Δελτία Τύπου

03-03-19 Άρθρο Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη στη «Νέα Σελίδα» για τα ΓΑΚ και το ν/σ που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση

 tzoufi 500

03-03-19 Άρθρο Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη στη «Νέα Σελίδα» για τα ΓΑΚ και το ν/σ που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε το άρθρο της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Μερόπης Τζούφη για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Νέα Σελίδα».

«Υπάρχουν φορείς και οργανισμοί του Ελληνικού Δημοσίου που λειτουργούν αθόρυβα και αποτελεσματικά και για τον λόγο αυτό, βρίσκονται συνήθως εκτός δημοσιότητας. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ).

Η σύσταση της Υπηρεσίας εντοπίζεται στο 1914 και για πάνω από 100 χρόνια κατέχει κομβικό ρόλο στην διάσωση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, στην διαχείριση της πληροφορίας αλλά και στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της πολιτιστικής δράσης, της διοικητικής πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Το νομοθετικό πλαίσιο για τα ΓΑΚ έκτοτε έχει αναθεωρηθεί δύο φορές, το 1939 και το 1991 και μετά την πάροδο 27 ετών προκύπτει η αναγκαιότητα επικαιροποίησής του.

Ο Νόμος του 1991 κατάφερε, ως έναν βαθμό, την αναπροσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις σύγχρονες για την εποχή αντιλήψεις, περί δημοσίων αρχείων και ιστορικών τεκμηρίων και πέτυχε την καθιέρωση μιας κρατικής αντίληψης περί διάσωσης των αρχείων και ανάδειξης του ρόλου των ΓΑΚ. Κυριότερα όμως, καλλιέργησε μια κουλτούρα για την αναγκαιότητα μιας αρχειακής πολιτικής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το σχέδιο νόμου που βρίσκεται στη διαβούλευση, μεριμνά για την ενίσχυση των ΓΑΚ, θέτοντας ως βασικούς άξονες τον εξορθολογισμό της διοικητικής δομής την υπηρεσίας, την στελεχιακή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με ειδικό επιστημονικό προσωπικό, κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας ως προς το επιστημονικό, αλλά και ευρύτερο κοινό.  

Επιπλέον, οι απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και οι σύγχρονες αρχειακές πρακτικές, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο πλαίσιο ενός ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένου δημοσίου τομέα, αποτελούν νέα δεδομένα που επιβάλουν την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό στόχο την επικαιροποίηση της διοικητικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας, ακολουθώντας την αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Παράλληλα, ο ρόλος της Κεντρικής Υπηρεσίας ενισχύεται και αναβαθμίζεται.

Επιπρόσθετα, το σχέδιο νόμου ενθαρρύνει την εξωστρέφεια, μέσω της συγκρότησης σχετικής Διεύθυνσης, επιφορτισμένης με τη διαχείριση θεμάτων προβολής και επικοινωνίας. Κύριος στόχος της αποτελεί η ανάδειξη του ιστορικού πλούτου της χώρας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, προς τους πολίτες, την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, χρησιμοποιώντας φυσικές ή ψηφιακές μεθόδους.

Επίσης, η πρόσληψη καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού είναι αναγκαία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πλαισίου εύρυθμης λειτουργίας και συνεργασίας των ΓΑΚ με το ευρύτερο Δημόσιο, τους Εκκλησιαστικούς Φορείς και τους λοιπούς κατόχους αρχείων.

Το σχέδιο νόμου ρυθμίζει επιπλέον ζητήματα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών συγκέντρωσης και διαχείρισης πόρων που προέρχονται από χορηγίες, δωρεές και έσοδα που προέρχονται από συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα εθνικά και διεθνή προγράμματα, ενώ μεριμνά για την προστασία των αρχείων και του αρχειακού υλικού από την παράνομη εξαγωγή τους από τη χώρα, προβλέποντας την επιβολή ποινικών κυρώσεων.

Καταληκτικά, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους επιτελούν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση, τη διάσωση, τη διατήρηση και την εποπτεία των αρχείων και του αρχειακού υλικού της χώρας. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την Υπηρεσία και να ενδυναμώσουμε το ρόλο της, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισότιμη πρόσβαση όλων στο διαθέσιμο υλικό, με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης, της έρευνας και της καλλιέργειας εθνικής αρχειακής συνείδησης.

Στο Υπουργείο Παιδείας, θεωρούμε πως το σχέδιο νόμου που βρίσκεται διαβούλευση και σύντομα θα κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, θα λειτουργήσει προς όφελος των ΓΑΚ, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας συνολικά».

03-03-19 Επίσκεψη του Υπουργού Κ. Γαβρόγλου σε Φλώρινα και Κοζάνη

rsz βιβλιοθηκη

03-03-19 Επίσκεψη του Υπουργού Κ. Γαβρόγλου σε Φλώρινα και Κοζάνη

Στην ενίσχυση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία με τις συνέργειες του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ αναφέρθηκε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Αναγνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή.

«Το νέο ίδρυμα που προκύπτει, μετατρέπει τη Δυτική Μακεδονία σε πόλο της ανώτατης εκπαίδευσης», σημείωσε ο Υπουργός, επισημαίνοντας  ότι ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης περιλαμβάνει ισχυρά τμήματα και ότι με τη δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία του κινηματογραφικού στούντιο στις παλιές εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας θα ιδρυθούν δύο ακόμη συναφή τμήματα του Πανεπιστημίου, ένα στην Πτολεμαΐδα και ένα στην Κοζάνη.

Ο Κ. Γαβρόγλου επισκέφθηκε το εργοτάξιο της πανεπιστημιούπολης στην Κοζάνη συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρο Καρυπίδη και τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρίας και ξεναγήθηκε στις υπό κατασκευή νέες κτιριακές εγκαταστάσεις όπου χωροθετούνται το κτίριο διοίκησης, η βιβλιοθήκη και το μεγάλο αμφιθέατρο συνεδριακού τύπου, καθώς και 32 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηρίων και δύο αμφιθέατρων εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Το έργο της Πανεπιστημιούπολης υλοποιείται με κονδύλια και επίβλεψη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συμβάλει σημαντικά στις υποδομές της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  «Ελπίζω ο χώρος αυτός να γίνει μια εστία δραστηριοτήτων και ακαδημαϊσμού» ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «με τις νέες πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει με τις συνέργειες των Ιδρυμάτων, ελπίζουμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να γίνει ένα από τα σημαντικά πανεπιστήμια του τόπου μας».

Το πρωί του Σαββάτου ο Υπουργός Παιδείας παρακολούθησε τη συνεδρίαση προσομοίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου όπου 28 αγόρια και κορίτσια από 16 έως 20 ετών από την Φλώρινα και το Αμύνταιο, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που υλοποιεί ο όμιλος Ενεργών νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ), συζήτησαν θέματα της καθημερινότητας και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Απευθυνόμενους στους νέους, ο Κ. Γαβρόγλου τους ζήτησε «να παραμείνουν οπαδοί και λάτρεις του διαλόγου που αποτελεί συστατικό στοιχείο της εμβάθυνσης της δημοκρατίας μας».

Ολοκληρώνοντας την τριήμερη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία, ο Υπουργός μίλησε το απόγευμα σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Κοζάνης στο ασφυκτικά γεμάτο αμφιθέατρο της Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης με θέμα «Το μέλλον της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας». Πριν από την εκδήλωση ο Υπουργός συνάντησε αντιπροσωπεία φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ και συζήτησε μαζί τους κυρίως για το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

02-03-19 Απάντηση του Υπουργείου σχετικά με την ανακοίνωση των Κοσμητόρων του ΕΑΠ και της τομεάρχου της Ν.Δ.

yp 16b 400

02-03-19 Απάντηση του Υπουργείου σχετικά με την ανακοίνωση των Κοσμητόρων του ΕΑΠ και της τομεάρχου της Ν.Δ.

Με αφορμή την ανακοίνωση των Κοσμητόρων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και της τομεάρχου της Ν.Δ. κ. Νίκης Κεραμέως, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επισημαίνει τα εξής:

Είναι απορίας άξιο πώς οι Κοσμήτορες του ΕΑΠ εννοούν τον δημόσιο διάλογο για τα σοβαρά θέματα της εκπαίδευσης, όταν αλλοιώνουν με τέτοια ευκολία τις δηλώσεις του Υπουργού, Κώστα Γαβρόγλου, για να του αποδώσουν στη συνέχεια μια δήθεν «θεσμική εκτροπή».

Πριν σπεύσουν οι Κοσμήτορες να τοποθετηθούν όφειλαν, όπως και η τομεάρχης της Ν.Δ. κ. Νίκη Κεραμέως που υιοθέτησε το ατόπημά τους, να γνωρίζουν το περιεχόμενο της απάντησης που έδωσε ο Υπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη, όταν ρωτήθηκε για το ΕΑΠ. Όφειλαν, δηλαδή, να γνωρίζουν ότι ανακοίνωσε τα εξής:

  1. Την ερχόμενη εβδομάδα το Υπουργείο θα παρουσιάσει τη δική του πρόταση για το ΕΑΠ
  2. Το Υπουργείο έχει κάνει δεκτή την πρόταση που κατέθεσαν την προηγούμενη εβδομάδα οι διδάσκοντες του ΕΑΠ
  3. Το ΕΑΠ είναι από τους πολύ επιτυχημένους θεσμούς στη χώρα. Αυτό οφείλεται στο ότι έχει φοιτητές πιο ώριμους, οφείλεται στη συμβολή διδασκόντων σε άλλα Ιδρύματα, στη συμβολή των διδασκόντων στο ίδιο το ΕΑΠ και στις εκάστοτε διοικήσεις
  4. Για τους φοιτητές του ΕΑΠ δεν θα αλλάξει τίποτα. Αντιθέτως, το θέμα είναι εάν θα έχουμε κάτι πρόσθετο. Οι φοιτητές του ΕΑΠ έχουν ένα πρόβλημα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί και να γίνουν προτάσεις.

Καλούμενος να σχολιάσει τη στάση των Κοσμητόρων απέναντι στον Πρόεδρο του ΕΑΠ κ. Καρδάση στην πρόσφατη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, ο κ. Γαβρόγλου στην απάντησή του δεν χαρακτήρισε κανέναν «μάγκα», αλλά ανέφερε επί λέξει: «είχαν μια συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής και οι τρεις κοσμήτορες είπαν ‘εμάς δεν μας εκπροσωπεί ο Πρόεδρος’. Μαγκιές τέτοιου τύπου πρέπει να είναι μακριά από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αντιθέσεις βεβαίως, διαφορετικές απόψεις ναι, αλλά τέτοια πράγματα εγώ δεν τα καταλαβαίνω για να σας είμαι ειλικρινής».

Επειδή η παραπληροφόρηση και το ψεύδος δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά, καθώς δεν έχουν την οποιαδήποτε σχέση με την πολιτική κριτική –που ασφαλώς και είναι ευπρόσδεκτη-, οφείλουμε να θέσουμε την κ. Κεραμέως ενώπιον της ευθύνης της και να την καλέσουμε να ανασκευάσει την ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός στην ερώτηση για το ΕΑΠ:

 

02-03-19 Άρθρο Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη στο «Έθνος» για τα Πανεπιστήμια και την Συνταγματική Αναθεώρηση

tzoufi3 400

02-03-19 Άρθρο Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη στο «Έθνος» για τα Πανεπιστήμια και την Συνταγματική Αναθεώρηση

Διαβάστε το άρθρο της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Μερόπης Τζούφη για τα Πανεπιστήμια και την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Έθνος».

«Αν και οι διαδικασίες συνταγµατικής αναθεώρησης αποτελούν πεδίο εξεύρεσης συναινέσεων µεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, η πρόσφατη συζήτηση πραγµατοποιήθηκε σε κλίµα πόλωσης και αυξηµένου πολιτικού ανταγωνισµού.

Βασικό ζήτηµα αποτέλεσε η αναθεώρηση ή µη του Αρθρου 16 του Συντάγµατος, το οποίο κατοχυρώνει τη δηµόσια και δωρεάν παιδεία, την ελευθερία στη διδασκαλία και την έρευνα, την παροχή Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και µόνο από ιδρύµατα που αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση.

Για τη Νέα ∆ηµοκρατία, η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή. Ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης κ. Μητσοτάκης κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή ξεδίπλωσε εκτενώς τη συγκεκριµένη θέση, σηµειώνοντας -µεταξύ άλλων- πως «το Αρθρο 16 κρατά πίσω τη χώρα µας εδώ και 44 χρόνια».

Η συγκεκριµένη τοποθέτηση είναι ιδεολογικά φορτισµένη, αντλώντας την έµπνευσή της από το νεοφιλελεύθερο κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο. Σταχυολογώντας τα επιχειρήµατα που την συνθέτουν, προκύπτουν µερικά κρίσιµα ερωτήµατα: Σε ποια χώρα, εκτός των ΗΠΑ, τα ιδιωτικά πανεπιστήµια έχουν κριθεί επιτυχηµένα; Στις χώρες όπου λειτουργούν καταγράφεται διαρροή επιστηµόνων και σπουδαστών; Ο κρατικός έλεγχος των ιδιωτικών ιδρυµάτων πώς θα γίνει και υπό ποιες κατευθυντήριες γραµµές; Ποια µορφή επιχειρηµατικότητας θα δεχθεί µια αναβαθµισµένη έκδοση ελέγχου όταν το «εκπαιδευτικό προϊόν» είναι εξαιρετικά αµφίβολο ότι θα αποδώσει;

Σε διεθνές επίπεδο, ο θεσµός των κρατικών πανεπιστηµίων αποτελεί το πλέον επιτυχηµένο µοντέλο -εκεί στηρίζονται η παγκόσµια γνώση και η έρευνα- και επιλέγεται από την πλειονότητα των σπουδαστών. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, το 84% των κεφαλαίων για την Πρωτοβάθµια και την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση προέρχεται απευθείας από δηµόσιες πηγές. Οι λόγοι που σχετίζονται µε την επιλογή σπουδών στο εξωτερικό είναι πολυσύνθετοι και πολυπαραγοντικοί. Η οικονοµική κρίση, η απαξίωση του δηµόσιου πανεπιστηµίου και η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας συνέβαλαν σαφώς στο φαινόµενο του brain drain.

Πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, πως σε συνθήκες οµαλότητας η εκπαιδευτική κινητικότητα είναι κοµβικής αξίας και οι φοιτητές µας πρέπει να ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραµµα σε δηµόσια πανεπιστήµια του εξωτερικού.

Όσον αφορά το brain drain, η Ν∆ επιστρατεύει το παράδειγµα της Κύπρου, παρουσιάζοντά ς το ως success story. Οµως, σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου, το 2014-2015 σπούδαζαν 23.980 Κύπριοι και 13.186 αλλοδαποί φοιτητές (µεταξύ των οποίων 8.960 Ελληνες). Στην ίδια έκθεση αναφέρεται πως οι Κύπριοι σπουδαστές του εξωτερικού ήταν 19.199. Συνεπώς, παρά την ύπαρξη πέντε ιδιωτικών πανεπιστηµίων τα οποία λειτουργούσαν ήδη 10 χρόνια, δεν καταγράφηκε µείωση του brain drain.

Στον αντίποδα αυτού, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να τερµατίσει τη συνεχή υποχρηµατοδότηση και υποστελέχωση που ξεκίνησε το 2011. Από το 2016 και έπειτα καταγράφεται συνεχής αυξητική τάση στις δηµόσιες δαπάνες, ουσιαστική ενίσχυση της έρευνας, προγράµµατα στήριξης νέων επιστηµόνων, προκηρύξεις θέσεων µελών ∆ΕΠ και ορθολογική χρήση των χρηµατοδοτικών εργαλείων. Επίσης, η νέα αρχιτεκτονική του «Ενιαίου Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Ερευνας» αποσκοπεί στην ενδυνάµωση και τη θωράκιση των ιδρυµάτων απέναντι στις κοινωνικές, ακαδηµαϊκές και οικονοµικές προκλήσεις, στην αντιµετώπιση χρόνιων στρεβλώσεων, καθώς και στον περιορισµό του φαινοµένου brain drain.

Τα πανεπιστήµια οφείλουν να λειτουργούν στη σφαίρα της επιστήµης, µε γνώµονα τη συνεχή αναζήτηση της γνώσης, της καινοτοµίας και της προαγωγής της κριτικής σκέψης. Ο θεµιτός ακαδηµαϊκός ανταγωνισµός, η κοινωνικοποίηση και ανταλλαγή της γνώσης πρέπει να ενθαρρύνονται, όχι όµως να παραδίδονται στην εταιρική κερδοφορία.

Σε κάθε περίπτωση, για την επίτευξη των στόχων µας δεν αρκούν η αύξηση των πόρων και οι διοικητικές µεταρρυθµίσεις. Χρειάζεται να πιστέψουµε εκ νέου στο εκπαιδευτικό και επιστηµονικό έργο που παράγεται στα ελληνικά πανεπιστήµια».

01-03-19 Επίσκεψη του Υπουργού Κώστα Γαβρόγλου στη Φλώρινα

1 3 florina

01-03-19 Επίσκεψη του Υπουργού Κώστα Γαβρόγλου στη Φλώρινα

Στη νέα αρχιτεκτονική της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Φλώρινα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην πόλη κατά την τριήμερη περιοδεία του στη Μακεδονία.

Με αφορμή το σχέδιο νόμου για τη συνέργεια Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, που τέθηκε τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου σε διαβούλευση, ο κ. Γαβρόγλου σημείωσε ότι οι υπάρχουσες σχολές θα ενισχυθούν. «Η νέα αρχιτεκτονική δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει η περιοχή έναν ισχυρό πανεπιστημιακό πόλο, ο οποίος σε συνδυασμό με τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα σχεδιαζόμενα διετή προγράμματα θα δώσει μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στην ιδιαίτερα σημαντική αυτή Περιφέρεια της χώρας μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γαβρόγλου σημείωσε ότι η πρόταση χαίρει της απόλυτης αποδοχής της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της περιοχής και διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων για τους υπάρχοντες φοιτητές, οι οποίοι δε μετακινούνται σε άλλη πόλη. Επιπλέον, δίνεται σε πολλούς φοιτητές του ΤΕΙ η δυνατότητα συνέχειας των σπουδών τους σε πανεπιστημιακό πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο τμήμα που εισήχθησαν.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι για πρώτη φορά οι αλλαγές στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται με σχεδιασμούς των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και όχι με υπουργικές αποφάσεις τύπου Σχεδίου Αθηνά.

Νωρίτερα ο κ. Γαβρόγλου επισκέφθηκε σχολεία της Φλώρινας (1ο ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - ΕΕΕΕΚ, Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας, 7ο Νηπιαγωγείο, 3ο Δημοτικό και 3ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας) όπου είχε ουσιαστικές συζητήσεις με τους Συλλόγους Διδασκόντων. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα του διορισμού των 15.000 μονίμων εκπαιδευτικών σε βάθος τριετίας, αρχής γενομένης με τους 4.500 εκπαιδευτικούς στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019-2020. Κατά την επίσκεψή του στα σχολεία ο Υπουργός συνομίλησε και με τους μαθητές που του παρουσίασαν τις εκπαιδευτικές εργασίες τους.

Στη συνέχεια ο κ. Γαβρόγλου συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Φλώρινας κ. Καρυπίδη και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top