβριο σε υπαλλήλους ταχυμεταφορών, για να παραδώσουν δικαιολογητικά υποψηφίων με αθλητικές διακρίσεις ή με σοβαρές παθήσεις, προκειμένου να κριθούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top