Δελτία Τύπου

16-07-10 Μελέτη του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ για την ισότητα των φύλων στην Εκπαίδευση

Δελτίο Τύπου 16/07/2010

Μελέτη του Δικτύου Πληροφόρησης «ΕΥΡΥΔΙΚΗ» για την ισότητα των φύλων στην Εκπαίδευση

 

Δημοσιεύθηκε η νέα μελέτη του  Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης «ΕΥΡΥΔΙΚΗ», σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. Η μελέτη καλύπτει  τα κράτη μέλη της ΕΕ.  Τα κύρια πορίσματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

  • Οι ρόλοι και τα στερεότυπα των φύλων είναι το κύριο πρόβλημα

 Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ή σχεδιάζουν να θεσπίσουν πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η αμφισβήτηση των παραδοσιακών ρόλων και στερεοτύπων των φύλων. ʼλλοι στόχοι περιλαμβάνουν την προώθηση της αντιπροσώπευσης των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων, την αντιμετώπιση συνήθων προτύπων σχολικής φοίτησης σε σχέση με φύλο και την καταπολέμηση της παρενόχλησης λόγω φύλου στο σχολείο. Σπάνιες είναι οι κυβερνητικές  πρωτοβουλίες με στόχο την ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα θέματα ισότητας  των φύλων και τη μεγαλύτερη συμμετοχής τους στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.

 

Τα κορίτσια παίρνουν συνήθως καλύτερους βαθμούς και έχουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις σχολικές εξετάσεις αποφοίτησης από τα αγόρια, ενώ τα αγόρια είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν το σχολείο ή να επαναλάβουν σχολικές χρονιές.  Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι τα αγόρια είναι πιθανότερο να μην έχουν καλές  επιδόσεις στην ανάγνωση, ενώ τα κορίτσια είναι πιθανότερο να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στα μαθηματικά στο ένα τρίτο τουλάχιστον των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Ωστόσο, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο εξακολουθεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας.

 Λίγες μόνον χώρες αντιμετωπίζουν τα ανεπαρκή επιτεύγματα των αγοριών ως πολιτική προτεραιότητα (η φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο). Ακόμη λιγότερες χώρες έχουν ειδικά προγράμματα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης των αγοριών και των επιτευγμάτων των κοριτσιών στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες (Aυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία).

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει την ανισότητα των φύλων στην εκπαίδευση τόσο ενθαρρύνοντας την πολιτική συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ όσο και μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της. Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας των φύλων αποτελεί μια θεμελιώδη προτεραιότητα για τη χρηματοδοτική υποστήριξη που προσφέρει η ΕΕ σε πολυεθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εταιρικές σχέσεις μέσω του προγράμματος διά βίου μάθησης.

 

  • Ο επαγγελματικός προσανατολισμός με επίκεντρο την ισότητα των φύλων απευθύνεται στα κορίτσια

Πολλοί νέοι άνδρες και νέες γυναίκες στα επαγγελματικά σχολεία και στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξακολουθούν να επιλέγουν σταδιοδρομίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού χρειάζονται καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός και σύμβουλοι σταδιοδρομίας πιο ευαίσθητοι στο θέμα της ισότητας των φύλων και συνεπώς πιο ικανοί να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα.

 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός με επίκεντρο την ισότητα των φύλων, ο οποίος διατίθεται σήμερα μόνον στις μισές ευρωπαϊκές χώρες, απευθύνεται συχνότερα στα κορίτσια παρά σε αγόρια και, συνήθως, αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των κοριτσιών να επιλέξουν σταδιοδρομίες στον τομέα της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών. Μολονότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες επιμέρους πρωτοβουλίες και σχέδια, υπάρχει έλλειψη γενικών εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων στις επιλογές σταδιοδρομίας και πρωτοβουλιών που απευθύνονται στα αγόρια.

 

  • Οι πολιτικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση επικεντρώνονται κυρίως στον όλο και μεγαλύτερο αριθμό των γυναικών στα μαθηματικά, στις θετικές επιστήμες και στην τεχνολογία (MΕT)

Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των φοιτητών και των αποφοίτων σε όλες σχεδόν τις χώρες και κατέχουν κυρίαρχη θέση στους τομείς της παιδείας, της υγείας και πρόνοιας, των ανθρωπιστικών επιστημών και των καλών τεχνών. Οι άνδρες κυριαρχούν στους τομείς της μηχανικής, της μεταποιητικής βιομηχανίας και των δομικών κατασκευών.

 

Περίπου τα δύο τρίτα των χωρών διαθέτουν πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, σχεδόν όλες αυτές οι πολιτικές και τα σχέδια απευθύνονται μόνον στις γυναίκες. Αφετέρου, το ποσοστό των γυναικών στο εκπαιδευτικό προσωπικό στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μειώνεται με κάθε βαθμίδα στην κλίμακα της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. Ωστόσο, περίπου ένα τρίτο μόνο των χωρών έχουν εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές για την επίλυση αυτού του προβλήματος με στόχο την εξάλειψη αυτού του κάθετου επαγγελματικού διαχωρισμού.

 

Πολιτικές που ασχολούνται με αμφότερα τα θέματα υπάρχουν στη φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, στη Γερμανία, στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νορβηγία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Η πλήρης μελέτη με τίτλο «Gender Differences in Educational Outcomes: study on

the measures taken and current situation in Europe»

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_fr.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_de.php

 

Αναλυτικές εθνικές περιγραφές των πολιτικών για την ισότητα των φύλων θα καταστούν διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο: www.eurydice.org

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

15-07-10 Η Υπουργός Παιδείας στο άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για την Έρευνα, στις Βρυξέλλες

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννα Διαμαντοπούλου, στο άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, για την Έρευνα, στις Βρυξέλλες

Η Υπουργός Παιδείας, ʼννα Διαμαντοπούλου, θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο, 15 & 16/07/2010, στο άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, για θέματα Έρευνας, στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο του Συμβουλίου θα βρεθεί ο σχεδιασμός για το 8ο “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο”, σχετικά με την Έρευνα.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων της Στρατηγικής για το 2020 οι περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές και να αποβλέπουν σε έρευνα υψηλής ποιότητας και αντίστοιχη παραγωγή καινοτομίας.

Η Υπουργός Παιδείας θα υπογραμμίσει την ανάγκη συμφωνίας και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αναφορικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων. Θα αναφερθεί, ακόμη, στην ανάγκη για απλοποίηση των σημερινών  διαδικασιών, κανόνων και συστημάτων,  στη βάση κοινά αποδεκτών βασικών αρχών.

 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

13-07-10 Ενημέρωση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων από την Υπουργό Παιδείας

Ενημέρωση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννα Διαμαντοπούλου, για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και  δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα

Η Υπουργός Παιδείας, ʼννα Διαμαντοπούλου, θα ενημερώσει, σήμερα 13/07/2010, στις 16:00, τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, σχετικά με τα θέματα της Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου, της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών και των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα:

  • Αυτό-αξιολόγηση στη σχολική μονάδα

Η θέσπιση, για πρώτη φορά, της αυτοαξιολόγησης προωθεί διαδικασίες ανάπτυξης των σχολείων και βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σε επίπεδο σχολικής μονάδας, υποστηρίζει τον προγραμματισμό και τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, λειτουργεί ως μοχλός βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος.

  • Εθνικό Πλαίσιο Επιμόρφωσης

Σχεδιάστηκε ένα μεγάλο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία) και δευτεροβάθμιας (γυμνάσια και λύκεια) εκπαίδευσης στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών του Νέου Σχολείου.   Το πρόγραμμα αυτό θα αναπτυχθεί τα σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013.

  • Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα

Επελέγησαν 800 δωδεκαθέσια Δημοτικά σχολεία, τα πολυπληθέστερα της χώρας, τα οποία από τον Σεπτέμβρη θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο (μέχρι τις δύο το μεσημέρι) και ενιαίο, εμπλουτισμένο  πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει: Ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος με προγράμματα φιλαναγνωσίας, ενίσχυση των μαθηματικών, ενίσχυση και βελτίωση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο  και πιστοποίηση, παιδαγωγική αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και εισαγωγή του μαθήματος των Η/Υ στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις, με απώτερο στόχο την πιστοποίηση, εισαγωγή της θεατρικής αγωγής σε όλες τις τάξεις, καθώς και αύξηση των ωρών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Παράλληλα, θα υπάρξει μείωση της διδακτέας ύλης, ώστε να ολοκληρώνεται η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, ενίσχυση βιωματικών προσεγγίσεων για τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής:  Εκπαίδευση για την Αειφορία,  Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, Διατροφικές συνήθειες, Κυκλοφοριακή αγωγή, Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα κλπ., μέσω της διαθεματικότητας και ενεργοποίηση των γονέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε το σχολείο να τεθεί στο επίκεντρο της ζωής των τοπικών κοινωνιών.

 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

13-07-10 Συνάντηση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

Συνάντηση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

 

Η Υφυπουργός Παιδείας ΔΒΜΘ, Εύη Χριστοφιλοπούλου και Ο Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης, Ευθύμιος Μπάκας, συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας ΕΣΑμεΑ, Ιωάννη Βαρδακαστάνη, καθώς και εκπροσώπους του προεδρείου της συνομοσπονδίας ΕΣΑμεΑ.

 

Κατά τη συνάντηση και προκειμένου να διασφαλιστεί η Αρχή της θετικής διάκρισης για τα άτομα με αναπηρία, συζητήθηκαν οι τρόποι ηλεκτρονικής και φυσικής προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, στο πλαίσιο του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου για την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης.

 

Η Υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικού λογισμικού για τις κατηγορίες ΑΜΕΑ, ώστε να υλοποιηθεί άρτια η ηλεκτρονική εξ’ αποστάσεως προσβασιμότητα και αναφέρθηκε στη σχετική πρόνοια του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου για όλες τις μορφές προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

12-07-10 Ανακοίνωση Βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων

 Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα θα είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους από απόψε το βράδυ μετά τις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα:
http://www.ypepth.gr/efarmoges/eid_vathm.php, πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top