Δελτία Τύπου

03-04-18 Σύσταση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση της ένταξης των προνηπίων στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

yp 16b 400

03-04-18 Σύσταση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση της ένταξης των προνηπίων στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

Η καταγραφή ποσοτικών στοιχείων που αφορούν στην προσχολική εκπαίδευση και στη φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία, ανά δήμο της χώρας, αποτελεί το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας που συστήνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας είναι οι:

- Πολίτης Γεώργιος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως Πρόεδρος.

- Τζιντάνου Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μπολώτα Μαρία, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Τμήμα Β’ της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

- Σύρκου Μαργαρίτα, Ειδική Σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σαρρή Ιωάννη, Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργείου Εσωτερικών .

- Καΐλα Ευδοξία, Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ρουσοπούλου Σταυρούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Ενίσχυσης Οικογενειακής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

- Χιωτάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κοτρωνιά Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο Λαμίας.

- Γκοτσόπουλος Θεόδωρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Λάμπρου Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Η Ομάδα Εργασίας καλείται να ολοκληρώσει το έργο της έως τις 27-4-2018.

Η Απόφαση σε μορφή pdf

02-04-18 Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με τον πρόεδρο και εκπροσώπους του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUNet)

27 03 18gavr

02-04-18 Συνάντηση του  Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με τον πρόεδρο και εκπροσώπους του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUNet)

Ο Υπουργός  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας  Γαβρόγλου  συναντήθηκε σήμερα  με τον πρόεδρο και εκπροσώπους του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUNet), εποπτευόμενου φορέα του ΥΠΠΕΘ, που έχει μέλη όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Με την ευκαιρία αυτή ο Υπουργός ενημερώθηκε για το σύνολο των δραστηριοτήτων του οργανισμού και εξέφρασε την υποστήριξή του τόσο για τη συντήρηση στο μέλλον των έργων που ήδη τρέχουν όσο και το ενδιαφέρον του για τον προγραμματισμό νέων δράσεων προς όφελος του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας.

02-04-18 Σειρά συσκέψεων για τις συνέργειες ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

panep thess

02-04-18 Σειρά συσκέψεων για τις συνέργειες ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Με βάση τις σημαντικές συγκλίσεις και συνθέσεις κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής διερεύνησης συνεργειών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προγραμματίζει ευρείες συσκέψεις για την περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων αυτών.

Οι συσκέψεις θα γίνουν με βάση:

  1. Την σαφή κατεύθυνση της Επιτροπής υπέρ της συγκρότησης ενός ισχυρού ιδρύματος ανοικτού στις προκλήσεις των καιρών.
  2. Την τήρηση καθαρά ακαδημαϊκών κριτηρίων στις αποφάσεις που θα ληφθούν.
  3. Την απόφαση του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για συνέργειες με το σημερινό ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε Εύβοια και Βοιωτία.

Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκαν κατ’ αρχήν οι εξής βασικές αρχές:

  1. Να μην ιδρυθούν νέα Τμήματα που ήδη υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  2. Να συγκροτηθούν ισχυρά και βιώσιμα Τμήματα που θεραπεύουν διακριτά και αναγνωρισμένα διεθνώς γνωστικά πεδία με προοπτικές να καλλιεργήσουν τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα και να μορφώνουν και να καταρτίζουν όσο γίνεται αρτιότερα τους φοιτητές τους.
  3. Να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο προσωπικό όλων των κατηγοριών (διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό) με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το προσωπικό παραμένει στο Τμήμα και την πόλη που βρίσκεται εκτός αν επιθυμεί να μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα ή πόλη.
  4. Να συγκροτηθούν δομές και ερευνητικά κέντρα που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας και της μάθησης και θα προσδώσουν νέο δυναμισμό στο Πανεπιστήμιο (Ενδεικτικά: αξιοποίηση Δελφών, Ινστιτούτο Αγροτικών Μελετών στη Λάρισα, Κέντρο Αποκατάστασης στη Λαμία, αξιοποίηση οικοτουριστικού δυναμικού Λίμνης Πλαστήρα/Περτουλίου)
  5. Να αξιοποιηθεί η μέχρι τώρα προετοιμασία από τους Πρυτάνεις των Ιδρυμάτων στην κατεύθυνση προγραμμάτων διετούς κατάρτισης από το νέο Ίδρυμα σε τομείς που προάγουν την προσωπική ανάπτυξη των αποφοίτων των ΕΠΑΛ, τους ανοίγουν νέες προοπτικές προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και συντελούν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.

Στη κατεύθυνση αυτή, και μετά από σχετικές διεργασίες, το Πανεπιστήμιο μπορεί να έχει  8 Σχολές (εκ των οποίων 2 νέες) με  34 Τμήματα.

Τα τμήματα και οι Σχολές κατανέμονται ως εξής: Τρεις  Σχολές στο Βόλο, τρεις στη Λάρισα, και από μία σε Τρίκαλα και Λαμία.

Όσον αφορά στα Τμήματα, προτείνεται να υπάρχουν: 14 Τμήματα στο Βόλο (σήμερα 12), 10 στη Λάρισα (σήμερα 2), 1 στα Τρίκαλα (σήμερα 1), 4 στην Καρδίτσα (σήμερα 1), και 5 στη Λαμία (σήμερα 2).

02-04-18 Διαβατήριο προσόντων προσφύγων: Αξιολογήθηκαν τα προσόντα 92 προσφύγων και εκδόθηκαν 72 ευρωπαϊκά διαβατήρια προσόντων εντός του 2017

European Qualifications Passport for Refugees

02-04-18 Διαβατήριο προσόντων προσφύγων: Αξιολογήθηκαν τα προσόντα 92 προσφύγων και εκδόθηκαν 72 ευρωπαϊκά διαβατήρια προσόντων εντός του 2017

To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με Γενική Δ/νση για τη Δημοκρατία, του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και τα κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση προσόντων (του ENIC/NARIC) της Νορβηγίας, του Ην. Βασιλείου και της Ιταλίας εκπόνησαν κατά το έτος 2017 τo πιλοτικό πρόγραμμα «διαβατήριο προσόντων προσφύγων» (passport for refugee qualifications).

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η καταγραφή των ακαδημαϊκών προσόντων των προσφύγων, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν επαρκώς, βάσει εγγράφων, μέσα από μία διαδικασία αξιολόγησης η οποία συμπεριλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που ακολουθείται από  συνέντευξη που διενεργείται από εξουσιοδοτημένους αξιολογητές τον κέντρων πληροφόρησης για την αναγνώριση προσόντων των συμμετεχόντων χωρών. Προς το παρόν, η καταγραφή αυτή δεν αποτελεί επίσημη πράξη αναγνώρισης και δεν παρέχει πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ή επαγγέλματα με συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως είναι τα κατεξοχήν ρυθμισμένα επαγγέλματα (ιατρός, οδοντίατρος, δικηγόρος, μηχανικός κα).

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης του προγράμματος το 2017 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα τρεις κύκλοι αξιολογήσεων (6-10/03/2017, 12-16/06/2017, 25-29/09/2017) όπου αξιολογήθηκαν συνολικά τα προσόντα 92 προσφύγων ενώ εκδόθηκαν 72 ευρωπαϊκά διαβατήρια προσόντων προσφύγων.

Οι ομάδες των εξουσιοδοτημένων αξιολογητών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και των ENIC/NARIC της Νορβηγίας, του Ην. Βασιλείου που διενέργησαν τις συνεντεύξεις μιλούσαν, πλέον της Αγγλικής και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών, Αραβικά και Φαρσί για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους αξιολογούμενους. Ταυτόχρονα, διενεργήθηκαν με επιτυχία, εξ’ αποστάσεως συνεντεύξεις (μέσω Skype) στις οποίες συμμετείχαν τόσο αξιολογητές που βρίσκονταν στο χώρο διεξαγωγής του προγράμματος, όσο και αξιολογητές που βρίσκονταν στο ENIC/NARIC της Ιταλίας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι συμμετέχοντες  ενημερωνόταν από τους αξιολογητές για τα δωρεάν μαθήματα γλωσσών (ελληνικής και άλλων γλωσσών) που προσφέρονται δωρεάν στην περιοχή της Αττικής, για το ισχύον σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας καθώς και για τη δυνατότητα επίσημης αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τους προσόντων από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση που διαθέτουν τα απαραίτητα επίσημα έγγραφά τους.

Το Υπουργείο μας θα συμμετάσχει στην επόμενη φάση του προγράμματος που θα διαρκέσει τρία χρόνια (2018-2020). Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης θα γίνουν αξιολογήσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ιταλία και στην Ολλανδία ενώ στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν και η Γερμανία, η Γαλλία, η Αρμενία και ο Καναδάς.  Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν συνολικά έξι κύκλοι αξιολογήσεων, δύο για κάθε ένα από τα επόμενα 3 έτη. Για το 2018 πρόθεση είναι να πραγματοποιηθεί ένας κύκλος στην Αθήνα τον Ιούνιο και ένας κύκλος στην Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον, για την επόμενη φάση έχει προβλεφθεί η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα βρίσκονται αποθηκευμένα όλα τα σχετικά έγγραφα και στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πρόσφυγες κάτοχοι των European Qualifications Passport από όπου και αν βρίσκονται.

30-03-18 Συνάντηση εργασίας Γαβρόγλου με τον Πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

inedibim newx400

30-03-18 Συνάντηση εργασίας Γαβρόγλου με τον Πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είχε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου.

Συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα τρέχοντα θέματα και οι δραστηριότητες που προγραμματίζει το Ίδρυμα για το προσεχές διάστημα.

Ο κ. Γαβρόγλου ενημερώθηκε για τις προκηρύξεις ανοιχτών διαγωνισμών σχετικά με τη σίτιση, την καθαριότητα και τη συντήρηση των φοιτητικών εστιών σε όλη την Ελλάδα ώστε να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο των απευθείας αναθέσεων.

Ενημερώθηκε επίσης για την πορεία των συνεργασιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με το κάθε Πανεπιστήμιο ξεχωριστά για το θέμα των φοιτητικών εστιών αφού είναι γνωστό ότι έχει ζητηθεί από τα Πανεπιστήμια να υποβάλουν συγκεκριμένες μελέτες για τα έργα συντήρησης που απαιτούνται.

Ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Δ. Ζέρβας και ο Αντιπρόεδρος Π. Γεωργόπουλος ενημέρωσαν τον Υπουργό για τις γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουν κυρίως σε ό,τι αφορά στην εκκαθάριση και στο κλείσιμο παλαιότερων έργων και προγραμμάτων (ακόμη και προ του 2009) καθώς και των αντίστοιχων τραπεζικών λογαριασμών (120 λογαριασμοί με περίπου 27 εκ. ευρώ).

Ο Υπουργός ζήτησε την επιτάχυνση των ελέγχων στα συγκεκριμένα έργα και προγράμματα, το κλείσιμο όλων των εκκρεμοτήτων και την ορθολογικοποίηση του λογιστικού συστήματος.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top