Δελτία Τύπου

04-07-19 Αύξηση εγγραφών στα Επαγγελματικά Λύκεια

mathiteia400px

04-07-19 Αύξηση εγγραφών  στα Επαγγελματικά Λύκεια

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά στον αριθμό των μαθητών/τριών που επιλέγουν να φοιτήσουν στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 3.492 περισσότερες ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών/-τριών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περσινού Ιουλίου (βλέπε πίνακα).

2019 07 04 19 07 46

Ας σημειωθεί ότι ο τελικός αριθμός των μαθητών/τριών που θα επιλέξουν ΕΠΑ.Λ. θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο κατά την Γ΄ περίοδο κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων τον επόμενο Σεπτέμβρη.

Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2018 προστέθηκαν 12.378 επί πλέον των εγγραφών του Ιουλίου 2018.

Η συντονισμένη προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ενίσχυση του ρόλου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποτυπώνεται και στην αύξηση του μαθητικού δυναμικού που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Το Επαγγελματικό Λύκειο με τις διευρυμένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες που παρέχει στους/στις αποφοίτους του, φιλοδοξεί να αποτελέσει συνειδητή επιλογή των μαθητών/τριών.      

04-07-19 Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές με ατομικό εισόδημα έως 7.863 € ή με οικογενειακό εισόδημα έως 5.504 €

2018 10 08 20 34 08

04-07-19 Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές με ατομικό εισόδημα έως 7.863 € ή με οικογενειακό εισόδημα έως 5.504 €

Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές με ατομικό εισόδημα έως 7.863 € (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) και οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα έως 5.504 € (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), προβλέπει Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου.

Η Απόφαση αφορά στα δωρεάν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019 – 2020 μετά τη διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 («Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»).

Το ΦΕΚ σε μορφή pdf

 

 

04-07-19 Κατανομή 500 νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και 300 θέσεων/πιστώσεων έκτακτου προσωπικού 

rsz kapodistriako1 thumb large 1 thumb large

04-07-19 Κατανομή 500 νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και 300 θέσεων/πιστώσεων έκτακτου προσωπικού 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατένειμε 500 νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια. Η κατανομή των θέσεων έγινε λαμβάνοντας υπόψη σειρά σημαντικών παραμέτρων, όπως την ίδρυση νέων Τμημάτων που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά το 2019 και το 2020, τον λόγο φοιτητών προς διδάσκοντες των Πανεπιστημίων και τις προτάσεις των ίδιων των Πανεπιστημίων.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε:

"Η παρούσα κατανομή νέων θέσεων έρχεται να επισφραγίσει τον νέο ακαδημαϊκό χάρτη του οποίου οι τελευταίες ψηφίδες μπήκαν με τον ν.4610/2019. Παράλληλα είναι και το επιστέγασμα μιας μακράς και επίμονης προσπάθειας ανάταξης του πανεπιστημιακού μας συστήματος σε ανθρώπινο δυναμικό  δεδομένου ότι, από το 2017, έχει δοθεί ένας σημαντικός αριθμός νέων θέσεων που πλησιάζει τις 2.000 θέσεις ΔΕΠ. Παράλληλα αποκαθίσταται πλήρως η βιωσιμότητα των πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων με την πλήρη επαναφορά της αυτοδίκαιης επαναπροκήρυξης των θέσεων που κενώνονται λόγω αφυπηρέτησης.

Ελπίζουμε η Σύνοδος Πρυτάνεων να αναγνωρίσει τις προσπάθειες αυτές που με απτό και έμπρακτο τρόπο θέτουν τα Πανεπιστήμια σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης και στην επόμενη ανακοίνωσή της να στηρίξει τα ίδια της τα μέλη εκείνα που αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας ανασύνταξης του πανεπιστημιακού οικοσυστήματος της χώρας."

 Οι 500 αυτές θέσεις έχουν ήδη ενταχθεί στον επίσημο προγραμματισμό προσλήψεων και έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις (ΠΥΣ 33 και απόφαση κατανομής) που οδηγούν στην εγγραφή πιστώσεων στον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό. Προξενεί έκπληξη η επιμονή κάποιων να γράφουν ότι αυτές οι θέσεις «δεν υπάρχουν». Το ότι ίσως δεν τις επιθυμούν, ως θιασώτες ενός αποδυναμωμένου συστήματος δημόσιας παιδείας με την επαναφορά του κανόνα 1-προς-5, ασφαλώς δεν αφορά την πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας και την Ελληνική κοινωνία.

Με την ενίσχυση των Πανεπιστημίων της χώρας με αυτές τις επιπλέον 500 θέσεις, ως συνέχεια των θέσεων που έχουν δοθεί τα αμέσως προηγούμενα έτη, τίθενται οι προϋποθέσεις για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των νέων Τμημάτων αλλά και συνολικότερα των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων, ώστε να αντεπεξέλθουν ακόμα καλύτερα στο σημαντικό έργο που ήδη επιτελούν με μεγάλη επιτυχία. Αυτές οι θέσεις θα έρθουν ταυτόχρονα με την δυνατότητα προκήρυξης κάθε θέσης μέλους Δ.Ε.Π. που κενώνεται λόγω συνταξιοδότησης, δηλ. του κανόνα 1-1, ο οποίος έχει ήδη νομοθετηθεί.

Επιπλέον, αυτά τα δύο μέτρα θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στην ριζική αντιστροφή του φαινομένου «φυγής εγκεφάλων», μια που εκατοντάδες νέοι επιστήμονες θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τις νέες θέσεις.

Ταυτόχρονα, και επειδή οι διαδικασίες προκήρυξης και εκλογής μελών Δ.Ε.Π. είναι χρονοβόρες, το Υπουργείο προχώρησε στον υπερδιπλασιασμό σε σχέση με πέρσι των θέσεων/πιστώσεων έκτακτου προσωπικού με τις διαδικασίες του Π.Δ. 407/80 και του ν.1404/83, κατανέμοντας 300 θέσεις/πιστώσεις στα Ιδρύματα, με γνώμονα πρωτίστως την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών των Ιδρυμάτων με νέα Τμήματα που θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους το 2019.

Με τον συνδυασμό των παραπάνω μέτρων η στήριξη των Ιδρυμάτων υλοποιείται έγκαιρα και άμεσα, με τρόπο που δεν έχει συμβεί ξανά την τελευταία δεκαετία.

04-07-19 Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Ελληνικού Δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO για την κλιματική αλλαγή 

rsz ΦΩΤΟ 2

04-07-19 Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Ελληνικού Δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO για την κλιματική αλλαγή 

Το Ελληνικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) της UNESCO, το οποίο συντονίζεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ, συμμετείχε σε πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας της UNESCO  για την Κλιματική Αλλαγή που έχει  τίτλο «Συντονίζοντας και Υλοποιώντας το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (GAP)».

Πρόκειται για ένα διετές πρόγραμμα (2016-2018) το οποίο  είχε στόχο την αναβάθμιση δραστηριοτήτων 258 σχολείων ASPnet από 25 χώρες, αξιοποιώντας την Ολιστική Σχολική Προσέγγιση (Implementing Whole School Approach to Climate Change), σε σύνδεση με την Κλιματική Αλλαγή. Τα συμμετέχοντα σχολεία ανέπτυξαν και  υλοποίησαν σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνεται στον Οδηγό της UNESCO ‘Getting Climate Ready”, στο πλαίσιο της ένταξης της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και της Εκπαίδευσης για την Κλιματική Αλλαγή στην καθημερινή τους ζωή και πρακτική.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η UNESCO  δημιούργησε ταινία 30 λεπτών στην οποία περιγράφεται το πρόγραμμα και παρουσιάζονται καλές πρακτικές οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο ετών. Στις καλές πρακτικές περιλαμβάνεται και το 2ο ΓΕΛ Γέρακα καθώς ανέπτυξε δράσεις και στους τέσσερεις προτεινόμενους πυλώνες: σχολική διοίκηση, διδασκαλία και μάθηση, εγκαταστάσεις και σχολικές λειτουργίες, κοινωνικές συμπράξεις,  σύμφωνα με τον Οδηγό της UNESCO.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα  η δημιουργία μιας μικρής εκπαιδευτικής ανεμογεννήτριας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (συναρμολόγηση, παρακολούθηση της παραγωγής ενέργειας, μετρήσεις και καταγραφή).

Υπεύθυνη για την υλοποίηση του Προγράμματος ήταν η Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.

Τα σχολεία του Ελληνικού Δικτύου ASPNET που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είναι: 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, Δημοτικό Σχολείο Σχολής Χατζήβεη, Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Ψυχικού «ΛΑΤΣΕΙΟ», 1ο Γυμνάσιο Γέρακα, Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας (Γυμνάσιο), Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού, 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα, 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ», Ράλλειο Λύκειο Θηλέων Πειραιά, Λύκειο Λαυρίου, 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων.

Στα παρακάτω links θα βρείτε την σχετική ταινία: 

UNESCO Associated Schools 4 Climate (2.39")

 

UNESCO Associated Schools 4 Climate - Documentary (29.49")

04-07-19 Νέα Υπουργική Απόφαση για τις συνάφειες Μεταπτυχιακών Σπουδών

rsz study in greece

04-07-19 Νέα Υπουργική Απόφαση για τις συνάφειες Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top