Δελτία Τύπου

17-01-11 Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2011

Δελτίο Τύπου

Από το Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ι. Πανάρετου ανακοινώνεται η προκήρυξη εξήντα δύο (62) θέσεων στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών.

Τα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών συνάπτονται βάσει Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ελλάδα με χώρες του εξωτερικού. Σκοπός τους είναι η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στις Ακαδημίες Επιστημών και ανάμεσα στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσω της πραγματοποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, της συμμετοχής επιστημόνων σε διεθνή συνέδρια, της ανταλλαγής καθηγητών και επιστημόνων ερευνητών και της ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση: http://researchers-exchange.opengov.gr/.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα γεγονός που θα οδηγήσει στην διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αλλά και την μείωση της γραφειοκρατίας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η Ιανουαρίου 2011. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Ιανουαρίου 2011. Η συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των υποψηφίων.
 Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

15-01-11 Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Δελτίο Τύπου

 Ξεκίνησε σήμερα 15/01/2011 η  δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης για τα εξής θέματα:

1. Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

2. Αναδιάρθρωση των Δομών Υποστήριξης του Παιδαγωγικού, Εκπαιδευτικού, Ψηφιακού και Εκδοτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 10 ημέρες.


Τα κείμενα και επιπλέον ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

1. http://www.opengov.gr/ypepth/?p=552

2. http://www.opengov.gr/ypepth/?p=543

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

14-01-11 Ο Ειδικός Γραμματέας Μιχάλης Κοντογιάννης σε εκδήλωση για τη βράβευση μαθητών

Δελτίο Τύπου

Ο Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλης Κοντογιάννης, του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε εκδήλωση για τη βράβευση αριστούχων μαθητών

Ο Ειδικός Γραμματέας, Μιχάλης Κοντογιάννης, παρευρέθηκε χθες, 13/01/2011, στην εκδήλωση για τη  βράβευση 432 αριστούχων μαθητών του Νομού Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγιών «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» της τράπεζας Eurobank.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται για 8η συνεχή χρονιά με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας. Για την σχολική χρονιά 2009-2010 θα βραβευθούν 1.281 αριστούχοι απόφοιτοι από όλα τα Λύκεια της χώρας, που συγκέντρωσαν τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στις πανελλήνιες εξετάσεις στο σχολείο τους.

Ο Ειδικός Γραμματέας δήλωσε ότι η συμβολική αυτή βράβευση των αριστούχων αποφοίτων αποτελεί επιβράβευση των επίπονων προσπαθειών τους και δίνει κίνητρα στους νέους, ώστε να ακολουθήσουν τον δρόμο της γνώσης και της εξέλιξης. Συνεχάρη, επίσης, την τράπεζα Eurobank για τη σημαντική αυτή χορηγική πρωτοβουλία, που στηρίζει ενεργά τον τομέα της Παιδείας και εναρμονίζεται με τις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας για την προβολή και στήριξη της αριστείας και της καινοτομίας.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

14-01-11 Παιδαγωγική η λογική για τις συγχωνεύσεις Σχολείων

Δελτίο Τύπου

Παιδαγωγική η λογική για τις συγχωνεύσεις Σχολείων

Η δημιουργία Σχολικών Κέντρων και Πολυδύναμων Σχολικών Μονάδων, που δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας, σχεδιάζεται αυστηρώς με Παιδαγωγικά κριτήρια, υπηρετώντας τον μαθητή και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Βασικοί στόχοι του εγχειρήματος είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ο εξορθολογισμός στη διασπορά των σχολικών μονάδων και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, ώστε να διευκολύνεται και να υποστηρίζεται η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της επικράτειας.

  • Παιδαγωγικοί Λόγοι & Εκπαιδευτικά Οφέλη

Αναλυτικότερα, οι βασικοί παιδαγωγικοί στόχοι του νέου οργανωτικού σχεδιασμού είναι να υπάρχει ένας δάσκαλος ανά τάξη, στα Δημοτικά σχολεία, καθώς και ικανός αριθμός μαθητών ανά τάξη.  Τα οφέλη που προκύπτουν είναι ότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η οργάνωση των Πολυδύναμων Σχολικών Κέντρων σε Ολοήμερα Σχολεία, υποστηρίζεται η λειτουργία τμημάτων ένταξης και ενισχυτικής διδασκαλίας και υλοποιούνται επαρκέστερα και αρτιότερα καινοτόμες δράσεις και πρωτοποριακά προγράμματα διδασκαλίας.

  • Κριτήρια Επιλογής Σχολικών Μονάδων

Στη διαδικασία συνενώσεων προσμετρούνται τα δημογραφικά στοιχεία κάθε περιοχής (ρυθμός μείωσης των μαθητών), η χιλιομετρική απόσταση που καλείται να διανύσει κάθε μαθητής (όχι παραπάνω από 10 χιλιόμετρα ή μετακίνηση μισής ώρας σε συνάρτηση με το γεωγραφικό ανάγλυφο και τις καιρικές συνθήκες της κάθε περιοχής), καθώς και οι κτηριακές υποδομές (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.α.) στο σχολείο μετακίνησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες πολυδύναμες σχολικές δομές, οι οποίες επιλέγονται βάσει των αρτιότερων κτηριακών εγκαταστάσεων- υποδομών, θα λειτουργήσουν ως Ενιαία Σχολική Μονάδα και όχι ως παράρτημα.

  • Κριτήρια Εξαίρεσης Σχολικών Μονάδων
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία του γεωγραφικού ανάγλυφου, αλλά και του πλήθους των δυσπρόσιτων, απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών της χώρας μας, ο σχεδιασμός θέτει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των σχολικών μονάδων που συνενώνονται και αυτών που εξαιρούνται. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από το πρόγραμμα συνενώσεων τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης των απομονωμένων και απομακρυσμένων ορεινών και νησιώτικων περιοχών της χώρας, στις οποίες οι αποστάσεις, οι καιρικές και οι συγκοινωνιακές συνθήκες δεν διασφαλίζουν τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ασφαλή και άνετη μεταφορά των μαθητών.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

13-01-11 Διημερίδα Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ)

Δελτίο Τύπου

Διημερίδα Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ)

Πέμπτη 13 και Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:

Ανάδειξη καλών πρακτικών,

Διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής

Διημερίδα για  την εισαγωγική επιμόρφωση πραγματοποιείται την Πέμπτη 13  και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στην Αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη».

Στο πλαίσιο της διημερίδας θα συζητηθούν οι αλλαγές που επιτελούνται σήμερα σε διεθνές επίπεδο στην εισαγωγική επιμόρφωση και  οι αλλαγές που είναι απαραίτητες στη χώρα μας, τόσο στην εισαγωγική επιμόρφωση (μέντορες), όσο και στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης).

Στόχος της διημερίδας είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών αλλά και η διεύρυνση προβλημάτων, που αφορούν στην εισαγωγική επιμόρφωση προς όφελος των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η διημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιοριζόμενους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς». Την ευθύνη του προγράμματος έχει ο ΟΕΠΕΚ και γίνεται με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top