Δελτία Τύπου

29-09-10 Ενημέρωση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τους αξιολογικούς πίνακες της κατηγορίας τους

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης πινάκων μόνιμων, αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2010-2011, για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και  για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου,  ενημερώνει τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) μόνιμους και αδιόριστους,  που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση  προκειμένου να ενταχθούν στους αξιολογικούς πίνακες της κατηγορίας τους,  ότι οι πίνακες  με  τα αθλήματα που καλλιεργούνται  κατά  περιοχή  αρμοδιότητας  του οικείου  Γραφείου  Φυσικής Αγωγής της χώρας έχουν ήδη αποσταλεί και αναρτηθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων  των Γ. Φ. Α.

Για τους πίνακες  με  τα αθλήματα που καλλιεργούνται πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

28-09-10 Εισαγωγή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες αποφοίτων Εκκλησιαστικών Λυκείων

 

Δελτίο Τύπου

Από το Γραφείο του Υφυπουργού  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες αποφοίτων Εκκλησιαστικών Λυκείων, σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού  εισακτέων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται αύριο μετά τις 13:00 τα αποτελέσματα μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου (http://www.minedu.gov.gr) πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο- Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Παράλληλα, στέλνονται καταστάσεις επιτυχόντων ηλεκτρονικά στα Λύκεια, όπου είχαν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους καθώς και στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στις οποίες θα σταλούν και τα δελτία επιτυχίας για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή από 01.10.2010 μέχρι και 11.10.2010.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της Ακαδημίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-          Αίτηση για εγγραφή.

-          Απολυτήριο του Εκκλησιαστικού Λυκείου ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου αυτού.

-         Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.

-          Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή     Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

-          Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

-          Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι προέρχονται από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Από φέτος οι εισαχθέντες φοιτητές δεν υποχρεούνται να υποβάλλονται  σε ακτινολογικές, παθολογικές και δερματολογικές εξετάσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

28-09-10 Νέος Πρόεδρος και Όργανα Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας

Δελτίο Τύπου

Ο Αλέξης Λυκουργιώτης ορίσθηκε σήμερα, 28/09/2010, νέος Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ), ύστερα από διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο διορισμός του προτεινόμενου από την Υπουργό Παιδείας Προέδρου έγινε με βάση το Ν.2817/2000 και όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2986/2002. Ο Πρόεδρος ασκεί τη γενική εποπτεία και το συντονισμό των επιμέρους Συμβουλίων του ΕΣΥΠ. Η θητεία του είναι τριετής.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννα Διαμαντοπούλου, τόνισε ότι «πρόκειται για έναν διακεκριμένο επιστήμονα ο οποίος έχει  βαθιά γνώση των προβλημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι «το ΕΣΥΠ, στο οποίο συμμετέχουν επίσης φορείς της Παιδείας, κοινωνικοί φορείς και διακεκριμένοι παιδαγωγοί μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο δημόσιο διάλογο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Ο νέος Πρόεδρος του ΕΣΥΠ, κ. Λυκουργιώτης, τόνισε: «Έχω πεισθεί ότι χρειάζονται σημαντικές αλλαγές στην Παιδεία και οι συνθήκες είναι ώριμες γι αυτό.

Πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συνεκτικό νομοθετικό κείμενο που να ενσωματώνει όλες τις εξελίξεις. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξουν πτυχία με αντίκρισμα είναι να έχουμε σπουδές με ποιότητα».

Η Υπουργός ανακοίνωσε και τους Προέδρους των άλλων Οργάνων του ΕΣΥΠ:

Πρόεδρος ΣΑΠΕ:  Ανδρέας Λύτρας, Αντιπρύτανης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο - Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Πρόεδρος ΣΑΤΕ: Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου, Πρόεδρος στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος  Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

Πρόεδρος ΣΠΔΕΙωάννης  Καζάζης, Καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Επισυνάπτεται το σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Προέδρου του ΕΣΥΠ, κ. Λυκουργιώτη

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ. 

27-09-10 Η Ειδική Γραμματέας, Θάλεια Δραγώνα, στην Επιμορφωτική Ημερίδα Σχολικών Συμβούλων με θέμα «Η παιδαγωγική υποστήριξη των σχολείων με πολυπολιτισμική σύνθεση των μαθητών και ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου»

ypdvmth_thumb_other250_0Δελτίο Τύπου 27/09/2010

 

Η Ειδική Γραμματέας, Θάλεια Δραγώνα, στην Επιμορφωτική Ημερίδα Σχολικών Συμβούλων με θέμα «Η παιδαγωγική υποστήριξη των σχολείων με πολυπολιτισμική σύνθεση των μαθητών και ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου»

Η Ειδική Γραμματέας Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης, Θάλεια Δραγώνα, παρευρέθηκε σήμερα, 27/09/2010, στην Επιμορφωτική Ημερίδα που οργανώθηκε για τους Σχολικούς Συμβούλους στο πλαίσιο της έναρξης του έργου «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών (2010-2013)» (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε.)» το οποίο υλοποιείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια ʼννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη.

Η Ειδική Γραμματέας, στο χαιρετισμό της, τόνισε τη σημασία της άμεσης δραστηριοποίησης των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του έργου, συμβάλλοντας στην επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.

Η Ειδική Γραμματέας με την παρουσία της στην Ημερίδα επισφράγισε τη δέσμευση συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τους υπεύθυνους του εν λόγω έργου. Τη δέσμευση αυτή εξέφρασε και κατά την εναρκτήρια συνάντηση έργου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22/09/2010 και την οποία παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρτσιώτης.

Όπως τόνισε η Ειδική Γραμματέας, το έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» είναι έργο του Υπουργείου και στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις του έργου πρέπει να ενταχθούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο στον κορμό της εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο οι καλές πρακτικές να ενσωματωθούν στην καθημερινή σχολική πρακτική και τα θετικά αποτελέσματα του έργου να εξακολουθήσουν και μετά τη λήξη του ώστε να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά του.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

27-09-10 Πρώτη ημερίδα στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία

ypdvmth_thumb_other250_0Δελτίο Τύπου 27/09/2010

 

Πρώτη ημερίδα στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία

 

H Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννα Διαμαντοπούλου, κήρυξε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας», στις 28 Ιουλίου 2010.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας,  διοργανώνει σειρά ημερίδων με σκοπό την ανακίνηση του ευρύτερου δυνατού διαλόγου μεταξύ των ερευνητών, των ΑΕΙ, των θεσμικών οργάνων Έρευνας και Τεχνολογίας, του παραγωγικού τομέα, των επιστημονικών οργανώσεων σχετικά με το «Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» καθώς και το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική ανάπτυξη.

Η πρώτη ημερίδα έλαβε χώρα σήμερα, Δευτέρα, 27/9/2010, στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, με συμμετέχοντες την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα της Πελοποννήσου και της  Δυτικής Ελλάδος (Πρυτανικές αρχές και μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, Πρόεδροι και καθηγητές ΤΕΙ, ερευνητικοί φορείς), καθώς και μέλη Επιμελητηρίων, Συνδέσμων και  Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος.

Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Α. Μητσός, ο Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Δ. Καλπαξής, ο Δ/ντης του Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΙΤΕ), Κ. Γαλιώτης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Κ. Αντζουλάτος, καθώς και ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Π. Γρουμπός.

Θα ακολουθήσουν ημερίδες στο Ηράκλειο Κρήτης (04/10/10), στη Θεσσαλονίκη (11/10/10) και στην Αθήνα (ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν προσεχώς).

Το κείμενο του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης στον σύνδεσμο:  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=315

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top