Δελτία Τύπου

14-10-10 Η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Φώφη Γεννηματά, σε εκδήλωση για την πρόληψη του καπνίσματος, στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής Υγείας στα σχολεία

Δελτίο Τύπου

Ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη του καπνίσματος, δίδεται στο πρόγραμμα  Αγωγής Υγείας που εφαρμόζει στα σχολεία το Υπουργείο Παιδείας.

Για το σκοπό αυτό, αύριο 15/10/2010, στις 12:30, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες  στο 26ο και στο 29ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών - στο Ολυμπιακό Χωριό - από τους επαγγελματίες υγείας (πνευμονολόγο, επισκέπτρια υγείας) της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού.

Οι ομιλίες θα απευθύνονται  σε μαθητές- γονείς- εκπαιδευτικούς. Στην εκδήλωση   θα παραστούν η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Φώφη Γεννηματά και ο Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μιχάλης Τιμοσίδης.

Για το Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.

14-10-10 Προσλήψεις στα Μουσικά Σχολεία

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη 63 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ειδικότητες Γενικής Παιδείας των Μουσικών Σχολείων. Τα ονόματα των προσλαμβανομένων θα ανακοινωθούν αύριο 15/10/2010.

Επίσης, από αύριο  αρχίζει η διαδικασία για την πρόσληψη εμπειροτεχνών μουσικών για τη διδασκαλία μουσικών οργάνων.

Για το Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.

14-10-10 Προσλήψεις εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2010-11 προσλαμβάνονται 694 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων: ΔΕ01.01, ΔΕ01.02, ΔΕ01.04, ΔΕ01.08, ΔΕ01.10, ΔΕ01.11, ΔΕ01.12, ΔΕ01.16, ΔΕ01.17, ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ12.03, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.11, ΠΕ12.13, ΠΕ14.01, ΠΕ14.02, ΠΕ14.03, ΠΕ14.04, ΠΕ14.05, ΠΕ14.06, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ17.05, ΠΕ17.06, ΠΕ17.07, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.03, ΠΕ18.04, ΠΕ18.07, ΠΕ18.08, ΠΕ18.10, ΠΕ18.11, ΠΕ18.12, ΠΕ18.13, ΠΕ18.15, ΠΕ18.18, ΠΕ18.20, ΠΕ18.21, ΠΕ18.23, ΠΕ18.24, ΠΕ18.25, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27, ΠΕ18.28, ΠΕ18.30, ΠΕ18.31, ΠΕ18.33, ΠΕ18.36, ΠΕ18.38, ΠΕ18.39, ΠΕ18.40, ΤΕ01.01, ΤΕ01.02, ΤΕ01.03, ΤΕ01.19, ΤΕ01.20, ΤΕ01.22, ΤΕ01.25   για τα σχολεία Γενικής Παιδείας.

 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από   15   μέχρι   19   Οκτωβρίου   2010.

 Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι εδώ.
Για το Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.

13-10-10 Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών σε σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το διδακτικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές: 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ01-Θεολόγων,  4 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, 1 εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ4-Φυσικών, 1 εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής, 1 εκπαιδευτικό του κλάδου ΤΕ16-Μουσικών και 1 εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010.

 

Ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένος εδώ.
Για το Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.

13-10-10 Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας – 11-12/10/2010

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11&12/10/2010 πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας, στο οποίο συμμετείχε ο Υφυπουργός Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννης Πανάρετος. Μετά το πέρας των εργασιών, ο Υφυπουργός Παιδείας εξέδωσε το κάτωθι δελτίο Τύπου, το οποίο αφορά στις εργασίες του Συμβουλίου και στην παρέμβασή του:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο Υφυπουργός Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννης Πανάρετος, στην παρέμβασή του, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υιοθετήσει τις πρακτικές που προωθεί η Ε. Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας για την απλούστευση των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων και διεθνοποίησή τους, ώστε οι ερευνητές να μην απασχολούνται με γραφειοκρατικές φόρμες, αλλά με πραγματική έρευνα. Στην Ελλάδα, ήδη οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε απλές φόρμες, και θα αξιολογούνται από διεθνείς κριτές.

Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος συνεργασίας για την καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Πανάρετος (όπως και πολλοί άλλοι Υπουργοί) σημείωσε ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία άλλης μιας γραφειοκρατικής δομής σε επίπεδο Ε.Ε. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα βοηθήσει να αναπτυχθούν κοινές πρακτικές σε επί μέρους δραστηριότητες σχετικές με την έρευνα, όπως πχ η δημιουργία ευρωπαϊκών καταλόγων αξιολογητών ερευνητικών προγραμμάτων, σύγκλιση των πρακτικών υποβολής ερευνητικών προτάσεων και αξιολόγησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η Αριστεία θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της χρηματοδότησης, να υπάρχει διαφάνεια σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια και ευρεία δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας.

Τέλος, ο κ. Υπουργός επεσήμανε την ανάγκη για οριζόντιο συντονισμό των τομεακών πολιτικών που σχετίζονται με την καινοτομία, μεταξύ των κυβερνητικών φορέων, της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

 Για το Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top