Δελτία Τύπου

11-10-10 Ημερίδα Ο.ΕΠ.ΕΚ

Δελτίο Τύπου

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) διοργάνωσε στις 9/10/2010 στην Αθήνα, ημερίδα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων στα δημοτικά σχολεία, στο πλαίσιο της πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων στα δημοτικά σχολεία».

Θέμα της ημερίδας ήταν η επιμόρφωση των επιμορφωτών στις ειδικότητες:

ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ 19 – 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ 32 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Στην ημερίδα συμμετείχαν όλοι οι επιλεγέντες επιμορφωτές των παραπάνω ειδικοτήτων.

Λειτούργησαν εργαστήρια και δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας που εργάσθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της βιωματικής, της συνεργατικής και  κάποιες φορές της διαθεματικής προσέγγισης.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία διδασκαλίας στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να διδάξουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό  πρόγραμμα.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διαρκεί 20 ώρες και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις στα ΠΕΚ όλης της χώρας. Η Α’ φάση διαρκεί 14 ώρες. Μέρος από αυτές τις επιμορφώσεις θα αρχίσει το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010.

Η Β΄ φάση περιλαμβάνει 6 ώρες. Στη φάση αυτή,  που θα διεξαχθεί στις αρχές του επόμενου έτους, θα γίνει συνάντηση ανατροφοδότησης.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από ειδικά διαμορφωμένο δικτυακό χώρο του O.EΠ.EK., ο οποίος περιλαμβάνει επιμορφωτικό υλικό (το οποίο θα επικαιροποιείται) και έχει δυνατότητες αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter) και τμήμα υποστήριξης επιμορφωτών και επιμορφωνόμενων (help desk).

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

11-10-10 Ξεκινάει η Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Δελτίο Τύπου

Ο Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλης Κοντογιάννης, υπέγραψε τις εγκυκλίους που αφορούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλάδων Πληροφορικής, Θεατρικής Αγωγής - Δραματικής Τέχνης, Εικαστικών, Μουσικής καθώς και της Αγγλικής Γλώσσας (α’ και β’ τάξη δημοτικού) που απασχολούνται στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Οι επιμορφωτικές διημερίδες εντάσσονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» και «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» αντίστοιχα.Συγκεκριμένα οι διημερίδες θα πραγματοποιηθούν τις κάτωθι ημέρες:


Κλάδος Εκπαιδευτικών

Ημερομηνία Διεξαγωγής Επιμορφωτικών Διημερίδων

1

Πληροφορικής

1) 18-19 Οκτωβρίου 2010

Περιφέρεια Αττικής, 1ο ΠΕΚ Αθήνας, 2ο ΠΕΚ Αθήνας,  3ο ΠΕΚ Αθήνας, ΠΕΚ Πειραιά.

Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΠΕΚ Τρίπολης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέρος Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά):  ΠΕΚ Πάτρας

 

2) 21-22 Οκτωβρίου 2010

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ΠΕΚ Λαμίας,

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 1ο & 2ο ΠΕΚ    Θεσσαλονίκης

 

3) 25-26 Οκτωβρίου 2010

Στις υπόλοιπες Περιφέρειες (Θεσσαλίας: ΠΕΚ Λάρισας,  Δυτικής Μακεδονίας :ΠΕΚ Κοζάνης,  Ηπείρου: ΠΕΚ Ιωαννίνων,  Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης : ΠΕΚ Καβάλας – ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης,  Β. Αιγαίου: ΠΕΚ Μυτιλήνης,  Ν. Αιγαίου : ΠΕΚ Πειραιά Ρόδος, Κρήτης: ΠΕΚ Ηρακλείου)

2

Θεατρικής Αγωγής-Δραματικής Τέχνης, Εικαστικών και  Μουσικής

1) 16-17 Οκτωβρίου 2010

Περιφέρεια Αττικής: 1ο ΠΕΚ Αθήνας, 2ο ΠΕΚ Αθήνας, 3ο ΠΕΚ Αθήνας, ΠΕΚ Πειραιά.

Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΠΕΚ Τρίπολης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και μέρος Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά): ΠΕΚ Πάτρας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ΠΕΚ Λαμίας

 

2) 23-24 Οκτωβρίου 2010

Περιφέρεια Θεσσαλίας: ΠΕΚ Λάρισας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: ΠΕΚ Κοζάνης

Περιφέρεια Ηπείρου και μέρος Ιονίων Νήσων (Λευκάδα, Παξοί, Κέρκυρα): ΠΕΚ Ιωαννίνων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 1ο και 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: ΠΕΚ Καβάλας  και  ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης

Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΠΕΚ Μυτιλήνης

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΠΕΚ Πειραιά,  ΠΕΚ  Ρόδου

Περιφέρεια Κρήτης: ΠΕΚ Ηρακλείου

3

Αγγλικής Γλώσσας

1) 20-21 Οκτωβρίου 2010 : Περιφέρεια Αττικής

2) 1-2 Νοεμβρίου 2010: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σχετικές εγκυκλίους. Ειδικότερα:

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) 

Τα Αγγλικά στις Πρώτες Τάξεις του Σχολείου - Διημερίδα του ΕΚΠΑ & του Υπουργείου Παιδείας στη Θεσσαλονίκη 

Τα Αγγλικά στις Πρώτες Τάξεις του Σχολείου - Διημερίδα του ΕΚΠΑ & του Υπουργείου Παιδείας στην Αθήνα 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

11-10-10 Hμερίδα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη

Δελτίο Τύπου

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διοργανώνει σειρά ημερίδων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας».

Σκοπός των ημερίδων είναι η ανακίνηση του ευρύτερου δυνατού διαλόγου μεταξύ των ερευνητών, των ΑΕΙ, των θεσμικών οργάνων έρευνας και τεχνολογίας, του παραγωγικού τομέα και των επιστημονικών οργανώσεων, σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Σήμερα, Δευτέρα 11/10/2010, έλαβε χώρα ημερίδα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας (Πρυτανικές αρχές/μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, Πρόεδροι/καθηγητές ΤΕΙ, ερευνητικοί φορείς), καθώς και μελών Επιμελητηρίων, Συνδέσμων και Επιχειρήσεων. Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν η Αντιπρύτανις Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σ. Κουίδου-Ανδρέου, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Α. Ζαπράνης, ο Αντιπρόεδρος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Τζιώνας, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Δ. Λακασάς, καθώς και ο  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ, Γ. Γιαννόπουλος.

Το κείμενο του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης στον σύνδεσμο:  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=315

 Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

11-10-10 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ποιότητα Ζωής: Πυροσβεστική και Σχολείο για το Περιβάλλον"

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ποιότητα Ζωής: Πυροσβεστική και Σχολείο για το Περιβάλλον"

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

11-10-10 Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννα Διαμαντοπούλου, στη Silicon Valley στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ

Δελτίο Τύπου

Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννα Διαμαντοπούλου, στη Silicon Valley στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ

Η Υπουργός Παιδείας, ʼννα Διαμαντοπούλου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την Έρευνα και Τεχνολογία, επισκέπτεται από Δευτέρα 11/10 μέχρι και Τετάρτη 13/10 την περιοχή της Silicon Valley, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Η Υπουργός θα έχει σειρά συναντήσεων με Έλληνες και ξένους που εκπροσωπούν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της Silicon Valley: Πανεπιστημιακούς, Ερευνητές, νέους επιχειρηματίες καινοτόμων εγχειρημάτων υψηλής τεχνολογίας, εκπροσώπους ειδικών venture capital που χρηματοδοτούν ιδέες νέων ερευνητών, καθώς και ειδικούς για θέματα πατεντών και κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων.

Με πρωτοβουλία της Υπουργού, θα γίνει συνάντηση εργασίας με 55 Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της Έρευνας και της εφαρμογής της στην παραγωγή στην ευρύτερη περιφέρεια της Silicon Valley.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι ο συστηματικός και οργανωμένος τρόπος μεταφοράς τεχνογνωσίας από τη Silicon Valley στην Ελλάδα (το ίδιο έχουν κάνει και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Σουηδία αλλά και το Ισραήλ), η δημιουργία δικτύου ερευνητών-επιχειρηματιών μεταξύ κατ' αρχήν Silicon Valley και Ελλάδας και η πρόσκληση μετα-Διδακτορικών ερευνητών (post-docs) στην Ελλάδα.

Η Υπουργός θα ενημερώσει για το πρόσφατο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ανακοινώθηκε στις 6/10) σύμφωνα με το οποίο δίνονται κίνητρα σε νέους διακριθέντες επιστήμονες να γυρίσουν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top