Δελτία Τύπου

21-01-11 Προσλήψεις Εκπαιδευτικών Αισθητικής Αγωγής (Μουσικής) στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου Μουσικής για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής στα Ολοήμερα Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ειδικότερα προσλαμβάνονται 363 εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου Μουσικής.

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής (Μουσική και πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων) πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ʼξονας Προτεραιότητας 1»,  «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ʼξονας Προτεραιότητας 2» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ʼξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 24/01/2011 έως και την Τετάρτη 26/01/2011.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

21-01-11 Προσλήψεις Εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου Πληροφορικής στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου Πληροφορικής στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνονται 151 εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου Πληροφορικής, προκειμένου να υποστηρίξουν τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα μαθήματα Τ.Π.Ε. και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.

Οι προσλήψεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για τη διδασκαλία στα μαθήματα Τ.Π.Ε. και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» των αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την από την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ.

21-01-11 Δήλωση της Υπουργού μετά τη συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ

Δελτίο Τύπου

Δήλωση της  Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννας Διαμαντοπούλου, μετά τη συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θεωρώ πολύ σημαντικό το κείμενο θέσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα και για το μέλλον της, ότι ο διάλογος για την Ανώτατη Εκπαίδευση μπαίνει στην ουσία του, δηλαδή σε πραγματικές προτάσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν όλους να συναντηθούμε εκεί που πρέπει, εκεί που συμφωνούμε: σε ένα Πανεπιστήμιο ισχυρό, Δημόσιο, σε ένα Πανεπιστήμιο με κοινωνική λογοδοσία και αξιοκρατία, σε ένα Πανεπιστήμιο με εξωστρέφεια και δημιουργικότητα. Το Πανεπιστήμιο που όλοι έχουμε ανάγκη και πάνω από όλα η χώρα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την εξέλιξη του διαλόγου για την Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ο διάλογος συνεχίζεται και μάλιστα τώρα υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μπει στη φάση των συγκεκριμένων προτάσεων σε όλους τους επιμέρους τομείς, με πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες από τα Πανεπιστήμια και από τα Τεχνολογικά Ιδρύματα. Θεωρώ ότι ο Φεβρουάριος θα εξαντληθεί σε αυτό το διάλογο.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

20-01-11 Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Δελτίο Τύπου

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 Ξεκίνησε η  δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης με θέμα:

«Κριτήρια συνενώσεων και ιδρύσεων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

 Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα  24/01/2011.

Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=615

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

20-01-11 Αναδιοργάνωση του Γραφείου Ενημέρωσης Πολιτών του Υπουργείου Παιδείας

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της πρόσβασης του πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες, έδωσε νέα μορφή και υπόσταση στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ).

Το Γ.Ε.ΠΟ. δημιουργήθηκε με μηδενικό κόστος για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου και αποτελεί, πλέον, μια υπηρεσία πραγματικά ανοιχτή προς τους πολίτες. Στόχος του νέου Γ.Ε.ΠΟ. είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από ένα και μόνο γραφείο.  Μια υπηρεσία θα διεκπεραιώνει το σύνολο των διαδικασιών ενός αιτήματος προς το Υπουργείο, χωρίς ο πολίτης να αναγκάζεται να επισκεφτεί  κάποια άλλη υπηρεσία.

Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, που αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα τη δυσλειτουργία της γραφειοκρατίας στη χώρα μας.

Το νέο Γ.Ε.ΠΟ. εντάσσεται στην πολιτική της κυβέρνησης για διαφάνεια στις δημόσιες υπηρεσίες, επιτελεί ένα μόνιμο διοικητικό έργο, ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές αλλαγές και αποφορτίζει τις υπόλοιπες υπηρεσίες, συντονίζοντας και διασφαλίζοντας την ομαλότητα των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Η στελέχωση του Γ.Ε.ΠΟ έγινε μετά από ανοιχτή προκήρυξη, ακολούθησε η εκπαίδευση των υπαλλήλων και η εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού στους υπολογιστές για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

To Γ.Ε.ΠΟ. είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες, για κάθε θέμα αρμοδιότητας της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του και για την καθοδήγηση των πολιτών, σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποθέσεων.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το Γ.Ε.ΠΟ. :

  1. μέσω επίσκεψης στο χώρο του Υπουργείου(Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι)
  2. τηλεφωνικά (τηλ.1550)
  3. ταχυδρομικά (με αποστολή γραπτού αιτήματος στη διεύθυνση Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 15-180)
  4. μέσω fax (με αποστολή γραπτού αιτήματος, τηλ. 210 3442649)
  5. διαδικτυακά (με τη συμπλήρωση της φόρμας που διαμορφώθηκε για το σκοπό αυτό που υπάρχει στην αρχική σελίδα του Υπουργείου, www.minedu.gov.gr, κάνοντας κλικ στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών)

 

Πιο συγκεκριμένα:

  • Το Γ.Ε.ΠΟ παρέχει πληροφορίες και στοιχεία και αναλαμβάνει την επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση, όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να απαντήσει άμεσα σε προφορικά και γραπτά αιτήματα των πολιτών
  • Παρέχει στους πολίτες αιτήσεις και έγγραφα που εκδίδουν οι υπηρεσίες
  • Ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με την πορεία των υποθέσεών τους
  • Αναλαμβάνει την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας με τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ) που έχουν συγκεντρωθεί από τους πολίτες
  • Eίναι υπεύθυνο για την εκπόνηση ετήσιας έρευνας «ικανοποίησης του πολίτη» για την αξιολόγηση του επιπέδου των υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Γραφείου και των παρεχομένων από αυτό υπηρεσιών

 

Το Γ.Ε.ΠΟ είναι υποχρεωμένο να απαντήσει:

α) στα προφορικά ερωτήματα των πολιτών εντός 24 ωρών

β) στα γραπτά ερωτήματα των πολιτών εντός 48 ωρών

Λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 07:30 και 15:30.

Η τηλεφωνική γραμμή είναι 1550 και βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου, στο Μαρούσι.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top