Δελτία Τύπου

14-09-10 Επίσκεψη της Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Θάλειας Δραγώνα, στον Ασπρόπυργο

Δελτίο Τύπου

Επίσκεψη της Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Θάλειας Δραγώνα, στον Ασπρόπυργο

Την Tρίτη 14/9/2010 η Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου,  Θάλεια Δραγώνα, επισκέφτηκε τον Ασπρόπυργο με στόχο την εγγραφή και φοίτηση των παιδιών Ρομά.

Η Ειδική Γραμματέας, μαζί με τον Προϊστάμενο 1ου Γραφείου Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και τον Σχολικό Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης 3ης Περιφέρειας Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησε επίσκεψη στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου.

Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν με τον Προϊστάμενο του σχολείου τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη σχολική ομάδα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της φοίτησης των Ρομά μαθητών.

Ακόμη, η Ειδική Γραμματέας επισκέφθηκε τον οικισμό και συζήτησε με τους Ρομά γονείς για το θέμα της τακτικής σχολικής παρακολούθησης των παιδιών τους.

Η κυρία Δραγώνα επισκέφθηκε επίσης το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, όπου και συζήτησε με τη Διευθύντρια του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς για τη λειτουργία του σχολείου και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την επιτυχή ένταξη των παιδιών Ρομά στο σχολείο.

Η Ειδική Γραμματέας είχε την ευκαιρία να χαιρετίσει τους μαθητές και να τους ευχηθεί για τη νέα σχολική χρονιά.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

14-09-10 Νέα Πολιτική Βιβλιοθηκών και Αρχείων

Δελτίο Τύπου    

Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννα Διαμαντοπούλου, συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 14/9/2010, σε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Η Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη σχεδιασμού μιας Νέας Πολιτικής Βιβλιοθηκών και Αρχείων.

Συγκεκριμένα έθεσε τρεις κεντρικούς στόχους:

  • Το Εθνικό Δίκτυο. Δημιουργία εθνικής υποδομής Βιβλιοθηκών και Αρχείων με ενιαίο δίκτυο κάλυψης όλης της χώρας, μετά και τη δημιουργία καλλικράτειων δήμων. Θα είναι το κεντρικό πλέγμα της κοινωνίας της πληροφορίας με κόμβους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ θα εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του, δηλαδή η ενοποιημένη δράση Βιβλιοθηκών-Αρχείων-Μουσείων. Εκπόνηση Λευκής Βίβλου που θα περιγράφει τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, ιδιαίτερα μετά τη διαδικασία της ψηφιοποίηση.
  • Την Αναπτυξιακή Διάσταση. Διαμόρφωση του χαρακτήρα των Βιβλιοθηκών-Αρχείων σε αναπτυξιακό εργαλείο, οργανικά ενταγμένο στην παραγωγική βάση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη της διάστασης του πολιτισμικού και επιστημονικού τουρισμού.
  • Την Υπερεθνική Πολιτισμική Δράση. Πρωτοβουλίες κοινής πολιτισμικής δράσης με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, Τουρκία, Ισραήλ, όμορες βαλκανικές χώρες) σχετικά με τη διαμόρφωση δικτύων βιβλιοθηκών-αρχείων και προβολής κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς.

    Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

14-09-10 Οδηγίες Ειδικού Γραμματέα για τα Ολοήμερα Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Δελτίο Τύπου

 

Οδηγίες του Ειδικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ο Ειδικός Γραμματέας, Μιχάλης Κοντογιάννης, απέστειλε οδηγίες στους Διευθυντές των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα:

α) Για την εφαρμογή του προγράμματος για την εισαγωγή των Αγγλικών στις Α’ και Β’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, να αξιοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία παιδιών του Δημοτικού Σχολείου κατά την κατανομή των τμημάτων.  Προτεραιότητα χρειάζεται να δοθεί στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας, οι οποίοι έχουν οργανική θέση στα σχολεία,  δεδομένου ότι κρίνεται σκόπιμο την επόμενη σχολική χρονιά (2011-2012) να διδάξουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που θα μετάσχουν φέτος στην εφαρμογή του ΠΕΑΠ και οι οποίοι θα επιμορφωθούν σχετικά για την υλοποίησή του.

β) Να παροτρύνουν τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας να ακολουθήσουν τις οδηγίες της επιστημονικής ομάδας για το έργο και να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα τους παρέχεται. Σχετικά οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα «ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», που  από 11/09/2010 λειτουργεί στη διεύθυνση:

http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool/index.html

γ) Να δοθούν στους εκπαιδευτικούς οι αναλυτικές οδηγίες του ΕΚΕΒΙ για την εφαρμογή του προγράμματος της φιλαναγνωσίας στις Α΄& Β΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου με ΕΑΕΠ, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 25/7-9-2010 Πράξη του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και απεστάλησαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 110525/Γ1/8-9-2010 έγγραφο του Υπ. ΠΔΒΜΘ.

δ) Να δοθούν στους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων οι οδηγίες «για τη διδασκαλία –πρόγραμμα σπουδών των διδακτικών αντικειμένων της Πληροφορικής, της Αγγλικής, της Μουσικής, της Θεατρικής Αγωγής και των Εικαστικών», οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 (ΦΕΚ 1139, τ. Β΄) και απεστάλησαν με τα υπ’ αριθμ. Φ.12/887/88786/Γ1/20-7-2010 και 110524/Γ1/8-9-2010 έγγραφα του Υπ. ΠΔΒΜΘ.

 Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

14-09-10 Υπενθύμιση για τις Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

ypdvmth_thumb_other250_0Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου  2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ

Από το γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο και από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), καθώς και των αποφοίτων του Β΄ κύκλου των ΤΕΕ και κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που εισήχθησαν στα ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 θα γίνουν ως εξής:

 

1. Από 13 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2010 για όσους εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Αίτηση για εγγραφή.

-Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

- Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%)  υποβάλλουν και  νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Τονίζεται ότι από φέτος οι εισαχθέντες φοιτητές δεν υποχρεούνται να υποβάλλονται  σε ακτινολογικές, παθολογικές και δερματολογικές εξετάσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.

 

2. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς  στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

 

Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες και σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα κάθε Σχολής ή Τμήματος. Όσοι δεν θα εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

14-09-10 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 90 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 31 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010, όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για τους πίνακες του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top